Сондажът премина границата от 1300 метра

400 метра до подземните води

Публикувано на 18 Април 2017

Достигната е 1309 метра дълбочина на сондажа към 18 април 2017 година.

Дебита на сондажа е в зависимост от мощноста на помпата. Предвиден е дебит от 27 литра за секунда. Вода през сондажа излиза само с помпа и то на 20 метра под земята - без никаква миризма.

Минерализирана вода - преминавайки по пътя си водата се обогатява с минерали с помощта на температурата с която разполага.

Компанията "Геология, проектиране и проучване" АД - Варна, извършваща дейноста по сондажа е със дългогодишен стаж. Изпълнителният директор на компанията работи по професията си от 1978 година до момента. Извършени негови сондажи са Дом Младост, Корабостроителницата, Пивоварния завод, Терапията, Пристанището, МВР Дружба, Златни Пясъци Р70, като фирмата прави такива и в съседни на България държави.

Водните тела, които имат практическо значение за разглеждания район, са тези формирани в малм-валанжските и сарматските седименти. Подземната вода и от двата хоризонта се използват за питейно-битови нужди, за напояване и за други цели. Малм – валанжин - има повсеместно разпространение на територията на Североизточна България. Счита се, че долната част на комплекса има горноюрска възраст. Възприето е малм-валанжинските седименти да се обособяват в единен карбонатен комплекс.

Основното подхранване на хоризонта се осъществява в пределите на Северобългарския свод, където валанжинът се разкрива на повърхността или лежи под тънка покривка. Районът е богат на открити карстови форми, в които валежните води и голяма част от повърхностния отток на реките понира пряко. Допълнително подхранване на хоризонта се получава от горезалягащи водоносни хоризонти в райони на отсъствие на надеждни водоупори и в зоните на крупни тектонски нарушения.

Скалите в които тече термоминерална вода залягат в морето и се изливат надълбоко. Направени обстойни проучвания доказват дебит от който към момента се използва много под 10%. Водата се подхранва от води в Румъния и България, от Дунав и т.н. Има я от милиони години и винаги се е вливала в морето.

Последните сондажи в града са правени на пристанището и пивоваран завод през 1991 година. Термоминералната вода в град Варна е само от сондажи. Водата е от 1300 метра надолу и няма как да излезе на повърхноста. Изключение правят само изворите в град Девня, но поради малката им дълбочина, водата там е студена.

Галерия

Апартаменти по мярка

Бъди архитект на собствения си дом (без ограничение от бетонни колони).

Покажи

УДОБНО!
От автомобила
в асансьора!

Най-големият подземен паркинг на един етаж във Варна.

Покажи

СИГУРНОСТ,
спокойствие
и ред.

Жилищен комплекс
с контрол на достъпа.

Покажи

БЕЗ ХЛОР! Кристална вода
от собствен
източник

Покажи

3,3 км (4 спирки)
до Катедралата

С излаз към локално за комплекса ненатоварено шосе и широк булевард до сърцето на града.

Покажи

СВОБОДНИ от
ангажименти.

Ниска месечна такса за поддръжка на общи части, инсталации, парк и басейн.

Покажи

БЕЗ автомобили! Само хора и природа около сградите.

Покажи

ГОРЕЩ МИНЕРАЛЕН басейн

Целогодишен, само
за собственици.

Покажи

20 000 м2
поддържан
зелен парк

1450 метра пешеходни
и вело алеи.

Покажи

ЕЗЕРОТО
и гората са
нашия пейзаж

Слънце от изгрев до залез
в истинският ни свят.

Покажи

СПА
Здраве от
природата

Минерален извор с лечебна вода
във всеки апартамент!

Покажи

Имате ли въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg