Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Всички апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

Двустайни: Свободни Закупени

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А4Двустаен
с 28,6м2 двор
«А»първиЮгозапад68,52 м2
+ 28,6м2 двор
 Продаден
А5Двустаен
с 55,66м2 двор
«А»първиЗапад74,34 м2
+ 55,66м2 двор
 Продаден
А6Двустаен«А»вториИзток72,66 м2 Продаден
А7Двустаен«А»вториЮгоизток68,53 м2 Продаден
А10Двустаен«А»вториЮгозапад68,35 м2 Продаден
А11Двустаен«А»вториЗапад74,28 м2 Продаден
А12Двустаен«А»третиИзток72,47 м2 Продаден
А13Двустаен«А»третиЮгоизток68,44 м2 Продаден
А16Двустаен«А»третиЮгозапад67,88 м2 Продаден
А17Двустаен«А»третиЗапад75,06 м2 Продаден
А18Двустаен«А»четвъртиИзток73,41 м2 Продаден
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток68,71 м2 Продаден
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад67,87 м2 Продаден
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад75,21 м2 Продаден
А24Двустаен«А»петиИзток72,65 м2 Продаден
А25Двустаен«А»петиЮгоизток67,99 м2 Продаден
А28Двустаен«А»петиЮгозапад67,87 м2 Продаден
А29Двустаен«А»петиЗапад74,56 м2 Продаден
А30Двустаен«А»шестиИзток73,16 м2 Резервиран
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток68,44 м2 Продаден
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад68,29 м2 Продаден
А35Двустаен«А»шестиЗапад74,62 м2 Продаден
А36Двустаен«А»седмиИзток72,94 м2 Резервиран
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток68,50 м2 Продаден
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад68,35 м2 Продаден
А41Двустаен«А»седмиЗапад74,66 м2 Продаден
А42Двустаен«А»осмиИзток72,91 м2 Резервиран
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток68,53 м2 Продаден
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад68,49 м2 Продаден
А47Двустаен«А»осмиЗапад74,98 м2 Продаден
А48Двустаен«А»деветиИзток73,41 м2 Продаден
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток68,57 м2 Продаден
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад68,53 м2 Продаден
А53Двустаен«А»деветиЗапад74,56 м2 Продаден
А54Двустаен«А»десетиИзток72,80 м2 Продаден
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток68,57 м2 Резервиран
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад68,47 м2 Продаден
А59Двустаен«А»десетиЗапад75,21 м2 Продаден
А60Двустаен«А»единадесетиИзток73,10 м2 Продаден
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток69,03 м2 Резервиран
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад68,92 м2 Продаден
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад75,06 м2 Продаден
Б1Двустаен
с 18,16м2 двор
«Б»първиЮгоизток67,59 м2
+ 18,16м2 двор
77900 € Свободен
Б2Двустаен
с 40,72м2 двор
«Б»първиЮгоизток83,27 м2
+ 40,72м2 двор
 Продаден
Б4Двустаен
с 25,8м2 двор
«Б»първиЮгозапад61,05 м2
+ 25,8м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 26,05м2 двор
«Б»първиЮгозапад60,44 м2
+ 26,05м2 двор
 Продаден
Б6Двустаен
с 23,24м2 двор
«Б»първиИзток-Запад71,89 м2
+ 23,24м2 двор
 Продаден
Б7Двустаен«Б»вториЮгоизток78,87 м2 Продаден
Б10Двустаен«Б»вториЮгозапад61,13 м2 Продаден
Б11Двустаен«Б»вториЮгозапад60,86 м2 Продаден
Б12Двустаен«Б»вториИзток-Запад71,18 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиЮгоизток78,03 м2 Продаден
Б16Двустаен«Б»третиЮгозапад60,50 м2 Продаден
Б17Двустаен«Б»третиЮгозапад60,36 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиИзток-Запад71,69 м2 Продаден
Б19Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток78,65 м2 Резервиран
Б22Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад60,72 м2 Продаден
Б23Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад60,42 м2 Продаден
Б24Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад71,25 м2 Продаден
Б25Двустаен«Б»петиЮгоизток78,65 м2 Продаден
Б28Двустаен«Б»петиЮгозапад60,72 м2 Продаден
Б29Двустаен«Б»петиЮгозапад60,42 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиИзток-Запад71,52 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»шестиЮгоизток78,65 м2 Продаден
Б34Двустаен«Б»шестиЮгозапад60,54 м2 Продаден
Б35Двустаен«Б»шестиЮгозапад60,33 м2 Продаден
Б36Двустаен«Б»шестиИзток-Запад71,25 м2 Продаден
Б37Двустаен«Б»седмиЮгоизток78,65 м2 Продаден
Б40Двустаен«Б»седмиЮгозапад61,09 м2 Продаден
Б41Двустаен«Б»седмиЮгозапад60,86 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиИзток-Запад71,35 м2 Продаден
Б43Двустаен«Б»осмиЮгоизток77,92 м2 Резервиран
Б46Двустаен«Б»осмиЮгозапад60,76 м2 Продаден
Б47Двустаен«Б»осмиЮгозапад60,55 м2 Продаден
Б48Двустаен«Б»осмиИзток-Запад70,82 м2 Продаден
Б49Двустаен«Б»деветиЮгоизток77,86 м2 Продаден
Б52Двустаен«Б»деветиЮгозапад60,32 м2 Продаден
Б53Двустаен«Б»деветиЮгозапад60,15 м2 Продаден
Б54Двустаен«Б»деветиИзток-Запад70,63 м2 Продаден
Б55Двустаен«Б»десетиЮгоизток78,19 м2 Продаден
Б58Двустаен«Б»десетиЮгозапад60,79 м2 Продаден
Б59Двустаен«Б»десетиЮгозапад60,57 м2 Продаден
Б60Двустаен«Б»десетиИзток-Запад71,06 м2 Продаден
Б61Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток78,62 м2 Продаден
Б64Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад61,11 м2 Резервиран
Б65Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад60,47 м2 Резервиран
Б66Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад71,06 м2 Продаден

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 55,66м2 двор
«А»първиИзток74,42 м2
+ 55,66м2 двор
 Продаден
А2Двустаен
с 28,6м2 двор
«А»първиЮгоизток68,38 м2
+ 28,6м2 двор
 Продаден
А6Двустаен«А»вториИзток74,34 м2 Продаден
А7Двустаен«А»вториЮгоизток68,48 м2 Продаден
А10Двустаен«А»вториЮгозапад68,59 м2 Продаден
А11Двустаен«А»вториЗапад73,10 м2 Продаден
А12Двустаен«А»третиИзток74,82 м2 Продаден
А13Двустаен«А»третиЮгоизток68,35 м2 Продаден
А16Двустаен«А»третиЮгозапад68,53 м2 Продаден
А17Двустаен«А»третиЗапад73,10 м2 Продаден
А18Двустаен«А»четвъртиИзток75,06 м2 Продаден
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток68,49 м2 Продаден
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад68,57 м2 Резервиран
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад73,41 м2 Продаден
А24Двустаен«А»петиИзток75,06 м2 Продаден
А25Двустаен«А»петиЮгоизток68,29 м2 Продаден
А28Двустаен«А»петиЮгозапад68,44 м2 Продаден
А29Двустаен«А»петиЗапад73,41 м2 Резервиран
А30Двустаен«А»шестиИзток74,51 м2 Продаден
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток68,38 м2 Продаден
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад68,46 м2 Резервиран
А35Двустаен«А»шестиЗапад73,49 м283990 € Свободен
А36Двустаен«А»седмиИзток74,43 м2 Продаден
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток68,42 м2 Продаден
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад68,40 м2 Продаден
А41Двустаен«А»седмиЗапад72,84 м283990 € Свободен
А42Двустаен«А»осмиИзток75,21 м2 Продаден
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток68,33 м2 Продаден
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад68,71 м2 Продаден
А47Двустаен«А»осмиЗапад72,84 м2 Резервиран
А48Двустаен«А»деветиИзток74,98 м2 Продаден
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток68,47 м2 Продаден
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад67,98 м2 Продаден
А53Двустаен«А»деветиЗапад72,91 м2 Продаден
А54Двустаен«А»десетиИзток74,88 м2 Продаден
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток67,88 м2 Продаден
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад67,98 м2 Резервиран
А59Двустаен«А»десетиЗапад72,95 м2 Резервиран
А60Двустаен«А»единадесетиИзток74,65 м2 Резервиран
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток67,88 м2 Продаден
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад68,57 м2 Резервиран
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад72,91 м2 Продаден
Б1Двустаен
с 23,24м2 двор
«Б»първиИзток-Запад70,41 м2
+ 23,24м2 двор
 Продаден
Б2Двустаен
с 26,05м2 двор
«Б»първиЮгоизток61,07 м2
+ 26,05м2 двор
 Продаден
Б3Двустаен
с 25,8м2 двор
«Б»първиЮгоизток61,24 м2
+ 25,8м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 46,16м2 двор
«Б»първиЮгозапад83,69 м2
+ 46,16м2 двор
 Продаден
Б6Двустаен
с 22,73м2 двор
«Б»първиЮгозапад61,92 м2
+ 22,73м2 двор
 Продаден
Б7Двустаен«Б»вториИзток-Запад71,35 м2 Продаден
Б8Двустаен«Б»вториЮгоизток60,83 м2 Продаден
Б9Двустаен«Б»вториЮгоизток60,92 м2 Резервиран
Б12Двустаен«Б»вториЮгозапад79,17 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиИзток-Запад71,74 м2 Продаден
Б14Двустаен«Б»третиЮгоизток60,81 м2 Продаден
Б15Двустаен«Б»третиЮгоизток60,79 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиЮгозапад77,58 м2 Продаден
Б19Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад71,89 м2 Продаден
Б20Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток60,57 м2 Продаден
Б21Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток60,80 м2 Продаден
Б24Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад78,65 м2 Резервиран
Б25Двустаен«Б»петиИзток-Запад71,53 м2 Продаден
Б26Двустаен«Б»петиЮгоизток60,15 м2 Продаден
Б27Двустаен«Б»петиЮгоизток60,32 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиЮгозапад78,65 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»шестиИзток-Запад71,53 м2 Продаден
Б32Двустаен«Б»шестиЮгоизток60,55 м2 Продаден
Б33Двустаен«Б»шестиЮгоизток60,76 м2 Продаден
Б36Двустаен«Б»шестиЮгозапад78,37 м2 Резервиран
Б37Двустаен«Б»седмиИзток-Запад71,25 м2 Продаден
Б38Двустаен«Б»седмиЮгоизток61,19 м2 Продаден
Б39Двустаен«Б»седмиЮгоизток60,93 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиЮгозапад78,64 м2 Продаден
Б43Двустаен«Б»осмиИзток-Запад71,50 м2 Продаден
Б44Двустаен«Б»осмиЮгоизток60,33 м2 Продаден
Б45Двустаен«Б»осмиЮгоизток60,53 м2 Продаден
Б48Двустаен«Б»осмиЮгозапад78,06 м2 Продаден
Б49Двустаен«Б»деветиИзток-Запад70,85 м2 Продаден
Б50Двустаен«Б»деветиЮгоизток60,33 м2 Продаден
Б51Двустаен«Б»деветиЮгоизток60,54 м2 Продаден
Б54Двустаен«Б»деветиЮгозапад78,03 м2 Продаден
Б55Двустаен«Б»десетиИзток-Запад70,95 м2 Продаден
Б56Двустаен«Б»десетиЮгоизток60,55 м2 Продаден
Б57Двустаен«Б»десетиЮгоизток60,59 м2 Продаден
Б60Двустаен«Б»десетиЮгозапад77,97 м2 Продаден
Б61Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад70,91 м2 Продаден
Б62Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток60,47 м2 Продаден
Б63Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток60,72 м2 Продаден
Б66Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад78,05 м2 Продаден

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 36,58м2 двор
«А»първиЮг-Север75,71 м2
+ 36,58м2 двор
91900 € Свободен
А2Двустаен
с 26,01м2 двор
«А»първиЮг67,72 м2
+ 26,01м2 двор
84600 € Свободен
А5Двустаен«А»вториЮг-Север74,97 м285900 € Свободен
А6Двустаен«А»вториЮг67,56 м282900 € Свободен
А8Двустаен«А»вториСеверозапад79,82 м2 Продаден
А9Двустаен«А»третиЮг-Север75,59 м2 Резервиран
А10Двустаен«А»третиЮг67,56 м2 Резервиран
А12Двустаен«А»третиСеверозапад79,67 м2 Резервиран
А13Двустаен«А»четвъртиЮг-Север74,82 м2 Резервиран
А14Двустаен«А»четвъртиЮг67,58 м2 Резервиран
А16Двустаен«А»четвъртиСеверозапад79,59 м2 Резервиран
А17Двустаен«А»петиЮг-Север75,21 м2 Резервиран
А18Двустаен«А»петиЮг67,66 м2 Резервиран
А20Двустаен«А»петиСеверозапад79,21 м2 Резервиран
А21Двустаен«А»шестиЮг-Север74,84 м2 Резервиран
А22Двустаен«А»шестиЮг67,66 м2 Резервиран
А24Двустаен«А»шестиСеверозапад79,13 м280900 € Свободен
А25Двустаен«А»седмиЮг-Север75,11 м2 Резервиран
А26Двустаен«А»седмиЮг67,57 м2 Продаден
А28Двустаен«А»седмиСеверозапад79,10 м2 Резервиран
А29Двустаен«А»осмиЮг-Север74,87 м2 Резервиран
А30Двустаен«А»осмиЮг67,56 м2 Продаден
А32Двустаен«А»осмиСеверозапад79,26 м2 Резервиран
А33Двустаен«А»деветиЮг-Север74,86 м2 Продаден
А34Двустаен«А»деветиЮг67,66 м2 Продаден
А36Двустаен«А»деветиСеверозапад79,11 м2 Резервиран
А37Двустаен«А»десетиЮг-Север74,82 м2 Продаден
А38Двустаен«А»десетиЮг67,66 м2 Продаден
А40Двустаен«А»десетиСеверозапад79,09 м2 Резервиран
А41Двустаен«А»единадесетиЮг-Север74,80 м2 Продаден
А42Двустаен«А»единадесетиЮг67,66 м2 Продаден
А44Двустаен«А»единадесетиСеверозапад79,13 м2 Резервиран
Б1Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг-Север74,17 м2
+ 29,29м2 двор
 Продаден
Б2Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг76,13 м2
+ 29,29м2 двор
 Продаден
Б3Двустаен
с 36,39м2 двор
«Б»първиЮг-Север76,36 м2
+ 36,39м2 двор
81500 € Свободен
Б4Двустаен«Б»вториЮг-Север74,18 м285900 € Свободен
Б5Двустаен«Б»вториЮг76,19 м282600 € Свободен
Б7Двустаен«Б»третиЮг-Север73,87 м2 Продаден
Б8Двустаен«Б»третиЮг75,97 м2 Резервиран
Б10Двустаен«Б»четвъртиЮг-Север73,65 м2 Продаден
Б11Двустаен«Б»четвъртиЮг75,61 м2 Резервиран
Б13Двустаен«Б»петиЮг-Север73,65 м2 Продаден
Б14Двустаен«Б»петиЮг75,68 м2 Продаден
Б16Двустаен«Б»шестиЮг-Север73,75 м2 Продаден
Б17Двустаен«Б»шестиЮг75,91 м2 Продаден
Б19Двустаен«Б»седмиЮг-Север73,95 м2 Продаден
Б20Двустаен«Б»седмиЮг75,90 м2 Продаден
Б22Двустаен«Б»осмиЮг-Север73,75 м2 Продаден
Б23Двустаен«Б»осмиЮг75,83 м2 Продаден
Б25Двустаен«Б»деветиЮг-Север73,91 м2 Продаден
Б26Двустаен«Б»деветиЮг75,75 м2 Продаден
Б28Двустаен«Б»десетиЮг-Север73,76 м2 Продаден
Б29Двустаен«Б»десетиЮг75,72 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»единадесетиЮг-Север73,73 м2 Продаден
Б32Двустаен«Б»единадесетиЮг75,69 м2 Продаден
В3Двустаен
с 26,01м2 двор
«В»първиЮг67,56 м2
+ 26,01м2 двор
 Продаден
В4Двустаен
с 39,06м2 двор
«В»първиЮг-Север71,86 м2
+ 39,06м2 двор
 Продаден
В5Двустаен«В»вториСевероизток79,03 м283600 € Свободен
В7Двустаен«В»вториЮг67,58 м2 Продаден
В8Двустаен«В»вториЮг-Север71,95 м2 Продаден
В9Двустаен«В»третиСевероизток79,13 м2 Продаден
В11Двустаен«В»третиЮг67,57 м2 Продаден
В12Двустаен«В»третиЮг-Север71,86 м2 Продаден
В13Двустаен«В»четвъртиСевероизток79,15 м2 Продаден
В15Двустаен«В»четвъртиЮг67,77 м2 Резервиран
В16Двустаен«В»четвъртиЮг-Север72,00 м2 Продаден
В17Двустаен«В»петиСевероизток79,16 м2 Продаден
В19Двустаен«В»петиЮг67,82 м2 Продаден
В20Двустаен«В»петиЮг-Север72,08 м2 Резервиран
В21Двустаен«В»шестиСевероизток79,13 м2 Продаден
В23Двустаен«В»шестиЮг67,66 м2 Продаден
В24Двустаен«В»шестиЮг-Север71,95 м2 Продаден
В25Двустаен«В»седмиСевероизток79,13 м2 Продаден
В27Двустаен«В»седмиЮг67,76 м2 Продаден
В28Двустаен«В»седмиЮг-Север71,99 м2 Резервиран
В29Двустаен«В»осмиСевероизток79,13 м283990 € Свободен
В31Двустаен«В»осмиЮг67,66 м2 Продаден
В32Двустаен«В»осмиЮг-Север72,02 м2 Продаден
В33Двустаен«В»деветиСевероизток79,29 м2 Продаден
В35Двустаен«В»деветиЮг67,72 м2 Продаден
В36Двустаен«В»деветиЮг-Север71,97 м2 Резервиран
В37Двустаен«В»десетиСевероизток79,14 м2 Продаден
В39Двустаен«В»десетиЮг67,72 м2 Продаден
В40Двустаен«В»десетиЮг-Север72,12 м2 Продаден
В41Двустаен«В»единадесетиСевероизток79,29 м2 Резервиран
В43Двустаен«В»единадесетиЮг68,06 м2 Продаден
В44Двустаен«В»единадесетиЮг-Север72,08 м288900 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти