Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Всички апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

Тристайни: Свободни Закупени

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Тристаен
с 23,64м2 двор
«А»първиЮгоизток99,77 м2
+ 23,64м2 двор
 Продаден
А2Тристаен
с 23,78м2 двор
«А»първиЮгоизток105,72 м2
+ 23,78м2 двор
 Продаден
А3Тристаен
с 41,23м2 двор
«А»първиЮгозапад106,22 м2
+ 41,23м2 двор
 Продаден
А8Тристаен«А»вториЮгоизток107,19 м2 Продаден
А9Тристаен«А»вториЮгозапад107,68 м2 Продаден
А14Тристаен«А»третиЮгоизток107,19 м2 Продаден
А15Тристаен«А»третиЮгозапад107,68 м2 Продаден
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток107,19 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад107,68 м2 Продаден
А26Тристаен«А»петиЮгоизток107,19 м2 Продаден
А27Тристаен«А»петиЮгозапад107,68 м2 Продаден
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток106,65 м2 Продаден
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад107,13 м2 Продаден
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток106,65 м2 Продаден
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад107,13 м2 Продаден
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток106,65 м2 Продаден
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад107,13 м2 Резервиран
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток106,65 м2 Продаден
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад107,13 м2 Продаден
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток106,65 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад107,13 м2 Продаден
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток106,65 м2 Продаден
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад107,13 м2 Продаден
Б3Тристаен
с 71,67м2 двор
«Б»първиЮгозапад109,04 м2
+ 71,67м2 двор
 Продаден
Б8Тристаен«Б»вториЮгоизток110,6 м2 Продаден
Б9Тристаен«Б»вториЮгозапад110,54 м2 Продаден
Б14Тристаен«Б»третиЮгоизток110,6 м2 Продаден
Б15Тристаен«Б»третиЮгозапад110,54 м2 Продаден
Б20Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток110,6 м2 Продаден
Б21Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад110,54 м2 Продаден
Б26Тристаен«Б»петиЮгоизток110,6 м2 Продаден
Б27Тристаен«Б»петиЮгозапад110,54 м2 Продаден
Б32Тристаен«Б»шестиЮгоизток110,04 м2 Продаден
Б33Тристаен«Б»шестиЮгозапад109,98 м2 Продаден
Б38Тристаен«Б»седмиЮгоизток110,04 м2 Продаден
Б39Тристаен«Б»седмиЮгозапад109,98 м2 Продаден
Б44Тристаен«Б»осмиЮгоизток110,04 м2 Продаден
Б45Тристаен«Б»осмиЮгозапад109,98 м2 Продаден
Б50Тристаен«Б»деветиЮгоизток110,04 м2 Продаден
Б51Тристаен«Б»деветиЮгозапад109,98 м2 Продаден
Б56Тристаен«Б»десетиЮгоизток110,04 м2 Продаден
Б57Тристаен«Б»десетиЮгозапад109,98 м2 Продаден
Б62Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток110,04 м2 Продаден
Б63Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад109,98 м2 Продаден

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 41,23м2 двор
«А»първиЮгоизток106,19 м2
+ 41,23м2 двор
 Продаден
А4Тристаен
с 27,87м2 двор
«А»първиЮгозапад105,69 м2
+ 27,87м2 двор
 Продаден
А5Тристаен
с 29,3м2 двор
«А»първиЮгозапад99,74 м2
+ 29,3м2 двор
 Продаден
А8Тристаен«А»вториЮгоизток107,65 м2 Продаден
А9Тристаен«А»вториЮгозапад107,16 м2 Продаден
А14Тристаен«А»третиЮгоизток107,65 м2 Продаден
А15Тристаен«А»третиЮгозапад107,16 м2 Продаден
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток107,65 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад107,16 м2 Продаден
А26Тристаен«А»петиЮгоизток107,65 м2 Продаден
А27Тристаен«А»петиЮгозапад107,16 м2 Продаден
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток107,1 м2 Продаден
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад106,62 м2 Продаден
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток107,1 м2 Продаден
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад106,62 м2 Продаден
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток107,1 м2 Продаден
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад106,62 м2 Продаден
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток107,1 м2 Продаден
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад106,62 м2 Продаден
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток107,1 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад106,62 м2 Продаден
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток107,1 м2 Продаден
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад106,62 м2 Продаден
Б4Тристаен
с 71,67м2 двор
«Б»първиЮгоизток109,01 м2
+ 71,67м2 двор
 Продаден
Б10Тристаен«Б»вториЮгоизток110,5 м2 Продаден
Б11Тристаен«Б»вториЮгозапад110,57 м2 Продаден
Б16Тристаен«Б»третиЮгоизток110,5 м2 Продаден
Б17Тристаен«Б»третиЮгозапад110,57 м2 Продаден
Б22Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток110,5 м2 Продаден
Б23Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад110,57 м2 Продаден
Б28Тристаен«Б»петиЮгоизток110,5 м2 Продаден
Б29Тристаен«Б»петиЮгозапад110,57 м2 Продаден
Б34Тристаен«Б»шестиЮгоизток109,94 м2 Продаден
Б35Тристаен«Б»шестиЮгозапад110,01 м2 Продаден
Б40Тристаен«Б»седмиЮгоизток109,94 м2 Продаден
Б41Тристаен«Б»седмиЮгозапад110,01 м2 Продаден
Б46Тристаен«Б»осмиЮгоизток109,94 м2 Продаден
Б47Тристаен«Б»осмиЮгозапад110,01 м2 Продаден
Б52Тристаен«Б»деветиЮгоизток109,94 м2 Резервиран
Б53Тристаен«Б»деветиЮгозапад110,01 м2 Продаден
Б58Тристаен«Б»десетиЮгоизток109,94 м2 Продаден
Б59Тристаен«Б»десетиЮгозапад110,01 м2 Продаден
Б64Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток109,94 м2 Продаден
Б65Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад110,01 м2 Продаден

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 63,19м2 двор
«А»първиЮгозапад114,43 м2
+ 63,19м2 двор
 Продаден
А7Тристаен«А»вториЮгозапад115,61 м2 Продаден
А11Тристаен«А»третиЮгозапад115,23 м2 Продаден
А15Тристаен«А»четвъртиЮгозапад115,36 м2 Продаден
А19Тристаен«А»петиЮгозапад114,72 м2 Продаден
А23Тристаен«А»шестиЮгозапад114,11 м2 Продаден
А27Тристаен«А»седмиЮгозапад114,58 м2 Продаден
А31Тристаен«А»осмиЮгозапад115,04 м2 Продаден
А35Тристаен«А»деветиЮгозапад114,17 м2 Продаден
А39Тристаен«А»десетиЮгозапад113,83 м2 Продаден
А43Тристаен«А»единадесетиЮгозапад114,09 м2 Продаден
Б6Тристаен«Б»вториЮг-Север110,4 м2 Продаден
Б9Тристаен«Б»третиЮг-Север109,86 м2 Продаден
Б12Тристаен«Б»четвъртиЮг-Север109,57 м2 Продаден
Б15Тристаен«Б»петиЮг-Север109,61 м2 Продаден
Б18Тристаен«Б»шестиЮг-Север108,9 м2 Резервиран
Б21Тристаен«Б»седмиЮг-Север108,55 м2 Продаден
Б24Тристаен«Б»осмиЮг-Север108,85 м2 Продаден
Б27Тристаен«Б»деветиЮг-Север108,73 м2 Продаден
Б30Тристаен«Б»десетиЮг-Север108,74 м2 Продаден
Б33Тристаен«Б»единадесетиЮг-Север108,37 м2 Продаден
Б35Тристаен«Б»дванадесетиЮг-Север194,11 м2245000 € Свободен
В2Тристаен«В»първиЮгоизток0 м2 Продаден
В6Тристаен«В»вториЮгоизток115,09 м2 Продаден
В10Тристаен«В»третиЮгоизток115,72 м2 Продаден
В14Тристаен«В»четвъртиЮгоизток115,3 м2 Продаден
В18Тристаен«В»петиЮгоизток115,25 м2 Продаден
В22Тристаен«В»шестиЮгоизток114,45 м2 Продаден
В26Тристаен«В»седмиЮгоизток114,56 м2 Продаден
В30Тристаен«В»осмиЮгоизток114,45 м2 Продаден
В34Тристаен«В»деветиЮгоизток114,59 м2 Продаден
В38Тристаен«В»десетиЮгоизток114,35 м2 Продаден
В42Тристаен«В»единадесетиЮгоизток114,14 м2 Продаден
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти