Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Всички апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Тристаен
с 23,44м2 двор
«А»първиЮгоизток96,04 м2
+ 23,44м2 двор
82900 € Свободен
А2Тристаен
с 24,49м2 двор
«А»първиЮгоизток100,87 м2
+ 24,49м2 двор
86900 € Свободен
А3Тристаен
с 41,02м2 двор
«А»първиЮгозапад101,18 м2
+ 41,02м2 двор
 Продаден
А4Двустаен
с 28,6м2 двор
«А»първиЮгозапад68,52 м2
+ 28,6м2 двор
 Продаден
А5Двустаен
с 55,66м2 двор
«А»първиЗапад74,34 м2
+ 55,66м2 двор
 Резервиран
А6Двустаен«А»вториИзток72,66 м261990 € Свободен
А7Двустаен«А»вториЮгоизток68,53 м258950 € Свободен
А8Тристаен«А»вториЮгоизток100,87 м286900 € Свободен
А9Тристаен«А»вториЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А10Двустаен«А»вториЮгозапад68,35 м2 Продаден
А11Двустаен«А»вториЗапад74,28 м2 Продаден
А12Двустаен«А»третиИзток72,47 м261990 € Свободен
А13Двустаен«А»третиЮгоизток68,44 м259990 € Свободен
А14Тристаен«А»третиЮгоизток100,87 м287900 € Свободен
А15Тристаен«А»третиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А16Двустаен«А»третиЮгозапад67,88 м2 Продаден
А17Двустаен«А»третиЗапад75,06 м2 Продаден
А18Двустаен«А»четвъртиИзток73,41 м262900 € Свободен
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток68,71 м259990 € Свободен
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад67,87 м2 Продаден
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад75,21 м2 Продаден
А24Двустаен«А»петиИзток72,65 м262990 € Свободен
А25Двустаен«А»петиЮгоизток67,99 м260900 € Свободен
А26Тристаен«А»петиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»петиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А28Двустаен«А»петиЮгозапад67,87 м2 Продаден
А29Двустаен«А»петиЗапад74,56 м2 Резервиран
А30Двустаен«А»шестиИзток73,16 м263500 € Свободен
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток68,44 м260900 € Свободен
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад68,29 м2 Продаден
А35Двустаен«А»шестиЗапад74,62 м2 Резервиран
А36Двустаен«А»седмиИзток72,94 м263900 € Свободен
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток68,50 м2 Резервиран
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад68,35 м2 Продаден
А41Двустаен«А»седмиЗапад74,66 м2 Продаден
А42Двустаен«А»осмиИзток72,91 м2 Резервиран
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток68,53 м2 Резервиран
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад68,49 м2 Резервиран
А47Двустаен«А»осмиЗапад74,98 м263500 € Свободен
А48Двустаен«А»деветиИзток73,41 м263900 € Свободен
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток68,57 м260900 € Свободен
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад68,53 м2 Продаден
А53Двустаен«А»деветиЗапад74,56 м2 Резервиран
А54Двустаен«А»десетиИзток72,80 м2 Резервиран
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток68,57 м2 Резервиран
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад68,47 м2 Продаден
А59Двустаен«А»десетиЗапад75,21 м263500 € Свободен
А60Двустаен«А»единадесетиИзток73,10 м264900 € Свободен
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток69,03 м2 Резервиран
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад68,92 м2 Резервиран
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад75,06 м2 Резервиран
А66Четиристаен«А»дванадесетиЮгоизток243,03 м2243500 € Свободен
А67Четиристаен«А»дванадесетиЮгозапад245,20 м2245300 € Свободен
Б1Двустаен
с 18,16м2 двор
«Б»първиЮгоизток67,59 м2
+ 18,16м2 двор
68990 € Свободен
Б2Двустаен
с 40,72м2 двор
«Б»първиЮгоизток83,27 м2
+ 40,72м2 двор
73900 € Свободен
Б3Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,40 м2
+ 71,42м2 двор
 Продаден
Б4Двустаен
с 25,8м2 двор
«Б»първиЮгозапад61,05 м2
+ 25,8м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 26,05м2 двор
«Б»първиЮгозапад60,44 м2
+ 26,05м2 двор
 Резервиран
Б6Двустаен
с 23,24м2 двор
«Б»първиИзток-Запад71,89 м2
+ 23,24м2 двор
 Резервиран
Б7Двустаен«Б»вториЮгоизток78,87 м267900 € Свободен
Б8Тристаен«Б»вториЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б9Тристаен«Б»вториЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б10Двустаен«Б»вториЮгозапад61,13 м2 Продаден
Б11Двустаен«Б»вториЮгозапад60,86 м2 Продаден
Б12Двустаен«Б»вториИзток-Запад71,18 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиЮгоизток78,03 м267900 € Свободен
Б14Тристаен«Б»третиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б15Тристаен«Б»третиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б16Двустаен«Б»третиЮгозапад60,50 м2 Продаден
Б17Двустаен«Б»третиЮгозапад60,36 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиИзток-Запад71,69 м2 Продаден
Б19Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток78,65 м267900 € Свободен
Б20Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б21Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б22Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад60,72 м2 Продаден
Б23Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад60,42 м2 Продаден
Б24Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад71,25 м2 Резервиран
Б25Двустаен«Б»петиЮгоизток78,65 м267900 € Свободен
Б26Тристаен«Б»петиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б27Тристаен«Б»петиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б28Двустаен«Б»петиЮгозапад60,72 м2 Продаден
Б29Двустаен«Б»петиЮгозапад60,42 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиИзток-Запад71,52 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»шестиЮгоизток78,65 м268900 € Свободен
Б32Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б33Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б34Двустаен«Б»шестиЮгозапад60,54 м2 Продаден
Б35Двустаен«Б»шестиЮгозапад60,33 м2 Продаден
Б36Двустаен«Б»шестиИзток-Запад71,25 м2 Резервиран
Б37Двустаен«Б»седмиЮгоизток78,65 м268900 € Свободен
Б38Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б39Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б40Двустаен«Б»седмиЮгозапад61,09 м2 Продаден
Б41Двустаен«Б»седмиЮгозапад60,86 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиИзток-Запад71,35 м2 Резервиран
Б43Двустаен«Б»осмиЮгоизток77,92 м268900 € Свободен
Б44Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б45Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б46Двустаен«Б»осмиЮгозапад60,76 м2 Продаден
Б47Двустаен«Б»осмиЮгозапад60,55 м2 Продаден
Б48Двустаен«Б»осмиИзток-Запад70,82 м2 Резервиран
Б49Двустаен«Б»деветиЮгоизток77,86 м2 Резервиран
Б50Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б51Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б52Двустаен«Б»деветиЮгозапад60,32 м2 Продаден
Б53Двустаен«Б»деветиЮгозапад60,15 м2 Продаден
Б54Двустаен«Б»деветиИзток-Запад70,63 м2 Продаден
Б55Двустаен«Б»десетиЮгоизток78,19 м2 Резервиран
Б56Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б57Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б58Двустаен«Б»десетиЮгозапад60,79 м2 Продаден
Б59Двустаен«Б»десетиЮгозапад60,57 м2 Резервиран
Б60Двустаен«Б»десетиИзток-Запад71,06 м2 Продаден
Б61Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток78,62 м2 Резервиран
Б62Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б63Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б64Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад61,11 м2 Резервиран
Б65Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад60,47 м2 Резервиран
Б66Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад71,06 м2 Продаден
Б67Четиристаен«Б»дванадесетиЮгоизток179,98 м2 Резервиран
Б68Четиристаен«Б»дванадесетиЮгозапад282,22 м2 Резервиран

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 55,66м2 двор
«А»първиИзток74,42 м2
+ 55,66м2 двор
 Резервиран
А2Двустаен
с 28,6м2 двор
«А»първиЮгоизток68,38 м2
+ 28,6м2 двор
 Резервиран
А3Тристаен
с 40,79м2 двор
«А»първиЮгоизток101,18 м2
+ 40,79м2 двор
 Продаден
А4Тристаен
с 29,62м2 двор
«А»първиЮгозапад100,87 м2
+ 29,62м2 двор
 Продаден
А5Тристаен
с 29,3м2 двор
«А»първиЮгозапад96,04 м2
+ 29,3м2 двор
83900 € Свободен
А6Двустаен«А»вториИзток74,34 м2 Резервиран
А7Двустаен«А»вториЮгоизток68,48 м2 Продаден
А8Тристаен«А»вториЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А9Тристаен«А»вториЮгозапад100,87 м286900 € Свободен
А10Двустаен«А»вториЮгозапад68,59 м259900 € Свободен
А11Двустаен«А»вториЗапад73,10 м261990 € Свободен
А12Двустаен«А»третиИзток74,82 м2 Продаден
А13Двустаен«А»третиЮгоизток68,35 м2 Продаден
А14Тристаен«А»третиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А15Тристаен«А»третиЮгозапад100,87 м286900 € Свободен
А16Двустаен«А»третиЮгозапад68,53 м2 Продаден
А17Двустаен«А»третиЗапад73,10 м2 Продаден
А18Двустаен«А»четвъртиИзток75,06 м2 Резервиран
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток68,49 м2 Продаден
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад100,87 м2 Резервиран
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад68,57 м260300 € Свободен
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад73,41 м262500 € Свободен
А24Двустаен«А»петиИзток75,06 м2 Резервиран
А25Двустаен«А»петиЮгоизток68,29 м2 Продаден
А26Тристаен«А»петиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»петиЮгозапад100,87 м287800 € Свободен
А28Двустаен«А»петиЮгозапад68,44 м260300 € Свободен
А29Двустаен«А»петиЗапад73,41 м262500 € Свободен
А30Двустаен«А»шестиИзток74,51 м2 Резервиран
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток68,38 м2 Продаден
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад68,46 м260800 € Свободен
А35Двустаен«А»шестиЗапад73,49 м262600 € Свободен
А36Двустаен«А»седмиИзток74,43 м2 Продаден
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток68,42 м2 Резервиран
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад100,87 м2 Резервиран
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад68,40 м260900 € Свободен
А41Двустаен«А»седмиЗапад72,84 м262600 € Свободен
А42Двустаен«А»осмиИзток75,21 м2 Резервиран
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток68,33 м2 Продаден
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад68,71 м260900 € Свободен
А47Двустаен«А»осмиЗапад72,84 м262600 € Свободен
А48Двустаен«А»деветиИзток74,98 м2 Резервиран
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток68,47 м2 Продаден
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад67,98 м260900 € Свободен
А53Двустаен«А»деветиЗапад72,91 м262600 € Свободен
А54Двустаен«А»десетиИзток74,88 м263900 € Свободен
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток67,88 м2 Продаден
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад67,98 м260900 € Свободен
А59Двустаен«А»десетиЗапад72,95 м262600 € Свободен
А60Двустаен«А»единадесетиИзток74,65 м2 Резервиран
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток67,88 м2 Продаден
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад100,87 м289900 € Свободен
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад68,57 м261900 € Свободен
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад72,91 м262600 € Свободен
А66Четиристаен«А»дванадесетиЮгоизток245,43 м2246000 € Свободен
А67Четиристаен«А»дванадесетиЮгозапад243,25 м2243600 € Свободен
Б1Двустаен
с 23,24м2 двор
«Б»първиИзток-Запад70,41 м2
+ 23,24м2 двор
 Продаден
Б2Двустаен
с 26,05м2 двор
«Б»първиЮгоизток61,07 м2
+ 26,05м2 двор
 Резервиран
Б3Двустаен
с 25,8м2 двор
«Б»първиЮгоизток61,24 м2
+ 25,8м2 двор
 Резервиран
Б4Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,40 м2
+ 71,42м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 46,16м2 двор
«Б»първиЮгозапад83,69 м2
+ 46,16м2 двор
75900 € Свободен
Б6Двустаен
с 22,73м2 двор
«Б»първиЮгозапад61,92 м2
+ 22,73м2 двор
57900 € Свободен
Б7Двустаен«Б»вториИзток-Запад71,35 м2 Продаден
Б8Двустаен«Б»вториЮгоизток60,83 м2 Продаден
Б9Двустаен«Б»вториЮгоизток60,92 м2 Резервиран
Б10Тристаен«Б»вториЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б11Тристаен«Б»вториЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б12Двустаен«Б»вториЮгозапад79,17 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиИзток-Запад71,74 м2 Продаден
Б14Двустаен«Б»третиЮгоизток60,81 м2 Продаден
Б15Двустаен«Б»третиЮгоизток60,79 м2 Продаден
Б16Тристаен«Б»третиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б17Тристаен«Б»третиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиЮгозапад77,58 м268900 € Свободен
Б19Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад71,89 м2 Продаден
Б20Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток60,57 м2 Продаден
Б21Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток60,80 м2 Продаден
Б22Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б23Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б24Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад78,65 м269900 € Свободен
Б25Двустаен«Б»петиИзток-Запад71,53 м2 Продаден
Б26Двустаен«Б»петиЮгоизток60,15 м2 Резервиран
Б27Двустаен«Б»петиЮгоизток60,32 м2 Продаден
Б28Тристаен«Б»петиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б29Тристаен«Б»петиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиЮгозапад78,65 м269900 € Свободен
Б31Двустаен«Б»шестиИзток-Запад71,53 м2 Резервиран
Б32Двустаен«Б»шестиЮгоизток60,55 м2 Резервиран
Б33Двустаен«Б»шестиЮгоизток60,76 м2 Продаден
Б34Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б35Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б36Двустаен«Б»шестиЮгозапад78,37 м269900 € Свободен
Б37Двустаен«Б»седмиИзток-Запад71,25 м2 Продаден
Б38Двустаен«Б»седмиЮгоизток61,19 м2 Продаден
Б39Двустаен«Б»седмиЮгоизток60,93 м2 Продаден
Б40Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б41Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиЮгозапад78,64 м269900 € Свободен
Б43Двустаен«Б»осмиИзток-Запад71,50 м2 Продаден
Б44Двустаен«Б»осмиЮгоизток60,33 м2 Резервиран
Б45Двустаен«Б»осмиЮгоизток60,53 м2 Резервиран
Б46Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б47Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б48Двустаен«Б»осмиЮгозапад78,06 м269990 € Свободен
Б49Двустаен«Б»деветиИзток-Запад70,85 м2 Продаден
Б50Двустаен«Б»деветиЮгоизток60,33 м2 Резервиран
Б51Двустаен«Б»деветиЮгоизток60,54 м2 Продаден
Б52Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б53Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б54Двустаен«Б»деветиЮгозапад78,03 м2 Резервиран
Б55Двустаен«Б»десетиИзток-Запад70,95 м2 Продаден
Б56Двустаен«Б»десетиЮгоизток60,55 м2 Продаден
Б57Двустаен«Б»десетиЮгоизток60,59 м2 Резервиран
Б58Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б59Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б60Двустаен«Б»десетиЮгозапад77,97 м271900 € Свободен
Б61Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад70,91 м269900 € Свободен
Б62Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток60,47 м2 Резервиран
Б63Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток60,72 м2 Резервиран
Б64Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б65Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б66Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад78,05 м271900 € Свободен
Б67Четиристаен«Б»дванадесетиЮгоизток282,22 м2282000 € Свободен
Б68Четиристаен«Б»дванадесетиЮгозапад179,98 м2179990 € Свободен

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 36,58м2 двор
«А»първиЮг-Север75,71 м2
+ 36,58м2 двор
 Резервиран
А2Двустаен
с 26,01м2 двор
«А»първиЮг67,72 м2
+ 26,01м2 двор
 Резервиран
А3Тристаен
с 63,19м2 двор
«А»първиЮгозапад105,16 м2
+ 63,19м2 двор
 Резервиран
А5Двустаен«А»вториЮг-Север74,97 м2 Резервиран
А6Двустаен«А»вториЮг67,56 м2 Резервиран
А7Тристаен«А»вториЮгозапад105,88 м2 Резервиран
А8Двустаен«А»вториСеверозапад79,82 м2 Резервиран
А9Двустаен«А»третиЮг-Север75,59 м2 Резервиран
А10Двустаен«А»третиЮг67,56 м2 Резервиран
А11Тристаен«А»третиЮгозапад105,67 м2 Резервиран
А12Двустаен«А»третиСеверозапад79,67 м2 Резервиран
А13Двустаен«А»четвъртиЮг-Север74,82 м2 Резервиран
А14Двустаен«А»четвъртиЮг67,58 м2 Резервиран
А15Тристаен«А»четвъртиЮгозапад105,78 м2 Резервиран
А16Двустаен«А»четвъртиСеверозапад79,59 м2 Резервиран
А17Двустаен«А»петиЮг-Север75,21 м2 Резервиран
А18Двустаен«А»петиЮг67,66 м2 Резервиран
А19Тристаен«А»петиЮгозапад105,20 м2 Резервиран
А20Двустаен«А»петиСеверозапад79,21 м2 Резервиран
А21Двустаен«А»шестиЮг-Север74,84 м2 Резервиран
А22Двустаен«А»шестиЮг67,66 м2 Резервиран
А23Тристаен«А»шестиЮгозапад105,23 м2 Резервиран
А24Двустаен«А»шестиСеверозапад79,13 м2 Резервиран
А25Двустаен«А»седмиЮг-Север75,11 м2 Резервиран
А26Двустаен«А»седмиЮг67,57 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»седмиЮгозапад105,95 м2 Резервиран
А28Двустаен«А»седмиСеверозапад79,10 м2 Резервиран
А29Двустаен«А»осмиЮг-Север74,87 м2 Резервиран
А30Двустаен«А»осмиЮг67,56 м2 Резервиран
А31Тристаен«А»осмиЮгозапад105,95 м2 Резервиран
А32Двустаен«А»осмиСеверозапад79,26 м2 Резервиран
А33Двустаен«А»деветиЮг-Север74,86 м2 Резервиран
А34Двустаен«А»деветиЮг67,66 м2 Резервиран
А35Тристаен«А»деветиЮгозапад105,23 м2 Резервиран
А36Двустаен«А»деветиСеверозапад79,11 м2 Резервиран
А37Двустаен«А»десетиЮг-Север74,82 м2 Резервиран
А38Двустаен«А»десетиЮг67,66 м2 Резервиран
А39Тристаен«А»десетиЮгозапад105,13 м2 Резервиран
А40Двустаен«А»десетиСеверозапад79,09 м2 Резервиран
А41Двустаен«А»единадесетиЮг-Север74,80 м2 Резервиран
А42Двустаен«А»единадесетиЮг67,66 м2 Резервиран
А43Тристаен«А»единадесетиЮгозапад105,19 м2 Резервиран
А44Двустаен«А»единадесетиСеверозапад79,13 м2 Резервиран
А45Четиристаен«А»дванадесетиЮгозапад271,23 м2 Резервиран
Б1Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг-Север74,17 м2
+ 29,29м2 двор
65900 € Свободен
Б2Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг76,13 м2
+ 29,29м2 двор
67900 € Свободен
Б3Двустаен
с 36,39м2 двор
«Б»първиЮг-Север76,36 м2
+ 36,39м2 двор
67900 € Свободен
Б4Двустаен«Б»вториЮг-Север74,18 м263900 € Свободен
Б5Двустаен«Б»вториЮг76,19 м265900 € Свободен
Б6Тристаен«Б»вториЮг-Север104,19 м288990 € Свободен
Б7Двустаен«Б»третиЮг-Север73,87 м262990 € Свободен
Б8Двустаен«Б»третиЮг75,97 м266990 € Свободен
Б9Тристаен«Б»третиЮг-Север103,87 м288990 € Свободен
Б10Двустаен«Б»четвъртиЮг-Север73,65 м2 Резервиран
Б11Двустаен«Б»четвъртиЮг75,61 м266990 € Свободен
Б12Тристаен«Б»четвъртиЮг-Север103,51 м289990 € Свободен
Б13Двустаен«Б»петиЮг-Север73,65 м264900 € Свободен
Б14Двустаен«Б»петиЮг75,68 м267900 € Свободен
Б15Тристаен«Б»петиЮг-Север103,51 м289990 € Свободен
Б16Двустаен«Б»шестиЮг-Север73,75 м265900 € Свободен
Б17Двустаен«Б»шестиЮг75,91 м268900 € Свободен
Б18Тристаен«Б»шестиЮг-Север103,37 м291900 € Свободен
Б19Двустаен«Б»седмиЮг-Север73,95 м2 Продаден
Б20Двустаен«Б»седмиЮг75,90 м268900 € Свободен
Б21Тристаен«Б»седмиЮг-Север103,15 м291900 € Свободен
Б22Двустаен«Б»осмиЮг-Север73,75 м266900 € Свободен
Б23Двустаен«Б»осмиЮг75,83 м2 Продаден
Б24Тристаен«Б»осмиЮг-Север103,37 м291900 € Свободен
Б25Двустаен«Б»деветиЮг-Север73,91 м267900 € Свободен
Б26Двустаен«Б»деветиЮг75,75 м2 Резервиран
Б27Тристаен«Б»деветиЮг-Север103,52 м2 Продаден
Б28Двустаен«Б»десетиЮг-Север73,76 м267900 € Свободен
Б29Двустаен«Б»десетиЮг75,72 м2 Резервиран
Б30Тристаен«Б»десетиЮг-Север103,51 м292990 € Свободен
Б31Двустаен«Б»единадесетиЮг-Север73,73 м2 Резервиран
Б32Двустаен«Б»единадесетиЮг75,69 м2 Резервиран
Б33Тристаен«Б»единадесетиЮг-Север103,51 м293990 € Свободен
Б34Четиристаен«Б»дванадесетиЮг-Север212,31 м2212500 € Свободен
Б35Тристаен«Б»дванадесетиЮг-Север186,57 м2186900 € Свободен
В2Тристаен
с 76,36м2 двор
«В»първиЮгоизток105,95 м2
+ 76,36м2 двор
 Резервиран
В3Двустаен
с 26,01м2 двор
«В»първиЮг67,56 м2
+ 26,01м2 двор
62900 € Свободен
В4Двустаен
с 39,06м2 двор
«В»първиЮг-Север71,86 м2
+ 39,06м2 двор
63990 € Свободен
В5Двустаен«В»вториСевероизток79,03 м267900 € Свободен
В6Тристаен«В»вториЮгоизток105,95 м292900 € Свободен
В7Двустаен«В»вториЮг67,58 м262900 € Свободен
В8Двустаен«В»вториЮг-Север71,95 м262900 € Свободен
В9Двустаен«В»третиСевероизток79,13 м267900 € Свободен
В10Тристаен«В»третиЮгоизток105,88 м293900 € Свободен
В11Двустаен«В»третиЮг67,57 м262990 € Свободен
В12Двустаен«В»третиЮг-Север71,86 м263900 € Свободен
В13Двустаен«В»четвъртиСевероизток79,15 м268900 € Свободен
В14Тристаен«В»четвъртиЮгоизток105,98 м294900 € Свободен
В15Двустаен«В»четвъртиЮг67,77 м263900 € Свободен
В16Двустаен«В»четвъртиЮг-Север72,00 м263900 € Свободен
В17Двустаен«В»петиСевероизток79,16 м268900 € Свободен
В18Тристаен«В»петиЮгоизток105,80 м295900 € Свободен
В19Двустаен«В»петиЮг67,82 м263900 € Свободен
В20Двустаен«В»петиЮг-Север72,08 м263900 € Свободен
В21Двустаен«В»шестиСевероизток79,13 м268900 € Свободен
В22Тристаен«В»шестиЮгоизток105,86 м295900 € Свободен
В23Двустаен«В»шестиЮг67,66 м264900 € Свободен
В24Двустаен«В»шестиЮг-Север71,95 м2 Резервиран
В25Двустаен«В»седмиСевероизток79,13 м268900 € Свободен
В26Тристаен«В»седмиЮгоизток105,65 м2 Продаден
В27Двустаен«В»седмиЮг67,76 м264900 € Свободен
В28Двустаен«В»седмиЮг-Север71,99 м264900 € Свободен
В29Двустаен«В»осмиСевероизток79,13 м268900 € Свободен
В30Тристаен«В»осмиЮгоизток105,67 м2 Продаден
В31Двустаен«В»осмиЮг67,66 м2 Продаден
В32Двустаен«В»осмиЮг-Север72,02 м2 Продаден
В33Двустаен«В»деветиСевероизток79,29 м268900 € Свободен
В34Тристаен«В»деветиЮгоизток105,78 м2 Продаден
В35Двустаен«В»деветиЮг67,72 м2 Резервиран
В36Двустаен«В»деветиЮг-Север71,97 м265900 € Свободен
В37Двустаен«В»десетиСевероизток79,14 м270900 € Свободен
В38Тристаен«В»десетиЮгоизток105,56 м2 Продаден
В39Двустаен«В»десетиЮг67,72 м2 Резервиран
В40Двустаен«В»десетиЮг-Север72,12 м265900 € Свободен
В41Двустаен«В»единадесетиСевероизток79,29 м270900 € Свободен
В42Тристаен«В»единадесетиЮгоизток105,38 м2 Резервиран
В43Двустаен«В»единадесетиЮг68,06 м2 Резервиран
В44Двустаен«В»единадесетиЮг-Север72,08 м266900 € Свободен
В45Четиристаен«В»дванадесетиЮгоизток271,25 м2272000 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти