А БЛОК «Албиция»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 1Двустаен
с 41,35м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,35м2 двор
64000 € Свободен
А.А 2Двустаен
с 19,51м2 двор
«Албиция»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
54000 € Продаден
А.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
52000 € Резервиран
А.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Свободен
А.А 5Тристаен
с 96,81м2 двор
«Албиция»«А»първиИзток-Запад92,2 м2
+ 96,81м2 двор
74000 € Резервиран
А.А 6Тристаен«Албиция»«А»вториЮгоизток103,08 м276500 € Свободен
А.А 7Двустаен«Албиция»«А»вториИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
А.А 8Двустаен«Албиция»«А»вториЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
А.А 9Тристаен«Албиция»«А»вториЮгозапад104,33 м279500 € Свободен
А.А 10
Тристаен«Албиция»«А»вториИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 11Тристаен«Албиция»«А»третиЮгоизток102,87 м276500 € Свободен
А.А 12Двустаен«Албиция»«А»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
А.А 13Двустаен«Албиция»«А»третиЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
А.А 14Тристаен«Албиция»«А»третиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 15
Тристаен«Албиция»«А»третиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 16Тристаен«Албиция»«А»четвъртиЮгоизток102,74 м278500 € Свободен
А.А 17Двустаен«Албиция»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Продаден
А.А 18Двустаен«Албиция»«А»четвъртиЮгозапад65,61 м255900 € Продаден
А.А 19Тристаен«Албиция»«А»четвъртиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 20
Тристаен«Албиция»«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 21Тристаен«Албиция»«А»петиЮгоизток102,5 м278500 € Свободен
А.А 22Двустаен«Албиция»«А»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
А.А 23Двустаен«Албиция»«А»петиЮгозапад65,61 м255900 € Продаден
А.А 24Тристаен«Албиция»«А»петиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 25
Тристаен«Албиция»«А»петиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 26Тристаен«Албиция»«А»шестиЮгоизток102,73 м278500 € Свободен
А.А 27Тристаен«Албиция»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 28Четиристаен«Албиция»«А»шестиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.А 29
Тристаен«Албиция»«А»шестиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 30Тристаен«Албиция»«А»седмиЮгоизток102,5 м277500 € Свободен
А.А 31Двустаен«Албиция»«А»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
А.А 32Двустаен«Албиция»«А»седмиЮгозапад65,61 м255900 € Резервиран
А.А 33Тристаен«Албиция»«А»седмиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 34
Тристаен«Албиция»«А»седмиИзток-Запад124,8 м294000 € Свободен
А.А 35Тристаен«Албиция»«А»осмиЮгоизток102,91 м277500 € Свободен
А.А 36Двустаен«Албиция»«А»осмиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
А.А 37Двустаен«Албиция»«А»осмиЮгозапад65,61 м255900 € Продаден
А.А 38Тристаен«Албиция»«А»осмиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 39
Тристаен«Албиция»«А»осмиИзток-Запад124,8 м294000 € Свободен
А.А 40Тристаен«Албиция»«А»деветиЮгоизток102,72 м277500 € Свободен
А.А 41Двустаен«Албиция»«А»деветиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
А.А 42Двустаен«Албиция»«А»деветиЮгозапад65,61 м255900 € Продаден
А.А 43Тристаен«Албиция»«А»деветиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 44
Тристаен«Албиция»«А»деветиИзток-Запад124,8 м294000 € Свободен
А.А 45Тристаен«Албиция»«А»десетиЮгоизток102,95 м278500 € Свободен
А.А 46Тристаен«Албиция»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 47Четиристаен«Албиция»«А»десетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.А 48
Тристаен«Албиция»«А»десетиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 49Тристаен«Албиция»«А»единадесетиЮгоизток102,67 м278500 € Продаден
А.А 50Тристаен«Албиция»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 51Четиристаен«Албиция»«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.А 52
Тристаен«Албиция»«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 53Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгоизток102,25 м277500 € Свободен
А.А 54Двустаен«Албиция»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Резервиран
А.А 55Двустаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м255900 € Резервиран
А.А 56Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м288900 € Свободен
А.А 57
Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295000 € Свободен
А.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Албиция»«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
106000 € Свободен
А.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
А.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
55000 € Свободен
А.Б 4Двустаен
с 19,5м2 двор
«Албиция»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,5м2 двор
56000 € Свободен
А.Б 5Двустаен
с 41,12м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгоизток80,03 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Продаден
А.Б 6
Тристаен«Албиция»«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Продаден
А.Б 7Тристаен«Албиция»«Б»вториЮгозапад104,33 м279500 € Свободен
А.Б 8Двустаен«Албиция»«Б»вториЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
А.Б 9Двустаен«Албиция»«Б»вториИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
А.Б 10Тристаен«Албиция»«Б»вториЮгоизток102,74 м276500 € Свободен
А.Б 11
Тристаен«Албиция»«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Продаден
А.Б 12Тристаен«Албиция»«Б»третиЮгозапад104,33 м279500 € Продаден
А.Б 13Двустаен«Албиция»«Б»третиЮгозапад65,61 м252900 € Продаден
А.Б 14Двустаен«Албиция»«Б»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
А.Б 15Тристаен«Албиция»«Б»третиЮгоизток102,50 м276500 € Свободен
А.Б 16
Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 17Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м279500 € Резервиран
А.Б 18Двустаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
А.Б 19Двустаен«Албиция»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
А.Б 20Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгоизток102,64 м278500 € Свободен
А.Б 21
Тристаен«Албиция»«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 22Тристаен«Албиция»«Б»петиЮгозапад104,33 м279500 € Продаден
А.Б 23Двустаен«Албиция»«Б»петиЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
А.Б 24Двустаен«Албиция»«Б»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
А.Б 25Тристаен«Албиция»«Б»петиЮгоизток102,5 м278500 € Свободен
А.Б 26
Тристаен«Албиция»«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 27Четиристаен«Албиция»«Б»шестиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.Б 28Тристаен«Албиция»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 29Тристаен«Албиция»«Б»шестиЮгоизток102,58 м278500 € Свободен
А.Б 30
Тристаен«Албиция»«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
А.Б 31Тристаен«Албиция»«Б»седмиЮгозапад104,33 м278500 € Продаден
А.Б 32Двустаен«Албиция»«Б»седмиЮгозапад65,61 м249500 € Продаден
А.Б 33Двустаен«Албиция»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
А.Б 34Тристаен«Албиция»«Б»седмиЮгоизток102,58 м277500 € Свободен
А.Б 35
Тристаен«Албиция»«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 36Тристаен«Албиция»«Б»осмиЮгозапад104,33 м278500 € Продаден
А.Б 37Двустаен«Албиция»«Б»осмиЮгозапад65,61 м252900 € Продаден
А.Б 38Двустаен«Албиция»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
А.Б 39Тристаен«Албиция»«Б»осмиЮгоизток102,58 м277500 € Резервиран
А.Б 40
Тристаен«Албиция»«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 41Тристаен«Албиция»«Б»деветиЮгозапад104,33 м278500 € Продаден
А.Б 42Двустаен«Албиция»«Б»деветиЮгозапад65,61 м249500 € Продаден
А.Б 43Двустаен«Албиция»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м252900 € Свободен
А.Б 44Тристаен«Албиция»«Б»деветиЮгоизток102,58 м277500 € Резервиран
А.Б 45
Тристаен«Албиция»«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 46Четиристаен«Албиция»«Б»десетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.Б 47Тристаен«Албиция»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 48Тристаен«Албиция»«Б»десетиЮгоизток102,63 м278500 € Свободен
А.Б 49
Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 50Четиристаен«Албиция»«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.Б 51Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 52Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиЮгоизток102,78 м278500 € Свободен
А.Б 53
Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2106000 € Свободен
А.Б 54Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м278500 € Свободен
А.Б 55Двустаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м249500 € Продаден
А.Б 56Двустаен«Албиция»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Свободен
А.Б 57Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгоизток102,17 м277500 € Свободен

Б БЛОК «Божур»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 1Двустаен
с 41,12м2 двор
«Божур»«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
Б.А 2Двустаен
с 19,51м2 двор
«Божур»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
54000 € Продаден
Б.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Божур»«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
52000 € Продаден
Б.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Божур»«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Продаден
Б.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Божур»«А»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
Б.А 6Тристаен«Божур»«А»вториЮгоизток103,32 м276500 € Свободен
Б.А 7Двустаен«Божур»«А»вториИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
Б.А 8Двустаен«Божур»«А»вториЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
Б.А 9Тристаен«Божур»«А»вториЮгозапад104,33 м279500 € Резервиран
Б.А 10
Тристаен«Божур»«А»вториИзток-Запад124,8 м286500 € Свободен
Б.А 11Тристаен«Божур»«А»третиЮгоизток102,58 м276500 € Продаден
Б.А 12Двустаен«Божур»«А»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
Б.А 13Двустаен«Божур»«А»третиЮгозапад65,61 м252500 € Продаден
Б.А 14Тристаен«Божур»«А»третиЮгозапад104,33 м283000 € Продаден
Б.А 15
Тристаен«Божур»«А»третиИзток-Запад124,8 м286500 € Продаден
Б.А 16Тристаен«Божур»«А»четвъртиЮгоизток102,58 м278500 € Резервиран
Б.А 17Двустаен«Божур»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Резервиран
Б.А 18Двустаен«Божур»«А»четвъртиЮгозапад65,61 м252500 € Резервиран
Б.А 19Тристаен«Божур»«А»четвъртиЮгозапад104,33 м283000 € Резервиран
Б.А 20
Тристаен«Божур»«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м295000 € Резервиран
Б.А 21Тристаен«Божур»«А»петиЮгоизток102,58 м278500 € Продаден
Б.А 22Двустаен«Божур»«А»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Продаден
Б.А 23Двустаен«Божур»«А»петиЮгозапад65,61 м255900 € Продаден
Б.А 24Тристаен«Божур»«А»петиЮгозапад104,33 м283000 € Продаден
Б.А 25
Тристаен«Божур»«А»петиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
Б.А 26Тристаен«Божур»«А»шестиЮгоизток102,58 м278500 € Продаден
Б.А 27Тристаен«Божур»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.А 28Четиристаен«Божур»«А»шестиЮгозапад135,07 м2115000 € Продаден
Б.А 29
Тристаен«Божур»«А»шестиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
Б.А 30Тристаен«Божур»«А»седмиЮгоизток102,5 м277500 € Резервиран
Б.А 31Двустаен«Божур»«А»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
Б.А 32Двустаен«Божур»«А»седмиЮгозапад65,61 м252500 € Продаден
Б.А 33Тристаен«Божур»«А»седмиЮгозапад104,33 м283000 € Продаден
Б.А 34
Тристаен«Божур»«А»седмиИзток-Запад124,8 м294000 € Свободен
Б.А 35Тристаен«Божур»«А»осмиЮгоизток102,64 м277500 € Продаден
Б.А 36Двустаен«Божур»«А»осмиИзток-Запад67,81 м252900 € Продаден
Б.А 37Двустаен«Божур»«А»осмиЮгозапад65,61 м252500 € Резервиран
Б.А 38Тристаен«Божур»«А»осмиЮгозапад104,33 м283000 € Резервиран
Б.А 39
Тристаен«Божур»«А»осмиИзток-Запад124,8 м294000 € Свободен
Б.А 40Тристаен«Божур»«А»деветиЮгоизток102,78 м277500 € Продаден
Б.А 41Двустаен«Божур»«А»деветиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
Б.А 42Двустаен«Божур»«А»деветиЮгозапад65,61 м252500 € Продаден
Б.А 43Тристаен«Божур»«А»деветиЮгозапад104,33 м283000 € Резервиран
Б.А 44
Тристаен«Божур»«А»деветиИзток-Запад124,8 м294000 € Свободен
Б.А 45Тристаен«Божур»«А»десетиЮгоизток102,84 м278500 € Продаден
Б.А 46Тристаен«Божур»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.А 47Четиристаен«Божур»«А»десетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.А 48
Тристаен«Божур»«А»десетиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
Б.А 49Тристаен«Божур»«А»единадесетиЮгоизток102,88 м278500 € Продаден
Б.А 50Тристаен«Божур»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.А 51Четиристаен«Божур»«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.А 52
Тристаен«Божур»«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м295000 € Резервиран
Б.А 53Тристаен«Божур»«А»дванадесетиЮгоизток102,11 м277500 € Резервиран
Б.А 54Двустаен«Божур»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Продаден
Б.А 55Двустаен«Божур»«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м252500 € Продаден
Б.А 56Тристаен«Божур»«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м283000 € Свободен
Б.А 57
Тристаен«Божур»«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295000 € Свободен
Б.Б 1Тристаен
с 96,81м2 двор
«Божур»«Б»първиИзток-Запад-Юг92,2 м2
+ 96,81м2 двор
78500 € Резервиран
Б.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
Б.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
55000 € Продаден
Б.Б 4Двустаен
с 19,51м2 двор
«Божур»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
56000 € Свободен
Б.Б 5Двустаен
с 41,95м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,95м2 двор
64000 € Свободен
Б.Б 6
Тристаен«Божур»«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Продаден
Б.Б 7Тристаен«Божур»«Б»вториЮгозапад104,33 м279500 € Свободен
Б.Б 8Двустаен«Божур»«Б»вториЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
Б.Б 9Двустаен«Божур»«Б»вториИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
Б.Б 10Тристаен«Божур»«Б»вториЮгоизток103,08 м276500 € Свободен
Б.Б 11
Тристаен«Божур»«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Продаден
Б.Б 12Тристаен«Божур»«Б»третиЮгозапад104,33 м279500 € Резервиран
Б.Б 13Двустаен«Божур»«Б»третиЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
Б.Б 14Двустаен«Божур»«Б»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
Б.Б 15Тристаен«Божур»«Б»третиЮгоизток103,06 м276500 € Продаден
Б.Б 16
Тристаен«Божур»«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
Б.Б 17Тристаен«Божур»«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м283000 € Свободен
Б.Б 18Двустаен«Божур»«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
Б.Б 19Двустаен«Божур»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Резервиран
Б.Б 20Тристаен«Божур»«Б»четвъртиЮгоизток102,55 м278500 € Продаден
Б.Б 21
Тристаен«Божур»«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
Б.Б 22Тристаен«Божур»«Б»петиЮгозапад104,33 м279500 € Продаден
Б.Б 23Двустаен«Божур»«Б»петиЮгозапад65,61 м249900 € Продаден
Б.Б 24Двустаен«Божур»«Б»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Резервиран
Б.Б 25Тристаен«Божур»«Б»петиЮгоизток102,5 м278500 € Продаден
Б.Б 26
Тристаен«Божур»«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
Б.Б 27Четиристаен«Божур»«Б»шестиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.Б 28Тристаен«Божур»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 29Тристаен«Божур»«Б»шестиЮгоизток102,73 м278500 € Продаден
Б.Б 30
Тристаен«Божур»«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Продаден
Б.Б 31Тристаен«Божур»«Б»седмиЮгозапад104,33 м283000 € Резервиран
Б.Б 32Двустаен«Божур»«Б»седмиЮгозапад65,61 м249500 € Продаден
Б.Б 33Двустаен«Божур»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
Б.Б 34Тристаен«Божур»«Б»седмиЮгоизток102,67 м277500 € Резервиран
Б.Б 35
Тристаен«Божур»«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
Б.Б 36Тристаен«Божур»«Б»осмиЮгозапад104,33 м283000 € Свободен
Б.Б 37Двустаен«Божур»«Б»осмиЮгозапад65,61 м249500 € Продаден
Б.Б 38Двустаен«Божур»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
Б.Б 39Тристаен«Божур»«Б»осмиЮгоизток103,02 м277500 € Продаден
Б.Б 40
Тристаен«Божур»«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
Б.Б 41Тристаен«Божур»«Б»деветиЮгозапад104,33 м278500 € Продаден
Б.Б 42Двустаен«Божур»«Б»деветиЮгозапад65,61 м249500 € Продаден
Б.Б 43Двустаен«Божур»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
Б.Б 44Тристаен«Божур»«Б»деветиЮгоизток102,75 м277500 € Продаден
Б.Б 45
Тристаен«Божур»«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
Б.Б 46Четиристаен«Божур»«Б»десетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.Б 47Тристаен«Божур»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 48Тристаен«Божур»«Б»десетиЮгоизток103,04 м278500 € Продаден
Б.Б 49
Тристаен«Божур»«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
Б.Б 50Четиристаен«Божур»«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.Б 51Тристаен«Божур»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 52Тристаен«Божур»«Б»единадесетиЮгоизток102,75 м278500 € Продаден
Б.Б 53
Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2109900 € Продаден
Б.Б 54Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м283000 € Свободен
Б.Б 55Двустаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м252500 € Резервиран
Б.Б 56Двустаен«Божур»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Продаден
Б.Б 57Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгоизток102,2 м277500 € Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 1Двустаен
с 41,76м2 двор
«Виола»«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,76м2 двор
64000 € Свободен
В.А 2Двустаен
с 19,51м2 двор
«Виола»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
54000 € Продаден
В.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Виола»«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
52000 € Продаден
В.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Виола»«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Свободен
В.А 5Тристаен
с 96,81м2 двор
«Виола»«А»първиИзток-Запад-Юг92,32 м2
+ 96,81м2 двор
78500 € Свободен
В.А 6Тристаен«Виола»«А»вториЮгозапад102,58 м271000 € Продаден
В.А 7Двустаен«Виола»«А»вториИзток-Запад67,81 м249900 € Свободен
В.А 8Двустаен«Виола»«А»вториЮгоизток65,61 м249900 € Резервиран
В.А 9Тристаен«Виола»«А»вториЮгоизток104,33 м279500 € Продаден
В.А 10
Тристаен«Виола»«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
В.А 11Тристаен«Виола»«А»третиЮгозапад102,58 м271000 € Продаден
В.А 12Двустаен«Виола»«А»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
В.А 13Двустаен«Виола»«А»третиЮгоизток65,61 м252500 € Резервиран
В.А 14Тристаен«Виола»«А»третиЮгоизток104,33 м283000 € Резервиран
В.А 15
Тристаен«Виола»«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Продаден
В.А 16Тристаен«Виола»«А»четвъртиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
В.А 17Двустаен«Виола»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
В.А 18Двустаен«Виола»«А»четвъртиЮгоизток65,61 м249900 € Продаден
В.А 19Тристаен«Виола»«А»четвъртиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.А 20
Тристаен«Виола»«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
В.А 21Тристаен«Виола»«А»петиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
В.А 22Двустаен«Виола»«А»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Продаден
В.А 23Двустаен«Виола»«А»петиЮгоизток65,61 м249900 € Продаден
В.А 24Тристаен«Виола»«А»петиЮгоизток104,33 м279500 € Продаден
В.А 25
Тристаен«Виола»«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
В.А 26Тристаен«Виола»«А»шестиЮгозапад102,5 м278500 € Свободен
В.А 27Тристаен«Виола»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 28Четиристаен«Виола»«А»шестиЮгоизток135,07 м2115000 € Продаден
В.А 29
Тристаен«Виола»«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Продаден
В.А 30Тристаен«Виола»«А»седмиЮгозапад102,64 м277500 € Резервиран
В.А 31Двустаен«Виола»«А»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
В.А 32Двустаен«Виола»«А»седмиЮгоизток65,61 м249500 € Продаден
В.А 33Тристаен«Виола»«А»седмиЮгоизток104,33 м278500 € Продаден
В.А 34
Тристаен«Виола»«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2112000 € Продаден
В.А 35Тристаен«Виола»«А»осмиЮгозапад102,5 м277500 € Свободен
В.А 36Двустаен«Виола»«А»осмиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
В.А 37Двустаен«Виола»«А»осмиЮгоизток65,61 м249500 € Продаден
В.А 38Тристаен«Виола»«А»осмиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.А 39
Тристаен«Виола»«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
В.А 40Тристаен«Виола»«А»деветиЮгозапад102,91 м277500 € Резервиран
В.А 41Двустаен«Виола»«А»деветиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
В.А 42Двустаен«Виола»«А»деветиЮгоизток65,61 м249500 € Продаден
В.А 43Тристаен«Виола»«А»деветиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.А 44
Тристаен«Виола»«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
В.А 45Тристаен«Виола»«А»десетиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
В.А 46Тристаен«Виола»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 47Четиристаен«Виола»«А»десетиЮгоизток135,07 м2116900 € Резервиран
В.А 48
Тристаен«Виола»«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
В.А 49Тристаен«Виола»«А»единадесетиЮгозапад102,84 м278500 € Свободен
В.А 50Тристаен«Виола»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 51Четиристаен«Виола»«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2116900 € Резервиран
В.А 52
Тристаен«Виола»«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Продаден
В.А 53Тристаен«Виола»«А»дванадесетиЮгозапад102,1 м277500 € Свободен
В.А 54Двустаен«Виола»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Свободен
В.А 55Двустаен«Виола»«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м249500 € Продаден
В.А 56Тристаен«Виола»«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м283000 € Продаден
В.А 57
Тристаен«Виола»«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2109900 € Продаден
В.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Виола»«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
В.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
В.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
55000 € Резервиран
В.Б 4Двустаен
с 19,51м2 двор
«Виола»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
56000 € Свободен
В.Б 5Двустаен
с 41,12м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
В.Б 6
Тристаен«Виола»«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м286500 € Свободен
В.Б 7Тристаен«Виола»«Б»вториЮгоизток104,33 м279500 € Резервиран
В.Б 8Двустаен«Виола»«Б»вториЮгоизток65,61 м249900 € Продаден
В.Б 9Двустаен«Виола»«Б»вториИзток-Запад67,81 м249900 € Резервиран
В.Б 10Тристаен«Виола»«Б»вториЮгозапад102,5 м270000 € Продаден
В.Б 11
Тристаен«Виола»«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м286500 € Свободен
В.Б 12Тристаен«Виола»«Б»третиЮгоизток104,33 м283000 € Резервиран
В.Б 13Двустаен«Виола»«Б»третиЮгоизток65,61 м252500 € Резервиран
В.Б 14Двустаен«Виола»«Б»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
В.Б 15Тристаен«Виола»«Б»третиЮгозапад102,73 м270000 € Продаден
В.Б 16
Тристаен«Виола»«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
В.Б 17Тристаен«Виола»«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.Б 18Двустаен«Виола»«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м252500 € Резервиран
В.Б 19Двустаен«Виола»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
В.Б 20Тристаен«Виола»«Б»четвъртиЮгозапад102,5 м278500 € Свободен
В.Б 21
Тристаен«Виола»«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
В.Б 22Тристаен«Виола»«Б»петиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.Б 23Двустаен«Виола»«Б»петиЮгоизток65,61 м252500 € Продаден
В.Б 24Двустаен«Виола»«Б»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
В.Б 25Тристаен«Виола»«Б»петиЮгозапад102,74 м278500 € Свободен
В.Б 26
Тристаен«Виола»«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
В.Б 27Четиристаен«Виола»«Б»шестиЮгоизток135,07 м2115000 € Продаден
В.Б 28Тристаен«Виола»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 29Тристаен«Виола»«Б»шестиЮгозапад102,87 м278500 € Свободен
В.Б 30
Тристаен«Виола»«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м294000 € Свободен
В.Б 31Тристаен«Виола»«Б»седмиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.Б 32Двустаен«Виола»«Б»седмиЮгоизток65,61 м252500 € Продаден
В.Б 33Двустаен«Виола»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
В.Б 34Тристаен«Виола»«Б»седмиЮгозапад103,08 м277500 € Продаден
В.Б 35
Тристаен«Виола»«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м294000 € Свободен
В.Б 36Тристаен«Виола»«Б»осмиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.Б 37Двустаен«Виола»«Б»осмиЮгоизток65,61 м252500 € Продаден
В.Б 38Двустаен«Виола»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
В.Б 39Тристаен«Виола»«Б»осмиЮгозапад103,19 м277500 € Свободен
В.Б 40
Тристаен«Виола»«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м294000 € Свободен
В.Б 41Тристаен«Виола»«Б»деветиЮгоизток104,33 м283000 € Продаден
В.Б 42Двустаен«Виола»«Б»деветиЮгоизток65,61 м252500 € Продаден
В.Б 43Двустаен«Виола»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
В.Б 44Тристаен«Виола»«Б»деветиЮгозапад102,87 м277500 € Свободен
В.Б 45
Тристаен«Виола»«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
В.Б 46Четиристаен«Виола»«Б»десетиЮгоизток135,07 м2116900 € Продаден
В.Б 47Тристаен«Виола»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 48Тристаен«Виола»«Б»десетиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
В.Б 49
Тристаен«Виола»«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,80 м295000 € Свободен
В.Б 50Четиристаен«Виола»«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2116900 € Резервиран
В.Б 51Тристаен«Виола»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 52Тристаен«Виола»«Б»единадесетиЮгозапад103,04 м278500 € Свободен
В.Б 53
Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м295000 € Свободен
В.Б 54Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м283000 € Продаден
В.Б 55Двустаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м252500 € Продаден
В.Б 56Двустаен«Виола»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Свободен
В.Б 57Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгозапад102,07 м277500 € Свободен

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 1Двустаен
с 41,12м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
Г.А 2Двустаен
с 19,51м2 двор
«Гладиола»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
54000 € Продаден
Г.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
52000 € Продаден
Г.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Свободен
Г.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Гладиола»«А»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
106000 € Свободен
Г.А 6Тристаен«Гладиола»«А»вториЮгозапад102,87 м270000 € Продаден
Г.А 7Двустаен«Гладиола»«А»вториИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
Г.А 8Двустаен«Гладиола»«А»вториЮгоизток65,61 м249900 € Резервиран
Г.А 9Тристаен«Гладиола»«А»вториЮгоизток104,33 м279500 € Свободен
Г.А 10
Тристаен«Гладиола»«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 11Тристаен«Гладиола»«А»третиЮгозапад102,75 м270000 € Продаден
Г.А 12Двустаен«Гладиола»«А»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
Г.А 13Двустаен«Гладиола»«А»третиЮгоизток65,61 м252500 € Резервиран
Г.А 14Тристаен«Гладиола»«А»третиЮгоизток104,33 м283000 € Резервиран
Г.А 15
Тристаен«Гладиола»«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 16Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгозапад103,04 м278500 € Свободен
Г.А 17Двустаен«Гладиола»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
Г.А 18Двустаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгоизток65,61 м249900 € Продаден
Г.А 19Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгоизток104,33 м279500 € Продаден
Г.А 20
Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 21Тристаен«Гладиола»«А»петиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
Г.А 22Двустаен«Гладиола»«А»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
Г.А 23Двустаен«Гладиола»«А»петиЮгоизток65,61 м249900 € Продаден
Г.А 24Тристаен«Гладиола»«А»петиЮгоизток104,33 м279500 € Продаден
Г.А 25
Тристаен«Гладиола»«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 26Тристаен«Гладиола»«А»шестиЮгозапад103,02 м278500 € Свободен
Г.А 27Тристаен«Гладиола»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 28Четиристаен«Гладиола»«А»шестиЮгоизток135,07 м2115000 € Продаден
Г.А 29
Тристаен«Гладиола»«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 30Тристаен«Гладиола»«А»седмиЮгозапад103,19 м277500 € Свободен
Г.А 31Двустаен«Гладиола»«А»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
Г.А 32Двустаен«Гладиола»«А»седмиЮгоизток65,61 м249500 € Продаден
Г.А 33Тристаен«Гладиола»«А»седмиЮгоизток104,33 м278500 € Продаден
Г.А 34
Тристаен«Гладиола»«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 35Тристаен«Гладиола»«А»осмиЮгозапад103,08 м277500 € Свободен
Г.А 36Двустаен«Гладиола»«А»осмиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
Г.А 37Двустаен«Гладиола»«А»осмиЮгоизток65,61 м252500 € Продаден
Г.А 38Тристаен«Гладиола»«А»осмиЮгоизток104,33 м278500 € Резервиран
Г.А 39
Тристаен«Гладиола»«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 40Тристаен«Гладиола»«А»деветиЮгозапад102,87 м277500 € Свободен
Г.А 41Двустаен«Гладиола»«А»деветиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
Г.А 42Двустаен«Гладиола»«А»деветиЮгоизток65,61 м252500 € Продаден
Г.А 43Тристаен«Гладиола»«А»деветиЮгоизток104,33 м278500 € Продаден
Г.А 44
Тристаен«Гладиола»«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 45Тристаен«Гладиола»«А»десетиЮгозапад102,74 м278500 € Свободен
Г.А 46Тристаен«Гладиола»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 47Четиристаен«Гладиола»«А»десетиЮгоизток135,07 м2116900 € Свободен
Г.А 48
Тристаен«Гладиола»«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 49Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиЮгозапад102,5 м278500 € Свободен
Г.А 50Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 51Четиристаен«Гладиола»«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2116900 € Свободен
Г.А 52
Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 53Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгозапад102,05 м277500 € Свободен
Г.А 54Двустаен«Гладиола»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Свободен
Г.А 55Двустаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м249500 € Продаден
Г.А 56Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м278500 € Свободен
Г.А 57
Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2106000 € Свободен
Г.Б 1Тристаен
с 96,81м2 двор
«Гладиола»«Б»първиИзток-Запад91,78 м2
+ 96,81м2 двор
74000 € Резервиран
Г.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгоизток103,407 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
Г.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
55000 € Продаден
Г.Б 4Двустаен
с 19,51м2 двор
«Гладиола»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
56000 € Свободен
Г.Б 5Двустаен
с 41,35м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,35м2 двор
64000 € Свободен
Г.Б 6
Тристаен«Гладиола»«Б»вториИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 7Тристаен«Гладиола»«Б»вториЮгоизток104,33 м279500 € Свободен
Г.Б 8Двустаен«Гладиола»«Б»вториЮгоизток65,61 м249900 € Продаден
Г.Б 9Двустаен«Гладиола»«Б»вториИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
Г.Б 10Тристаен«Гладиола»«Б»вториЮгозапад102,84 м271000 € Продаден
Г.Б 11
Тристаен«Гладиола»«Б»третиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 12Тристаен«Гладиола»«Б»третиЮгоизток104,33 м288900 € Резервиран
Г.Б 13Двустаен«Гладиола»«Б»третиЮгоизток65,61 м255900 € Резервиран
Г.Б 14Двустаен«Гладиола»«Б»третиИзток-Запад67,81 м251000 € Резервиран
Г.Б 15Тристаен«Гладиола»«Б»третиЮгозапад102,68 м271000 € Продаден
Г.Б 16
Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 17Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 18Двустаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м255900 € Продаден
Г.Б 19Двустаен«Гладиола»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
Г.Б 20Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгозапад102,92 м278500 € Свободен
Г.Б 21
Тристаен«Гладиола»«Б»петиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 22Тристаен«Гладиола»«Б»петиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 23Двустаен«Гладиола»«Б»петиЮгоизток65,61 м255900 € Продаден
Г.Б 24Двустаен«Гладиола»«Б»петиИзток-Запад67,81 м252000 € Свободен
Г.Б 25Тристаен«Гладиола»«Б»петиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
Г.Б 26
Тристаен«Гладиола»«Б»шестиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 27Четиристаен«Гладиола»«Б»шестиЮгоизток135,07 м2116900 € Свободен
Г.Б 28Тристаен«Гладиола»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 29Тристаен«Гладиола»«Б»шестиЮгозапад102,64 м278500 € Свободен
Г.Б 30
Тристаен«Гладиола»«Б»седмиИзток-Запад124,80 м294000 € Свободен
Г.Б 31Тристаен«Гладиола»«Б»седмиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 32Двустаен«Гладиола»«Б»седмиЮгоизток65,61 м255900 € Резервиран
Г.Б 33Двустаен«Гладиола»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
Г.Б 34Тристаен«Гладиола»«Б»седмиЮгозапад102,50 м277500 € Свободен
Г.Б 35
Тристаен«Гладиола»«Б»осмиИзток-Запад124,80 м294000 € Свободен
Г.Б 36Тристаен«Гладиола»«Б»осмиЮгоизток104,33 м288900 € Резервиран
Г.Б 37Двустаен«Гладиола»«Б»осмиЮгоизток65,61 м255900 € Резервиран
Г.Б 38Двустаен«Гладиола»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м251000 € Продаден
Г.Б 39Тристаен«Гладиола»«Б»осмиЮгозапад102,58 м277500 € Свободен
Г.Б 40
Тристаен«Гладиола»«Б»деветиИзток-Запад124,80 м294000 € Свободен
Г.Б 41Тристаен«Гладиола»«Б»деветиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 42Двустаен«Гладиола»«Б»деветиЮгоизток65,61 м255900 € Продаден
Г.Б 43Двустаен«Гладиола»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м251000 € Свободен
Г.Б 44Тристаен«Гладиола»«Б»деветиЮгозапад102,58 м277500 € Свободен
Г.Б 45
Тристаен«Гладиола»«Б»десетиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 46Четиристаен«Гладиола»«Б»десетиЮгоизток135,07 м2116900 € Резервиран
Г.Б 47Тристаен«Гладиола»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 48Тристаен«Гладиола»«Б»десетиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
Г.Б 49
Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 50Четиристаен«Гладиола»«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2116900 € Свободен
Г.Б 51Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 52Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
Г.Б 53
Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295000 € Свободен
Г.Б 54Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м288900 € Свободен
Г.Б 55Двустаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м255900 € Продаден
Г.Б 56Двустаен«Гладиола»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м251000 € Продаден
Г.Б 57Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгозапад102,23 м277500 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

☰ начин на плащане
 1. При подписване на предварителен договор внасяте начална вноска.
 2. Остатъка може да платите по два начина:
  А) след Акт 16, при прехвърляне на собствеността;
  Б) по време на строителството, като на всяка платена сума получавате до 7,5% отстъпка;
 3. Осигурили сме до 80% преференциално ипотечно кредитиране за наши клиенти от няколко български банки. Специални облекчени условия за българи работещи в чужбина.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

☰ 0,69 лв./м2 такса

Месечната подръжка включва:

 1. всички текущи разходи (заплати на персонал, консумативи, сметките за ток на общите части, осветление в парка, асансьорите и др.);
 2. 24 часов контрол на достъп на два контролно-пропусквателни пункта;
 3. абонамент за сервизно обслужване на асаньорите;
 4. подръжка на озеленяване на 25 000 м2 парк;
 5. почистване на стълби, стълбищни клетки, общите части и зелен парк;
 6. поддръжка на инсталациите в подземен паркинг от 20 000 м2;
 7. видео наблюдение;
 8. текуща поддръжка на инсталациите в комплекса;
 9. текуща поддръжка на басейна с гореща минерална вода;
 10. осветление на стълбища и коридори;
 11. осветление на общите части на 20 000 м2 паркова зона;
 12. осветление на подземният гараж за 640 паркоместа.
Ценообразуване

Таксата се формира на база квадратните метри посочени като «обща площ» за всеки отделен имот.

Пример

Например за двустаен апартамент от 65,02 м2 ще се плаща 44,86 лв. месечно.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

Проект на «Интерсервиз Узунови» АД

Позвънете ни: 0888 810 810
Отговаряме и на Viber