А БЛОК «Албиция»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 1Двустаен
с 41,35м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,35м2 двор
64000 € Свободен
А.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Албиция»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
А.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
А.А 5Тристаен
с 96,81м2 двор
«Албиция»«А»първиИзток-Запад92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
А.А 6Тристаен«Албиция»«А»вториЮгоизток103,08 м2 Резервиран
А.А 7
Двустаен«Албиция»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 8Двустаен«Албиция»«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 9Тристаен«Албиция»«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 10
Тристаен«Албиция»«А»вториИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 11Тристаен«Албиция»«А»третиЮгоизток102,87 м2 Резервиран
А.А 12
Двустаен«Албиция»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 13Двустаен«Албиция»«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 14Тристаен«Албиция»«А»третиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 15
Тристаен«Албиция»«А»третиИзток-Запад124,8 м295000 € Свободен
А.А 16Тристаен«Албиция»«А»четвъртиЮгоизток102,74 м278500 € Свободен
А.А 17
Двустаен«Албиция»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 18Двустаен«Албиция»«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 19Тристаен«Албиция»«А»четвъртиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 20
Тристаен«Албиция»«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
А.А 21Тристаен«Албиция»«А»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 22
Двустаен«Албиция»«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 23Двустаен«Албиция»«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 24Тристаен«Албиция»«А»петиЮгозапад104,33 м2 Резервиран
А.А 25
Тристаен«Албиция»«А»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
А.А 26Тристаен«Албиция»«А»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
А.А 27Тристаен«Албиция»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 28Четиристаен«Албиция»«А»шестиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.А 29
Тристаен«Албиция»«А»шестиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 30Тристаен«Албиция»«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Резервиран
А.А 31
Двустаен«Албиция»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 32Двустаен«Албиция»«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 33Тристаен«Албиция»«А»седмиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 34
Тристаен«Албиция»«А»седмиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 35Тристаен«Албиция»«А»осмиЮгоизток102,91 м2 Продаден
А.А 36
Двустаен«Албиция»«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 37Двустаен«Албиция»«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 38Тристаен«Албиция»«А»осмиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 39
Тристаен«Албиция»«А»осмиИзток-Запад124,8 м296900 € Свободен
А.А 40Тристаен«Албиция»«А»деветиЮгоизток102,72 м284900 € Свободен
А.А 41
Двустаен«Албиция»«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 42Двустаен«Албиция»«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 43Тристаен«Албиция»«А»деветиЮгозапад104,33 м288900 € Свободен
А.А 44
Тристаен«Албиция»«А»деветиИзток-Запад124,8 м298900 € Свободен
А.А 45Тристаен«Албиция»«А»десетиЮгоизток102,95 м2 Продаден
А.А 46Тристаен«Албиция»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 47Четиристаен«Албиция»«А»десетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.А 48
Тристаен«Албиция»«А»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 49Тристаен«Албиция»«А»единадесетиЮгоизток102,67 м2 Продаден
А.А 50Тристаен«Албиция»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.А 51Четиристаен«Албиция»«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.А 52
Тристаен«Албиция»«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м298900 € Свободен
А.А 53Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгоизток102,25 м283900 € Свободен
А.А 54
Двустаен«Албиция»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
А.А 55Двустаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.А 56Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м288900 € Свободен
А.А 57
Тристаен«Албиция»«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м298900 € Свободен
А.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Албиция»«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
106000 € Свободен
А.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
А.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.Б 4
Двустаен
с 19,5м2 двор
«Албиция»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,5м2 двор
56000 € Свободен
А.Б 5Двустаен
с 41,12м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгоизток80,03 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
А.Б 6
Тристаен«Албиция»«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 7Тристаен«Албиция»«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 8Двустаен«Албиция»«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 9
Двустаен«Албиция»«Б»вториИзток-Запад67,81 м252900 € Свободен
А.Б 10Тристаен«Албиция»«Б»вториЮгоизток102,74 м276500 € Свободен
А.Б 11
Тристаен«Албиция»«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 12Тристаен«Албиция»«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 13Двустаен«Албиция»«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 14
Двустаен«Албиция»«Б»третиИзток-Запад67,81 м253900 € Свободен
А.Б 15Тристаен«Албиция»«Б»третиЮгоизток102,50 м276500 € Свободен
А.Б 16
Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
А.Б 17Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м283000 € Свободен
А.Б 18Двустаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 19
Двустаен«Албиция»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.Б 20Тристаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгоизток102,64 м278500 € Свободен
А.Б 21
Тристаен«Албиция»«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
А.Б 22Тристаен«Албиция»«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 23Двустаен«Албиция»«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 24
Двустаен«Албиция»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.Б 25Тристаен«Албиция»«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.Б 26
Тристаен«Албиция»«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
А.Б 27Четиристаен«Албиция»«Б»шестиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.Б 28Тристаен«Албиция»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 29Тристаен«Албиция»«Б»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 30
Тристаен«Албиция»«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 31Тристаен«Албиция»«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 32Двустаен«Албиция»«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 33
Двустаен«Албиция»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 34Тристаен«Албиция»«Б»седмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 35
Тристаен«Албиция»«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 36Тристаен«Албиция»«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 37Двустаен«Албиция»«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 38
Двустаен«Албиция»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 39Тристаен«Албиция»«Б»осмиЮгоизток102,58 м284900 € Свободен
А.Б 40
Тристаен«Албиция»«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 41Тристаен«Албиция»«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 42Двустаен«Албиция»«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 43
Двустаен«Албиция»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
А.Б 44Тристаен«Албиция»«Б»деветиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 45
Тристаен«Албиция»«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 46Четиристаен«Албиция»«Б»десетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.Б 47Тристаен«Албиция»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 48Тристаен«Албиция»«Б»десетиЮгоизток102,63 м2 Продаден
А.Б 49
Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 50Четиристаен«Албиция»«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
А.Б 51Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
А.Б 52Тристаен«Албиция»«Б»единадесетиЮгоизток102,78 м2 Продаден
А.Б 53
Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Резервиран
А.Б 54Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м283000 € Свободен
А.Б 55Двустаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.Б 56
Двустаен«Албиция»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Резервиран
А.Б 57Тристаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгоизток102,17 м2 Продаден

Б БЛОК «Божур»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 1Двустаен
с 41,12м2 двор
«Божур»«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
Б.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Божур»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Б.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Божур»«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Божур»«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Б.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Божур»«А»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
Б.А 6Тристаен«Божур»«А»вториЮгоизток103,32 м276500 € Свободен
Б.А 7
Двустаен«Божур»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 8Двустаен«Божур»«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 9Тристаен«Божур»«А»вториЮгозапад104,33 м2 Резервиран
Б.А 10
Тристаен«Божур»«А»вториИзток-Запад124,8 м289900 € Свободен
Б.А 11Тристаен«Божур»«А»третиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 12
Двустаен«Божур»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 13Двустаен«Божур»«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 14Тристаен«Божур»«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 15
Тристаен«Божур»«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 16Тристаен«Божур»«А»четвъртиЮгоизток102,58 м2 Не се продава
Б.А 17
Двустаен«Божур»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Не се продава
Б.А 18Двустаен«Божур»«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Не се продава
Б.А 19Тристаен«Божур»«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Не се продава
Б.А 20
Тристаен«Божур»«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 21Тристаен«Божур»«А»петиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 22
Двустаен«Божур»«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 23Двустаен«Божур»«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 24Тристаен«Божур»«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 25
Тристаен«Божур»«А»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 26Тристаен«Божур»«А»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 27Тристаен«Божур»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.А 28Четиристаен«Божур»«А»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.А 29
Тристаен«Божур»«А»шестиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 30Тристаен«Божур»«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.А 31
Двустаен«Божур»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 32Двустаен«Божур»«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 33Тристаен«Божур»«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 34
Тристаен«Божур»«А»седмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 35Тристаен«Божур»«А»осмиЮгоизток102,64 м2 Продаден
Б.А 36
Двустаен«Божур»«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 37Двустаен«Божур»«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Резервиран
Б.А 38Тристаен«Божур»«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 39
Тристаен«Божур»«А»осмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 40Тристаен«Божур»«А»деветиЮгоизток102,78 м2 Продаден
Б.А 41
Двустаен«Божур»«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 42Двустаен«Божур»«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 43Тристаен«Божур»«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 44
Тристаен«Божур»«А»деветиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 45Тристаен«Божур»«А»десетиЮгоизток102,84 м2 Продаден
Б.А 46Тристаен«Божур»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.А 47Четиристаен«Божур»«А»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.А 48
Тристаен«Божур»«А»десетиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
Б.А 49Тристаен«Божур»«А»единадесетиЮгоизток102,88 м2 Продаден
Б.А 50Тристаен«Божур»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 51Четиристаен«Божур»«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.А 52
Тристаен«Божур»«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 53Тристаен«Божур»«А»дванадесетиЮгоизток102,11 м2 Резервиран
Б.А 54
Двустаен«Божур»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.А 55Двустаен«Божур»«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.А 56Тристаен«Божур»«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м283000 € Свободен
Б.А 57
Тристаен«Божур»«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295900 € Свободен
Б.Б 1Тристаен
с 96,81м2 двор
«Божур»«Б»първиИзток-Запад-Юг92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
Б.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
Б.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Божур»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Не се продава
Б.Б 5Двустаен
с 41,95м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,95м2 двор
64000 € Свободен
Б.Б 6
Тристаен«Божур»«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 7Тристаен«Божур»«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 8Двустаен«Божур»«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 9
Двустаен«Божур»«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 10Тристаен«Божур»«Б»вториЮгоизток103,08 м2 Резервиран
Б.Б 11
Тристаен«Божур»«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 12Тристаен«Божур»«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Резервиран
Б.Б 13Двустаен«Божур»«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 14
Двустаен«Божур»«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 15Тристаен«Божур»«Б»третиЮгоизток103,06 м2 Продаден
Б.Б 16
Тристаен«Божур»«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
Б.Б 17Тристаен«Божур»«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 18Двустаен«Божур»«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 19
Двустаен«Божур»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 20Тристаен«Божур»«Б»четвъртиЮгоизток102,55 м2 Продаден
Б.Б 21
Тристаен«Божур»«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Б.Б 22Тристаен«Божур»«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 23Двустаен«Божур»«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 24
Двустаен«Божур»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 25Тристаен«Божур»«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.Б 26
Тристаен«Божур»«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 27Четиристаен«Божур»«Б»шестиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.Б 28Тристаен«Божур»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 29Тристаен«Божур»«Б»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
Б.Б 30
Тристаен«Божур»«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 31Тристаен«Божур»«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 32Двустаен«Божур»«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 33
Двустаен«Божур»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 34Тристаен«Божур»«Б»седмиЮгоизток102,67 м2 Продаден
Б.Б 35
Тристаен«Божур»«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 36Тристаен«Божур»«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 37Двустаен«Божур»«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 38
Двустаен«Божур»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 39Тристаен«Божур»«Б»осмиЮгоизток103,02 м2 Продаден
Б.Б 40
Тристаен«Божур»«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 41Тристаен«Божур»«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 42Двустаен«Божур»«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 43
Двустаен«Божур»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 44Тристаен«Божур»«Б»деветиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 45
Тристаен«Божур»«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 46Четиристаен«Божур»«Б»десетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.Б 47Тристаен«Божур»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 48Тристаен«Божур»«Б»десетиЮгоизток103,04 м2 Продаден
Б.Б 49
Тристаен«Божур»«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 50Четиристаен«Божур»«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2116900 € Свободен
Б.Б 51Тристаен«Божур»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Б.Б 52Тристаен«Божур»«Б»единадесетиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 53
Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Б.Б 54Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 55Двустаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.Б 56
Двустаен«Божур»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.Б 57Тристаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгоизток102,2 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 1Двустаен
с 41,76м2 двор
«Виола»«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,76м2 двор
64000 € Свободен
В.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Виола»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Виола»«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Виола»«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Свободен
В.А 5Тристаен
с 96,81м2 двор
«Виола»«А»първиИзток-Запад-Юг92,32 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
В.А 6Тристаен«Виола»«А»вториЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 7
Двустаен«Виола»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 8Двустаен«Виола»«А»вториЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 9Тристаен«Виола»«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 10
Тристаен«Виола»«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
В.А 11Тристаен«Виола»«А»третиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 12
Двустаен«Виола»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.А 13Двустаен«Виола»«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 14Тристаен«Виола»«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.А 15
Тристаен«Виола»«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 16Тристаен«Виола»«А»четвъртиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
В.А 17
Двустаен«Виола»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 18Двустаен«Виола»«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 19Тристаен«Виола»«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 20
Тристаен«Виола»«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2109900 € Свободен
В.А 21Тристаен«Виола»«А»петиЮгозапад102,58 м278500 € Свободен
В.А 22
Двустаен«Виола»«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 23Двустаен«Виола»«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 24Тристаен«Виола»«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 25
Тристаен«Виола»«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 26Тристаен«Виола»«А»шестиЮгозапад102,5 м278900 € Свободен
В.А 27Тристаен«Виола»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 28Четиристаен«Виола»«А»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 29
Тристаен«Виола»«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 30Тристаен«Виола»«А»седмиЮгозапад102,64 м2 Продаден
В.А 31
Двустаен«Виола»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 32Двустаен«Виола»«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 33Тристаен«Виола»«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 34
Тристаен«Виола»«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 35Тристаен«Виола»«А»осмиЮгозапад102,5 м279900 € Свободен
В.А 36
Двустаен«Виола»«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 37Двустаен«Виола»«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 38Тристаен«Виола»«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 39
Тристаен«Виола»«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 40Тристаен«Виола»«А»деветиЮгозапад102,91 м2 Продаден
В.А 41
Двустаен«Виола»«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 42Двустаен«Виола»«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 43Тристаен«Виола»«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 44
Тристаен«Виола»«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 45Тристаен«Виола»«А»десетиЮгозапад102,75 м279900 € Свободен
В.А 46Тристаен«Виола»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 47Четиристаен«Виола»«А»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 48
Тристаен«Виола»«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 49Тристаен«Виола»«А»единадесетиЮгозапад102,84 м279900 € Свободен
В.А 50Тристаен«Виола»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.А 51Четиристаен«Виола»«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 52
Тристаен«Виола»«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 53Тристаен«Виола»«А»дванадесетиЮгозапад102,1 м279900 € Свободен
В.А 54
Двустаен«Виола»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
В.А 55Двустаен«Виола»«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.А 56Тристаен«Виола»«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.А 57
Тристаен«Виола»«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
В.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Виола»«Б»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
99000 € Свободен
В.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
91500 € Свободен
В.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Виола»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Резервиран
В.Б 5Двустаен
с 41,12м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
В.Б 6
Тристаен«Виола»«Б»вториИзток-Запад124,8 м287900 € Свободен
В.Б 7Тристаен«Виола»«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 8Двустаен«Виола»«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 9
Двустаен«Виола»«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 10Тристаен«Виола»«Б»вториЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.Б 11
Тристаен«Виола»«Б»третиИзток-Запад124,8 м288900 € Свободен
В.Б 12Тристаен«Виола»«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 13Двустаен«Виола»«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.Б 14
Двустаен«Виола»«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 15Тристаен«Виола»«Б»третиЮгозапад102,73 м2 Продаден
В.Б 16
Тристаен«Виола»«Б»четвъртиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 17Тристаен«Виола»«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 18Двустаен«Виола»«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.Б 19
Двустаен«Виола»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 20Тристаен«Виола»«Б»четвъртиЮгозапад102,5 м278500 € Свободен
В.Б 21
Тристаен«Виола»«Б»петиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 22Тристаен«Виола»«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 23Двустаен«Виола»«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 24
Двустаен«Виола»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 25Тристаен«Виола»«Б»петиЮгозапад102,74 м278500 € Свободен
В.Б 26
Тристаен«Виола»«Б»шестиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 27Четиристаен«Виола»«Б»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 28Тристаен«Виола»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 29Тристаен«Виола»«Б»шестиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 30
Тристаен«Виола»«Б»седмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 31Тристаен«Виола»«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 32Двустаен«Виола»«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 33
Двустаен«Виола»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 34Тристаен«Виола»«Б»седмиЮгозапад103,08 м2 Продаден
В.Б 35
Тристаен«Виола»«Б»осмиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 36Тристаен«Виола»«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 37Двустаен«Виола»«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 38
Двустаен«Виола»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 39Тристаен«Виола»«Б»осмиЮгозапад103,19 м279900 € Свободен
В.Б 40
Тристаен«Виола»«Б»деветиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 41Тристаен«Виола»«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 42Двустаен«Виола»«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 43
Двустаен«Виола»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 44Тристаен«Виола»«Б»деветиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 45
Тристаен«Виола»«Б»десетиИзток-Запад124,8 м295900 € Свободен
В.Б 46Четиристаен«Виола»«Б»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 47Тристаен«Виола»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 48Тристаен«Виола»«Б»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.Б 49
Тристаен«Виола»«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
В.Б 50Четиристаен«Виола»«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Резервиран
В.Б 51Тристаен«Виола»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
В.Б 52Тристаен«Виола»«Б»единадесетиЮгозапад103,04 м279900 € Свободен
В.Б 53
Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м295900 € Свободен
В.Б 54Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.Б 55Двустаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.Б 56
Двустаен«Виола»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
В.Б 57Тристаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгозапад102,07 м279900 € Свободен

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 1Двустаен
с 41,12м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
Г.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Гладиола»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.А 4Тристаен
с 36,42м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
88000 € Свободен
Г.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Гладиола»«А»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
106000 € Свободен
Г.А 6Тристаен«Гладиола»«А»вториЮгозапад102,87 м2 Продаден
Г.А 7
Двустаен«Гладиола»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 8Двустаен«Гладиола»«А»вториЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.А 9Тристаен«Гладиола»«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 10
Тристаен«Гладиола»«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 11Тристаен«Гладиола»«А»третиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 12
Двустаен«Гладиола»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.А 13Двустаен«Гладиола»«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.А 14Тристаен«Гладиола»«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 15
Тристаен«Гладиола»«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м295000 € Свободен
Г.А 16Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгозапад103,04 м278500 € Свободен
Г.А 17
Двустаен«Гладиола»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м253900 € Свободен
Г.А 18Двустаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 19Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 20
Тристаен«Гладиола»«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м299500 € Свободен
Г.А 21Тристаен«Гладиола»«А»петиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
Г.А 22
Двустаен«Гладиола»«А»петиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
Г.А 23Двустаен«Гладиола»«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 24Тристаен«Гладиола»«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 25
Тристаен«Гладиола»«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 26Тристаен«Гладиола»«А»шестиЮгозапад103,02 м278900 € Свободен
Г.А 27Тристаен«Гладиола»«А»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 28Четиристаен«Гладиола»«А»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.А 29
Тристаен«Гладиола»«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 30Тристаен«Гладиола»«А»седмиЮгозапад103,19 м279900 € Свободен
Г.А 31
Двустаен«Гладиола»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 32Двустаен«Гладиола»«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 33Тристаен«Гладиола»«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 34
Тристаен«Гладиола»«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 35Тристаен«Гладиола»«А»осмиЮгозапад103,08 м279900 € Свободен
Г.А 36
Двустаен«Гладиола»«А»осмиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
Г.А 37Двустаен«Гладиола»«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 38Тристаен«Гладиола»«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 39
Тристаен«Гладиола»«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 40Тристаен«Гладиола»«А»деветиЮгозапад102,87 м279900 € Свободен
Г.А 41
Двустаен«Гладиола»«А»деветиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
Г.А 42Двустаен«Гладиола»«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 43Тристаен«Гладиола»«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 44
Тристаен«Гладиола»«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 45Тристаен«Гладиола»«А»десетиЮгозапад102,74 м279900 € Свободен
Г.А 46Тристаен«Гладиола»«А»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 47Четиристаен«Гладиола»«А»десетиЮгоизток135,07 м2 Резервиран
Г.А 48
Тристаен«Гладиола»«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 49Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиЮгозапад102,5 м279900 € Свободен
Г.А 50Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.А 51Четиристаен«Гладиола»«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2116900 € Свободен
Г.А 52
Тристаен«Гладиола»«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2106000 € Свободен
Г.А 53Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгозапад102,05 м279900 € Свободен
Г.А 54
Двустаен«Гладиола»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м257900 € Свободен
Г.А 55Двустаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.А 56Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.А 57
Тристаен«Гладиола»«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2106000 € Свободен
Г.Б 1Тристаен
с 96,81м2 двор
«Гладиола»«Б»първиИзток-Запад91,78 м2
+ 96,81м2 двор
 Резервиран
Г.Б 2Тристаен
с 36,42м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгоизток103,407 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Гладиола»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.Б 5Двустаен
с 41,35м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,35м2 двор
64000 € Свободен
Г.Б 6
Тристаен«Гладиола»«Б»вториИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 7Тристаен«Гладиола»«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 8Двустаен«Гладиола»«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 9
Двустаен«Гладиола»«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 10Тристаен«Гладиола»«Б»вториЮгозапад102,84 м2 Продаден
Г.Б 11
Тристаен«Гладиола»«Б»третиИзток-Запад124,80 м295000 € Свободен
Г.Б 12Тристаен«Гладиола»«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 13Двустаен«Гладиола»«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 14
Двустаен«Гладиола»«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.Б 15Тристаен«Гладиола»«Б»третиЮгозапад102,68 м2 Продаден
Г.Б 16
Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
Г.Б 17Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 18Двустаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 19
Двустаен«Гладиола»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 20Тристаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгозапад102,92 м278500 € Свободен
Г.Б 21
Тристаен«Гладиола»«Б»петиИзток-Запад124,80 м295900 € Свободен
Г.Б 22Тристаен«Гладиола»«Б»петиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 23Двустаен«Гладиола»«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 24
Двустаен«Гладиола»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 25Тристаен«Гладиола»«Б»петиЮгозапад102,75 м278500 € Свободен
Г.Б 26
Тристаен«Гладиола»«Б»шестиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 27Четиристаен«Гладиола»«Б»шестиЮгоизток135,07 м2 Резервиран
Г.Б 28Тристаен«Гладиола»«Б»шестиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 29Тристаен«Гладиола»«Б»шестиЮгозапад102,64 м278900 € Свободен
Г.Б 30
Тристаен«Гладиола»«Б»седмиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 31Тристаен«Гладиола»«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 32Двустаен«Гладиола»«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 33
Двустаен«Гладиола»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 34Тристаен«Гладиола»«Б»седмиЮгозапад102,50 м279900 € Свободен
Г.Б 35
Тристаен«Гладиола»«Б»осмиИзток-Запад124,80 м296900 € Свободен
Г.Б 36Тристаен«Гладиола»«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 37Двустаен«Гладиола»«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.Б 38
Двустаен«Гладиола»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 39Тристаен«Гладиола»«Б»осмиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 40
Тристаен«Гладиола»«Б»деветиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 41Тристаен«Гладиола»«Б»деветиЮгоизток104,33 м288900 € Свободен
Г.Б 42Двустаен«Гладиола»«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 43
Двустаен«Гладиола»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 44Тристаен«Гладиола»«Б»деветиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 45
Тристаен«Гладиола»«Б»десетиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 46Четиристаен«Гладиола»«Б»десетиЮгоизток135,07 м2 Резервиран
Г.Б 47Тристаен«Гладиола»«Б»десетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 48Тристаен«Гладиола»«Б»десетиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 49
Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м298900 € Свободен
Г.Б 50Четиристаен«Гладиола»«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2116900 € Свободен
Г.Б 51Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м284000 € Свободен
Г.Б 52Тристаен«Гладиола»«Б»единадесетиЮгозапад102,58 м279900 € Свободен
Г.Б 53
Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м298900 € Свободен
Г.Б 54Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м288900 € Свободен
Г.Б 55Двустаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.Б 56
Двустаен«Гладиола»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Г.Б 57Тристаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгозапад102,23 м279900 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

☰ начин на плащане
 1. При подписване на предварителен договор внасяте начална вноска.
 2. Остатъка може да платите по два начина:
  А) след Акт 16, при прехвърляне на собствеността;
  Б) по време на строителството, като на всяка платена сума получавате до 5% отстъпка;
 3. Осигурили сме до 80% преференциално ипотечно кредитиране за наши клиенти от няколко български банки. Специални облекчени условия за българи работещи в чужбина.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

☰ 0,69 лв./м2 такса

Месечната подръжка включва:

 1. всички текущи разходи (заплати на персонал, консумативи, сметките за ток на общите части, осветление в парка, асансьорите и др.);
 2. 24 часов контрол на достъп на два контролно-пропусквателни пункта;
 3. абонамент за сервизно обслужване на асаньорите;
 4. подръжка на озеленяване на 25 000 м2 парк;
 5. почистване на стълби, стълбищни клетки, общите части и зелен парк;
 6. поддръжка на инсталациите в подземен паркинг от 20 000 м2;
 7. видео наблюдение;
 8. текуща поддръжка на инсталациите в комплекса;
 9. текуща поддръжка на басейна с гореща минерална вода;
 10. осветление на стълбища и коридори;
 11. осветление на общите части на 20 000 м2 паркова зона;
 12. осветление на подземният гараж за 640 паркоместа.
Ценообразуване

Таксата се формира на база квадратните метри посочени като «обща площ» за всеки отделен имот.

Пример

Например за двустаен апартамент от 65,02 м2 ще се плаща 44,86 лв. месечно.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

Проект на «Интерсервиз Узунови» АД

Позвънете ни: 0888 810 810
Отговаряме и на Viber