Месечнa таксa

Обща информация

Идеята за озеленен, подреден, чист и сигурен жилищен комплекс е в основата на «Варна сити парк ЮГ+». В проектирането поставихме 10 000 м2 земя, вода, дървета, растения и цветя. В частният парк поставихме площадка за усмихнато детство, пейки и беседки за отдих и целогодишен топъл минерален басейн.

Домът не е място, а чувство.

Философията на,
«Варна сити парк ЮГ+»

Обосновка

Интензивното използване на притегателно за много хора място, има нужда от две основни неща: сигурност и поддръжка. Сигурност за теб, твоето семейство, твоят имот, твоят автомобил и твоята околна среда (собствениците на апартаменти в комплекса са собственици и на зеленият парк и минералният басейн). Сигурност, която гарантира безгрижната игра на дете в територията на комплекса. Грижата за винаги свежа зеленина в парка, чистота на басейна и общите части. Поддръжка на всеки един обект, храст, машина и съоръжение.

Геотермалната енергия е най-сигурният енергиен източник на планетата.

Детската площадка на «Варна сити парк ЮГ+».

Месечната поддръжка включва

spa

Сондаж на дълбочина от 1960 метра осигурява вода и енергия за живущите във «Варна сити парк ЮГ+».

  1. 24 часов контрол на достъп;
  2. абонамент за сервизно обслужване на асаньорите;
  3. поддръжка на всички зелени площи;
  4. обезпаразитяване на всички зелени площи;
  5. почистване и дизенфекциране на  стълби, стълбищни клетки и общите части;
  6. поддръжка на инсталацията на басейна с топла минерална вода;
  7. текуща поддръжка на инсталациите в комплекса.

Всеки собственик на апартамент притежава иделани части от земята на комплекса.

Опит и сигурност

Варна сити парк

Вече изграденият от нас жилищен комплекс «Варна сити парк» и «Варна сити парк ЮГ» могат да Ви послужат като демонстрация на обслужването и неговото качество. «Варна сити парк ЮГ+» следва същата наша политика - без изненади! Подписани договори за управление и поддръжка гарантират спокойствие. За нас е от осбенна важност предоставянето на качествена услуга в дългосрочен план, клиентите ни са нашите най-желани рекламни лица.

Ценообразуване

Обща закупена площ

0,79 лв./м2

Таксата се формира на база квадратните метри посочени като «обща площ» на апартамента.

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg