Начало / Апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: Албиция Божур Виола Гладиола

А БЛОК «Албиция»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
А.А 5 Тристаен
с 96,81м2 двор
«А»първиИзток-Запад92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
А.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
А.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,87 м2 Продаден
А.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Резервиран
А.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,74 м2 Продаден
А.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
А.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
А.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
А.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
А.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,91 м2 Продаден
А.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,72 м284900 € Свободен
А.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад124,8 м298900 € Свободен
А.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,95 м2 Продаден
А.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
А.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,67 м2 Продаден
А.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м298900 € Свободен
А.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,25 м2 Резервиран
А.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Резервиран
А.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Продаден
А.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Продаден
А.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
А.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток102,74 м2 Резервиран
А.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток102,50 м2 Продаден
А.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,64 м2 Продаден
А.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
А.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
А.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток102,58 м284900 € Свободен
А.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток102,63 м2 Продаден
А.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,78 м2 Продаден
А.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
А.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м289900 € Свободен
А.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,17 м2 Продаден

Б БЛОК «Божур»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Б.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«А»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
Б.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,32 м2 Продаден
Б.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,58 м2 Не се продава
Б.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Не се продава
Б.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,64 м2 Продаден
Б.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,78 м2 Продаден
Б.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,84 м2 Продаден
Б.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Б.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,88 м2 Продаден
Б.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,11 м2 Продаден
Б.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295900 € Свободен
Б.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Б.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
Б.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
Б.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Резервиран
Б.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток103,06 м2 Продаден
Б.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Б.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,55 м2 Продаден
Б.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
Б.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,67 м2 Продаден
Б.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,02 м2 Продаден
Б.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,04 м2 Продаден
Б.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Б.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,2 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
В.А 5 Тристаен
с 96,81м2 двор
«А»първиИзток-Запад-Юг92,32 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
В.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
В.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 26 Тристаен«А»шестиЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 30 Тристаен«А»седмиЮгозапад102,64 м2 Продаден
В.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 35 Тристаен«А»осмиЮгозапад102,5 м279900 € Свободен
В.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 40 Тристаен«А»деветиЮгозапад102,91 м2 Продаден
В.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 45 Тристаен«А»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгозапад102,84 м2 Продаден
В.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад102,1 м279900 € Свободен
В.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
В.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Б»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
В.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
В.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад124,8 м287900 € Свободен
В.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
В.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,73 м2 Продаден
В.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад102,5 м278500 € Свободен
В.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,74 м278500 € Свободен
В.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,08 м2 Продаден
В.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,19 м279900 € Свободен
В.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
В.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,04 м2 Продаден
В.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295900 € Свободен
В.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад102,07 м279900 € Свободен

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«А»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
106000 € Свободен
Г.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,87 м2 Продаден
Г.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад103,04 м278500 € Свободен
Г.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м299500 € Свободен
Г.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
Г.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 26 Тристаен«А»шестиЮгозапад103,02 м278900 € Свободен
Г.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 30 Тристаен«А»седмиЮгозапад103,19 м279900 € Свободен
Г.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 35 Тристаен«А»осмиЮгозапад103,08 м279900 € Свободен
Г.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 40 Тристаен«А»деветиЮгозапад102,87 м279900 € Свободен
Г.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 45 Тристаен«А»десетиЮгозапад102,74 м279900 € Свободен
Г.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгозапад102,5 м279900 € Свободен
Г.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад102,05 м279900 € Свободен
Г.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2106000 € Свободен
Г.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад91,78 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Г.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,407 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,84 м2 Продаден
Г.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,68 м2 Продаден
Г.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
Г.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад102,92 м278500 € Свободен
Г.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
Г.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,75 м2 Резервиран
Г.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгозапад102,64 м278900 € Свободен
Г.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгозапад102,50 м279900 € Свободен
Г.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м298900 € Свободен
Г.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Резервиран
Г.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад102,23 м279900 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти