Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Всички апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

Тристайни: Свободни Закупени

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Тристаен
с 23,44м2 двор
«А»първиЮгоизток96,04 м2
+ 23,44м2 двор
81600 € Свободен
А2Тристаен
с 24,49м2 двор
«А»първиЮгоизток100,87 м2
+ 24,49м2 двор
85800 € Свободен
А3Тристаен
с 41,02м2 двор
«А»първиЮгозапад101,18 м2
+ 41,02м2 двор
87500 € Свободен
А8Тристаен«А»вториЮгоизток100,87 м283990 € Свободен
А9Тристаен«А»вториЮгозапад101,18 м2 Продаден
А14Тристаен«А»третиЮгоизток100,87 м284300 € Свободен
А15Тристаен«А»третиЮгозапад101,18 м287000 € Свободен
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток100,87 м285300 € Свободен
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А26Тристаен«А»петиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А27Тристаен«А»петиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток100,87 м286800 € Свободен
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад101,18 м288500 € Свободен
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток100,87 м286900 € Свободен
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток100,87 м286800 € Свободен
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад101,18 м288500 € Свободен
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток100,87 м286800 € Свободен
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад101,18 м288500 € Свободен
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток100,87 м286800 € Свободен
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад101,18 м288500 € Свободен
Б3Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,40 м2
+ 71,42м2 двор
89400 € Свободен
Б8Тристаен«Б»вториЮгоизток103,69 м286500 € Свободен
Б9Тристаен«Б»вториЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б14Тристаен«Б»третиЮгоизток103,69 м286500 € Свободен
Б15Тристаен«Б»третиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б20Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,69 м289500 € Свободен
Б21Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б26Тристаен«Б»петиЮгоизток103,69 м289500 € Свободен
Б27Тристаен«Б»петиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б32Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б33Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б38Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б39Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б44Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б45Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б50Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б51Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б56Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б57Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б62Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б63Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,40 м2 Продаден

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 40,79м2 двор
«А»първиЮгоизток101,18 м2
+ 40,79м2 двор
87500 € Свободен
А4Тристаен
с 29,62м2 двор
«А»първиЮгозапад100,87 м2
+ 29,62м2 двор
87500 € Свободен
А5Тристаен
с 29,3м2 двор
«А»първиЮгозапад96,04 м2
+ 29,3м2 двор
83160 € Свободен
А8Тристаен«А»вториЮгоизток101,18 м2 Продаден
А9Тристаен«А»вториЮгозапад100,87 м284400 € Свободен
А14Тристаен«А»третиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А15Тристаен«А»третиЮгозапад100,87 м285400 € Свободен
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад100,87 м287300 € Свободен
А26Тристаен«А»петиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»петиЮгозапад100,87 м287400 € Свободен
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток101,18 м288500 € Свободен
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток101,18 м287000 € Свободен
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток101,18 м288500 € Свободен
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток101,18 м288500 € Свободен
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
Б4Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,40 м2
+ 71,42м2 двор
 Резервиран
Б10Тристаен«Б»вториЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б11Тристаен«Б»вториЮгозапад103,69 м287400 € Свободен
Б16Тристаен«Б»третиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б17Тристаен«Б»третиЮгозапад103,69 м287490 € Свободен
Б22Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б23Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б28Тристаен«Б»петиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б29Тристаен«Б»петиЮгозапад103,69 м290000 € Свободен
Б34Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б35Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б40Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б41Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б46Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б47Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б52Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б53Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б58Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б59Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,69 м289300 € Свободен
Б64Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б65Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,69 м2 Продаден

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 63,19м2 двор
«А»първиЮгозапад105,16 м2
+ 63,19м2 двор
89600 € Свободен
А7Тристаен«А»вториЮгозапад105,88 м287900 € Свободен
А11Тристаен«А»третиЮгозапад105,67 м287900 € Свободен
А15Тристаен«А»четвъртиЮгозапад105,78 м289900 € Свободен
А19Тристаен«А»петиЮгозапад105,20 м289900 € Свободен
А23Тристаен«А»шестиЮгозапад105,23 м289900 € Свободен
А27Тристаен«А»седмиЮгозапад105,95 м290300 € Свободен
А31Тристаен«А»осмиЮгозапад105,95 м290300 € Свободен
А35Тристаен«А»деветиЮгозапад105,23 м289900 € Свободен
А39Тристаен«А»десетиЮгозапад105,13 м293600 € Свободен
А43Тристаен«А»единадесетиЮгозапад105,19 м293600 € Свободен
Б6Тристаен«Б»вториЮг-Север104,19 м286500 € Свободен
Б9Тристаен«Б»третиЮг-Север103,87 м286500 € Свободен
Б12Тристаен«Б»четвъртиЮг-Север103,51 м288000 € Свободен
Б15Тристаен«Б»петиЮг-Север103,51 м288000 € Свободен
Б18Тристаен«Б»шестиЮг-Север103,37 м288000 € Свободен
Б21Тристаен«Б»седмиЮг-Север103,15 м288000 € Свободен
Б24Тристаен«Б»осмиЮг-Север103,37 м288000 € Свободен
Б27Тристаен«Б»деветиЮг-Север103,52 м2 Резервиран
Б30Тристаен«Б»десетиЮг-Север103,51 м292500 € Свободен
Б33Тристаен«Б»единадесетиЮг-Север103,51 м292500 € Свободен
Б35Тристаен«Б»дванадесетиЮг-Север186,57 м2186900 € Свободен
В2Тристаен
с 76,36м2 двор
«В»първиЮгоизток105,95 м2
+ 76,36м2 двор
90500 € Свободен
В6Тристаен«В»вториЮгоизток105,95 м288000 € Свободен
В10Тристаен«В»третиЮгоизток105,88 м288000 € Свободен
В14Тристаен«В»четвъртиЮгоизток105,98 м289900 € Свободен
В18Тристаен«В»петиЮгоизток105,80 м289900 € Свободен
В22Тристаен«В»шестиЮгоизток105,86 м289900 € Свободен
В26Тристаен«В»седмиЮгоизток105,65 м2 Продаден
В30Тристаен«В»осмиЮгоизток105,67 м2 Продаден
В34Тристаен«В»деветиЮгоизток105,78 м2 Резервиран
В38Тристаен«В»десетиЮгоизток105,56 м2 Резервиран
В42Тристаен«В»единадесетиЮгоизток105,38 м293900 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти