А БЛОК «Албиция»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
А.А 5Тристаен
с 96,81м2 двор
«Албиция»«А»първиИзток-Запад92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
А.А 6Тристаен«Албиция»«А»вториЮгоизток103,08 м2 Резервиран
А.А 9Тристаен«Албиция»«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 10
Тристаен«Албиция»«А»вториИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 11Тристаен«Албиция»«А»третиЮгоизток102,87 м2 Резервиран
А.А 14Тристаен«Албиция»«А»третиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 15
Тристаен«Албиция»«А»третиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 16Тристаен«Албиция»«А»четвъртиЮгоизток102,74 м278500 € Свободен
А.А 19Тристаен«Албиция»«А»четвъртиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 20
Тристаен«Албиция»«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
А.А 21Тристаен«Албиция»«А»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 24Тристаен«Албиция»«А»петиЮгозапад104,33 м2 Резервиран
А.А 25
Тристаен«Албиция»«А»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
А.А 26Тристаен«Албиция»«А»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
А.А 27Тристаен«Албиция»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 29
Тристаен«Албиция»«А»шестиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 30Тристаен«Албиция»«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Резервиран
А.А 33Тристаен«Албиция»«А»седмиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 34
Тристаен«Албиция»«А»седмиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 35Тристаен«Албиция»«А»осмиЮгоизток102,91 м2 Продаден
А.А 38Тристаен«Албиция»«А»осмиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 39
Тристаен«Албиция»«А»осмиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 40Тристаен«Албиция»«А»деветиЮгоизток102,72 м284900 € Свободен
А.А 43Тристаен«Албиция»«А»деветиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 44
Тристаен«Албиция»«А»деветиИзток-Запад124,8 м298900 € Свободен
А.А 45Тристаен«Албиция»«А»десетиЮгоизток102,95 м2 Продаден
А.А 46Тристаен«Албиция»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 48
Тристаен«Албиция»«А»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 49Тристаен«Албиция»«А»единадесетиЮгоизток102,67 м2 Продаден
А.А 50Тристаен«Албиция»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 52
Тристаен«Албиция»«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м298900 € Свободен
А.А 53Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгоизток102,25 м283900 € Свободен
А.А 56Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м288900 € Свободен
А.А 57
Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м298900 € Свободен
А.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Албиция»«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
106000 € Свободен
А.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
А.Б 6
Тристаен«Албиция»«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 7Тристаен«Албиция»«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 10Тристаен«Албиция»«Б»вториЮгоизток102,74 м276500 € Свободен
А.Б 11
Тристаен«Албиция»«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 12Тристаен«Албиция»«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 15Тристаен«Албиция»«Б»третиЮгоизток102,50 м276500 € Свободен
А.Б 16
Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 17Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м283000 € Свободен
А.Б 20Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгоизток102,64 м278500 € Свободен
А.Б 21
Тристаен«Албиция»«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
А.Б 22Тристаен«Албиция»«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 25Тристаен«Албиция»«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.Б 26
Тристаен«Албиция»«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
А.Б 28Тристаен«Албиция»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 29Тристаен«Албиция»«Б»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 30
Тристаен«Албиция»«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 31Тристаен«Албиция»«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 34Тристаен«Албиция»«Б»седмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 35
Тристаен«Албиция»«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 36Тристаен«Албиция»«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 39Тристаен«Албиция»«Б»осмиЮгоизток102,58 м284900 € Свободен
А.Б 40
Тристаен«Албиция»«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 41Тристаен«Албиция»«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 44Тристаен«Албиция»«Б»деветиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 45
Тристаен«Албиция»«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 47Тристаен«Албиция»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 48Тристаен«Албиция»«Б»десетиЮгоизток102,63 м2 Продаден
А.Б 49
Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 51Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 52Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиЮгоизток102,78 м2 Продаден
А.Б 53
Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Резервиран
А.Б 54Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м283000 € Свободен
А.Б 57Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгоизток102,17 м2 Продаден

Б БЛОК «Божур»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Божур»«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Б.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Божур»«А»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
Б.А 6Тристаен«Божур»«А»вториЮгоизток103,32 м276500 € Свободен
Б.А 9Тристаен«Божур»«А»вториЮгозапад104,33 м2 Резервиран
Б.А 10
Тристаен«Божур»«А»вториИзток-Запад124,8 м289900 € Свободен
Б.А 11Тристаен«Божур»«А»третиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 14Тристаен«Божур»«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 15
Тристаен«Божур»«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 16Тристаен«Божур»«А»четвъртиЮгоизток102,58 м2 Не се продава
Б.А 19Тристаен«Божур»«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Не се продава
Б.А 20
Тристаен«Божур»«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 21Тристаен«Божур»«А»петиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 24Тристаен«Божур»«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 25
Тристаен«Божур»«А»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 26Тристаен«Божур»«А»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 27Тристаен«Божур»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.А 29
Тристаен«Божур»«А»шестиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 30Тристаен«Божур»«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.А 33Тристаен«Божур»«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 34
Тристаен«Божур»«А»седмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 35Тристаен«Божур»«А»осмиЮгоизток102,64 м2 Продаден
Б.А 38Тристаен«Божур»«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 39
Тристаен«Божур»«А»осмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 40Тристаен«Божур»«А»деветиЮгоизток102,78 м2 Продаден
Б.А 43Тристаен«Божур»«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 44
Тристаен«Божур»«А»деветиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 45Тристаен«Божур»«А»десетиЮгоизток102,84 м2 Продаден
Б.А 46Тристаен«Божур»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.А 48
Тристаен«Божур»«А»десетиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 49Тристаен«Божур»«А»единадесетиЮгоизток102,88 м2 Продаден
Б.А 50Тристаен«Божур»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 52
Тристаен«Божур»«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 53Тристаен«Божур»«А»дванадесетиЮгоизток102,11 м2 Резервиран
Б.А 56Тристаен«Божур»«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м283000 € Свободен
Б.А 57
Тристаен«Божур»«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295900 € Свободен
Б.Б 1Тристаен
с 96,81м2 двор
«Божур»«Б»първиИзток-Запад-Юг92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
Б.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
Б.Б 6
Тристаен«Божур»«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 7Тристаен«Божур»«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 10Тристаен«Божур»«Б»вториЮгоизток103,08 м2 Резервиран
Б.Б 11
Тристаен«Божур»«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 12Тристаен«Божур»«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Резервиран
Б.Б 15Тристаен«Божур»«Б»третиЮгоизток103,06 м2 Продаден
Б.Б 16
Тристаен«Божур»«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
Б.Б 17Тристаен«Божур»«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 20Тристаен«Божур»«Б»четвъртиЮгоизток102,55 м2 Продаден
Б.Б 21
Тристаен«Божур»«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Б.Б 22Тристаен«Божур»«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 25Тристаен«Божур»«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.Б 26
Тристаен«Божур»«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 28Тристаен«Божур»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 29Тристаен«Божур»«Б»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
Б.Б 30
Тристаен«Божур»«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 31Тристаен«Божур»«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 34Тристаен«Божур»«Б»седмиЮгоизток102,67 м2 Продаден
Б.Б 35
Тристаен«Божур»«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 36Тристаен«Божур»«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 39Тристаен«Божур»«Б»осмиЮгоизток103,02 м2 Продаден
Б.Б 40
Тристаен«Божур»«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 41Тристаен«Божур»«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 44Тристаен«Божур»«Б»деветиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 45
Тристаен«Божур»«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 47Тристаен«Божур»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 48Тристаен«Божур»«Б»десетиЮгоизток103,04 м2 Продаден
Б.Б 49
Тристаен«Божур»«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 51Тристаен«Божур»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 52Тристаен«Божур»«Б»единадесетиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 53
Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Б.Б 54Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 57Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгоизток102,2 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Виола»«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Свободен
В.А 5Тристаен
с 96,81м2 двор
«Виола»«А»първиИзток-Запад-Юг92,32 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
В.А 6Тристаен«Виола»«А»вториЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 9Тристаен«Виола»«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 10
Тристаен«Виола»«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
В.А 11Тристаен«Виола»«А»третиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 14Тристаен«Виола»«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.А 15
Тристаен«Виола»«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 16Тристаен«Виола»«А»четвъртиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
В.А 19Тристаен«Виола»«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 20
Тристаен«Виола»«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
В.А 21Тристаен«Виола»«А»петиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
В.А 24Тристаен«Виола»«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 25
Тристаен«Виола»«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 26Тристаен«Виола»«А»шестиЮгозапад102,5 м278900 € Свободен
В.А 27Тристаен«Виола»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 29
Тристаен«Виола»«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 30Тристаен«Виола»«А»седмиЮгозапад102,64 м2 Продаден
В.А 33Тристаен«Виола»«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 34
Тристаен«Виола»«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 35Тристаен«Виола»«А»осмиЮгозапад102,5 м279900 € Свободен
В.А 38Тристаен«Виола»«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 39
Тристаен«Виола»«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 40Тристаен«Виола»«А»деветиЮгозапад102,91 м2 Продаден
В.А 43Тристаен«Виола»«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 44
Тристаен«Виола»«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 45Тристаен«Виола»«А»десетиЮгозапад102,75 м279900 € Свободен
В.А 46Тристаен«Виола»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 48
Тристаен«Виола»«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 49Тристаен«Виола»«А»единадесетиЮгозапад102,84 м279900 € Свободен
В.А 50Тристаен«Виола»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 52
Тристаен«Виола»«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 53Тристаен«Виола»«А»дванадесетиЮгозапад102,1 м279900 € Свободен
В.А 56Тристаен«Виола»«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.А 57
Тристаен«Виола»«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
В.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Виола»«Б»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
В.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
В.Б 6
Тристаен«Виола»«Б»вториИзток-Запад124,8 м287900 € Свободен
В.Б 7Тристаен«Виола»«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 10Тристаен«Виола»«Б»вториЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.Б 11
Тристаен«Виола»«Б»третиИзток-Запад124,8 м288900 € Свободен
В.Б 12Тристаен«Виола»«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 15Тристаен«Виола»«Б»третиЮгозапад102,73 м2 Продаден
В.Б 16
Тристаен«Виола»«Б»четвъртиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 17Тристаен«Виола»«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 20Тристаен«Виола»«Б»четвъртиЮгозапад102,5 м278500 € Свободен
В.Б 21
Тристаен«Виола»«Б»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 22Тристаен«Виола»«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 25Тристаен«Виола»«Б»петиЮгозапад102,74 м278500 € Свободен
В.Б 26
Тристаен«Виола»«Б»шестиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 28Тристаен«Виола»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 29Тристаен«Виола»«Б»шестиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 30
Тристаен«Виола»«Б»седмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 31Тристаен«Виола»«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 34Тристаен«Виола»«Б»седмиЮгозапад103,08 м2 Продаден
В.Б 35
Тристаен«Виола»«Б»осмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 36Тристаен«Виола»«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 39Тристаен«Виола»«Б»осмиЮгозапад103,19 м279900 € Свободен
В.Б 40
Тристаен«Виола»«Б»деветиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 41Тристаен«Виола»«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 44Тристаен«Виола»«Б»деветиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 45
Тристаен«Виола»«Б»десетиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 47Тристаен«Виола»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 48Тристаен«Виола»«Б»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.Б 49
Тристаен«Виола»«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
В.Б 51Тристаен«Виола»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 52Тристаен«Виола»«Б»единадесетиЮгозапад103,04 м279900 € Свободен
В.Б 53
Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295900 € Свободен
В.Б 54Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.Б 57Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгозапад102,07 м279900 € Свободен

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Свободен
Г.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Гладиола»«А»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
106000 € Свободен
Г.А 6Тристаен«Гладиола»«А»вториЮгозапад102,87 м2 Продаден
Г.А 9Тристаен«Гладиола»«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 10
Тристаен«Гладиола»«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 11Тристаен«Гладиола»«А»третиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 14Тристаен«Гладиола»«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 15
Тристаен«Гладиола»«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 16Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгозапад103,04 м278500 € Свободен
Г.А 19Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 20
Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м299500 € Свободен
Г.А 21Тристаен«Гладиола»«А»петиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
Г.А 24Тристаен«Гладиола»«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 25
Тристаен«Гладиола»«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 26Тристаен«Гладиола»«А»шестиЮгозапад103,02 м278900 € Свободен
Г.А 27Тристаен«Гладиола»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 29
Тристаен«Гладиола»«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 30Тристаен«Гладиола»«А»седмиЮгозапад103,19 м279900 € Свободен
Г.А 33Тристаен«Гладиола»«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 34
Тристаен«Гладиола»«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 35Тристаен«Гладиола»«А»осмиЮгозапад103,08 м279900 € Свободен
Г.А 38Тристаен«Гладиола»«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 39
Тристаен«Гладиола»«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 40Тристаен«Гладиола»«А»деветиЮгозапад102,87 м279900 € Свободен
Г.А 43Тристаен«Гладиола»«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 44
Тристаен«Гладиола»«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 45Тристаен«Гладиола»«А»десетиЮгозапад102,74 м279900 € Свободен
Г.А 46Тристаен«Гладиола»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 48
Тристаен«Гладиола»«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 49Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиЮгозапад102,5 м279900 € Свободен
Г.А 50Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 52
Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 53Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгозапад102,05 м279900 € Свободен
Г.А 56Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.А 57
Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2106000 € Свободен
Г.Б 1Тристаен
с 96,81м2 двор
«Гладиола»«Б»първиИзток-Запад91,78 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
Г.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгоизток103,407 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.Б 6
Тристаен«Гладиола»«Б»вториИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 7Тристаен«Гладиола»«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 10Тристаен«Гладиола»«Б»вториЮгозапад102,84 м2 Продаден
Г.Б 11
Тристаен«Гладиола»«Б»третиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 12Тристаен«Гладиола»«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 15Тристаен«Гладиола»«Б»третиЮгозапад102,68 м2 Продаден
Г.Б 16
Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
Г.Б 17Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 20Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгозапад102,92 м278500 € Свободен
Г.Б 21
Тристаен«Гладиола»«Б»петиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
Г.Б 22Тристаен«Гладиола»«Б»петиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 25Тристаен«Гладиола»«Б»петиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
Г.Б 26
Тристаен«Гладиола»«Б»шестиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 28Тристаен«Гладиола»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 29Тристаен«Гладиола»«Б»шестиЮгозапад102,64 м278900 € Свободен
Г.Б 30
Тристаен«Гладиола»«Б»седмиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 31Тристаен«Гладиола»«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 34Тристаен«Гладиола»«Б»седмиЮгозапад102,50 м279900 € Свободен
Г.Б 35
Тристаен«Гладиола»«Б»осмиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 36Тристаен«Гладиола»«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 39Тристаен«Гладиола»«Б»осмиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 40
Тристаен«Гладиола»«Б»деветиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 41Тристаен«Гладиола»«Б»деветиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 44Тристаен«Гладиола»«Б»деветиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 45
Тристаен«Гладиола»«Б»десетиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 47Тристаен«Гладиола»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 48Тристаен«Гладиола»«Б»десетиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 49
Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 51Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 52Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 53
Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м298900 € Свободен
Г.Б 54Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м288900 € Свободен
Г.Б 57Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгозапад102,23 м279900 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

☰ начин на плащане
 1. При подписване на предварителен договор внасяте начална вноска.
 2. Остатъка може да платите по два начина:
  А) след Акт 16, при прехвърляне на собствеността;
  Б) по време на строителството, като на всяка платена сума получавате до 5% отстъпка;
 3. Осигурили сме до 80% преференциално ипотечно кредитиране за наши клиенти от няколко български банки. Специални облекчени условия за българи работещи в чужбина.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

☰ 0,69 лв./м2 такса

Месечната подръжка включва:

 1. всички текущи разходи (заплати на персонал, консумативи, сметките за ток на общите части, осветление в парка, асансьорите и др.);
 2. 24 часов контрол на достъп на два контролно-пропусквателни пункта;
 3. абонамент за сервизно обслужване на асаньорите;
 4. подръжка на озеленяване на 25 000 м2 парк;
 5. почистване на стълби, стълбищни клетки, общите части и зелен парк;
 6. поддръжка на инсталациите в подземен паркинг от 20 000 м2;
 7. видео наблюдение;
 8. текуща поддръжка на инсталациите в комплекса;
 9. текуща поддръжка на басейна с гореща минерална вода;
 10. осветление на стълбища и коридори;
 11. осветление на общите части на 20 000 м2 паркова зона;
 12. осветление на подземният гараж за 640 паркоместа.
Ценообразуване

Таксата се формира на база квадратните метри посочени като «обща площ» за всеки отделен имот.

Пример

Например за двустаен апартамент от 65,02 м2 ще се плаща 44,86 лв. месечно.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

Проект на «Интерсервиз Узунови» АД

Позвънете ни: 0888 810 810
Отговаряме и на Viber