Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Свободни апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Тристаен
с 23,44м2 двор
«А»първиЮгоизток96,04 м2
+ 23,44м2 двор
82900 € Свободен
А2Тристаен
с 24,49м2 двор
«А»първиЮгоизток100,87 м2
+ 24,49м2 двор
86900 € Свободен
А6Двустаен«А»вториИзток72,66 м261990 € Свободен
А7Двустаен«А»вториЮгоизток68,53 м258950 € Свободен
А8Тристаен«А»вториЮгоизток100,87 м286900 € Свободен
А12Двустаен«А»третиИзток72,47 м261990 € Свободен
А13Двустаен«А»третиЮгоизток68,44 м259990 € Свободен
А14Тристаен«А»третиЮгоизток100,87 м287900 € Свободен
А18Двустаен«А»четвъртиИзток73,41 м262900 € Свободен
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток68,71 м259990 € Свободен
А24Двустаен«А»петиИзток72,65 м262990 € Свободен
А25Двустаен«А»петиЮгоизток67,99 м260900 € Свободен
А30Двустаен«А»шестиИзток73,16 м263500 € Свободен
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток68,44 м260900 € Свободен
А36Двустаен«А»седмиИзток72,94 м263900 € Свободен
А47Двустаен«А»осмиЗапад74,98 м263500 € Свободен
А48Двустаен«А»деветиИзток73,41 м263900 € Свободен
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток68,57 м260900 € Свободен
А59Двустаен«А»десетиЗапад75,21 м263500 € Свободен
А60Двустаен«А»единадесетиИзток73,10 м264900 € Свободен
А66Четиристаен«А»дванадесетиЮгоизток243,03 м2243500 € Свободен
А67Четиристаен«А»дванадесетиЮгозапад245,20 м2245300 € Свободен
Б1Двустаен
с 18,16м2 двор
«Б»първиЮгоизток67,59 м2
+ 18,16м2 двор
68990 € Свободен
Б2Двустаен
с 40,72м2 двор
«Б»първиЮгоизток83,27 м2
+ 40,72м2 двор
73900 € Свободен
Б7Двустаен«Б»вториЮгоизток78,87 м267900 € Свободен
Б13Двустаен«Б»третиЮгоизток78,03 м267900 € Свободен
Б19Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток78,65 м267900 € Свободен
Б25Двустаен«Б»петиЮгоизток78,65 м267900 € Свободен
Б31Двустаен«Б»шестиЮгоизток78,65 м268900 € Свободен
Б37Двустаен«Б»седмиЮгоизток78,65 м268900 € Свободен
Б43Двустаен«Б»осмиЮгоизток77,92 м268900 € Свободен

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А5Тристаен
с 29,3м2 двор
«А»първиЮгозапад96,04 м2
+ 29,3м2 двор
83900 € Свободен
А9Тристаен«А»вториЮгозапад100,87 м286900 € Свободен
А10Двустаен«А»вториЮгозапад68,59 м259900 € Свободен
А11Двустаен«А»вториЗапад73,10 м261990 € Свободен
А15Тристаен«А»третиЮгозапад100,87 м286900 € Свободен
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад68,57 м260300 € Свободен
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад73,41 м262500 € Свободен
А27Тристаен«А»петиЮгозапад100,87 м287800 € Свободен
А28Двустаен«А»петиЮгозапад68,44 м260300 € Свободен
А29Двустаен«А»петиЗапад73,41 м262500 € Свободен
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад68,46 м260800 € Свободен
А35Двустаен«А»шестиЗапад73,49 м262600 € Свободен
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад68,40 м260900 € Свободен
А41Двустаен«А»седмиЗапад72,84 м262600 € Свободен
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад68,71 м260900 € Свободен
А47Двустаен«А»осмиЗапад72,84 м262600 € Свободен
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад67,98 м260900 € Свободен
А53Двустаен«А»деветиЗапад72,91 м262600 € Свободен
А54Двустаен«А»десетиИзток74,88 м263900 € Свободен
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад67,98 м260900 € Свободен
А59Двустаен«А»десетиЗапад72,95 м262600 € Свободен
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад100,87 м289900 € Свободен
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад68,57 м261900 € Свободен
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад72,91 м262600 € Свободен
А66Четиристаен«А»дванадесетиЮгоизток245,43 м2246000 € Свободен
А67Четиристаен«А»дванадесетиЮгозапад243,25 м2243600 € Свободен
Б5Двустаен
с 46,16м2 двор
«Б»първиЮгозапад83,69 м2
+ 46,16м2 двор
75900 € Свободен
Б6Двустаен
с 22,73м2 двор
«Б»първиЮгозапад61,92 м2
+ 22,73м2 двор
57900 € Свободен
Б18Двустаен«Б»третиЮгозапад77,58 м268900 € Свободен
Б24Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад78,65 м269900 € Свободен
Б30Двустаен«Б»петиЮгозапад78,65 м269900 € Свободен
Б36Двустаен«Б»шестиЮгозапад78,37 м269900 € Свободен
Б42Двустаен«Б»седмиЮгозапад78,64 м269900 € Свободен
Б48Двустаен«Б»осмиЮгозапад78,06 м269990 € Свободен
Б60Двустаен«Б»десетиЮгозапад77,97 м271900 € Свободен
Б61Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад70,91 м269900 € Свободен
Б66Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад78,05 м271900 € Свободен
Б67Четиристаен«Б»дванадесетиЮгоизток282,22 м2282000 € Свободен
Б68Четиристаен«Б»дванадесетиЮгозапад179,98 м2179990 € Свободен

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б1Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг-Север74,17 м2
+ 29,29м2 двор
65900 € Свободен
Б2Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг76,13 м2
+ 29,29м2 двор
67900 € Свободен
Б3Двустаен
с 36,39м2 двор
«Б»първиЮг-Север76,36 м2
+ 36,39м2 двор
67900 € Свободен
Б4Двустаен«Б»вториЮг-Север74,18 м263900 € Свободен
Б5Двустаен«Б»вториЮг76,19 м265900 € Свободен
Б6Тристаен«Б»вториЮг-Север104,19 м288990 € Свободен
Б7Двустаен«Б»третиЮг-Север73,87 м262990 € Свободен
Б8Двустаен«Б»третиЮг75,97 м266990 € Свободен
Б9Тристаен«Б»третиЮг-Север103,87 м288990 € Свободен
Б11Двустаен«Б»четвъртиЮг75,61 м266990 € Свободен
Б12Тристаен«Б»четвъртиЮг-Север103,51 м289990 € Свободен
Б13Двустаен«Б»петиЮг-Север73,65 м264900 € Свободен
Б14Двустаен«Б»петиЮг75,68 м267900 € Свободен
Б15Тристаен«Б»петиЮг-Север103,51 м289990 € Свободен
Б16Двустаен«Б»шестиЮг-Север73,75 м265900 € Свободен
Б17Двустаен«Б»шестиЮг75,91 м268900 € Свободен
Б18Тристаен«Б»шестиЮг-Север103,37 м291900 € Свободен
Б20Двустаен«Б»седмиЮг75,90 м268900 € Свободен
Б21Тристаен«Б»седмиЮг-Север103,15 м291900 € Свободен
Б22Двустаен«Б»осмиЮг-Север73,75 м266900 € Свободен
Б24Тристаен«Б»осмиЮг-Север103,37 м291900 € Свободен
Б25Двустаен«Б»деветиЮг-Север73,91 м267900 € Свободен
Б28Двустаен«Б»десетиЮг-Север73,76 м267900 € Свободен
Б30Тристаен«Б»десетиЮг-Север103,51 м292990 € Свободен
Б33Тристаен«Б»единадесетиЮг-Север103,51 м293990 € Свободен
Б34Четиристаен«Б»дванадесетиЮг-Север212,31 м2212500 € Свободен
Б35Тристаен«Б»дванадесетиЮг-Север186,57 м2186900 € Свободен
В3Двустаен
с 26,01м2 двор
«В»първиЮг67,56 м2
+ 26,01м2 двор
62900 € Свободен
В4Двустаен
с 39,06м2 двор
«В»първиЮг-Север71,86 м2
+ 39,06м2 двор
63990 € Свободен
В5Двустаен«В»вториСевероизток79,03 м267900 € Свободен
В6Тристаен«В»вториЮгоизток105,95 м292900 € Свободен
В7Двустаен«В»вториЮг67,58 м262900 € Свободен
В8Двустаен«В»вториЮг-Север71,95 м262900 € Свободен
В9Двустаен«В»третиСевероизток79,13 м267900 € Свободен
В10Тристаен«В»третиЮгоизток105,88 м293900 € Свободен
В11Двустаен«В»третиЮг67,57 м262990 € Свободен
В12Двустаен«В»третиЮг-Север71,86 м263900 € Свободен
В13Двустаен«В»четвъртиСевероизток79,15 м268900 € Свободен
В14Тристаен«В»четвъртиЮгоизток105,98 м294900 € Свободен
В15Двустаен«В»четвъртиЮг67,77 м263900 € Свободен
В16Двустаен«В»четвъртиЮг-Север72,00 м263900 € Свободен
В17Двустаен«В»петиСевероизток79,16 м268900 € Свободен
В18Тристаен«В»петиЮгоизток105,80 м295900 € Свободен
В19Двустаен«В»петиЮг67,82 м263900 € Свободен
В20Двустаен«В»петиЮг-Север72,08 м263900 € Свободен
В21Двустаен«В»шестиСевероизток79,13 м268900 € Свободен
В22Тристаен«В»шестиЮгоизток105,86 м295900 € Свободен
В23Двустаен«В»шестиЮг67,66 м264900 € Свободен
В25Двустаен«В»седмиСевероизток79,13 м268900 € Свободен
В27Двустаен«В»седмиЮг67,76 м264900 € Свободен
В28Двустаен«В»седмиЮг-Север71,99 м264900 € Свободен
В29Двустаен«В»осмиСевероизток79,13 м268900 € Свободен
В33Двустаен«В»деветиСевероизток79,29 м268900 € Свободен
В36Двустаен«В»деветиЮг-Север71,97 м265900 € Свободен
В37Двустаен«В»десетиСевероизток79,14 м270900 € Свободен
В40Двустаен«В»десетиЮг-Север72,12 м265900 € Свободен
В41Двустаен«В»единадесетиСевероизток79,29 м270900 € Свободен
В44Двустаен«В»единадесетиЮг-Север72,08 м266900 € Свободен
В45Четиристаен«В»дванадесетиЮгоизток271,25 м2272000 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти