А БЛОК «Албиция»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 1Двустаен
с 41,35м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,35м2 двор
64000 € Свободен
А.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Албиция»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
А.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Албиция»«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.А 7
Двустаен«Албиция»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 8Двустаен«Албиция»«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 12
Двустаен«Албиция»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 13Двустаен«Албиция»«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 17
Двустаен«Албиция»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 18Двустаен«Албиция»«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 22
Двустаен«Албиция»«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 23Двустаен«Албиция»«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 31
Двустаен«Албиция»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 32Двустаен«Албиция»«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 36
Двустаен«Албиция»«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 37Двустаен«Албиция»«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 41
Двустаен«Албиция»«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 42Двустаен«Албиция»«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 54
Двустаен«Албиция»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
А.А 55Двустаен«Албиция»«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.Б 4
Двустаен
с 19,5м2 двор
«Албиция»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,5м2 двор
56000 € Свободен
А.Б 5Двустаен
с 41,12м2 двор
«Албиция»«Б»първиЮгоизток80,03 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
А.Б 8Двустаен«Албиция»«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 9
Двустаен«Албиция»«Б»вториИзток-Запад67,81 м252900 € Свободен
А.Б 13Двустаен«Албиция»«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 14
Двустаен«Албиция»«Б»третиИзток-Запад67,81 м253900 € Свободен
А.Б 18Двустаен«Албиция»«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 19
Двустаен«Албиция»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.Б 23Двустаен«Албиция»«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 24
Двустаен«Албиция»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.Б 32Двустаен«Албиция»«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 33
Двустаен«Албиция»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 37Двустаен«Албиция»«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 38
Двустаен«Албиция»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 42Двустаен«Албиция»«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 43
Двустаен«Албиция»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
А.Б 55Двустаен«Албиция»«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.Б 56
Двустаен«Албиция»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Резервиран

Б БЛОК «Божур»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 1Двустаен
с 41,12м2 двор
«Божур»«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
Б.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Божур»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Б.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Божур»«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.А 7
Двустаен«Божур»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 8Двустаен«Божур»«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 12
Двустаен«Божур»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 13Двустаен«Божур»«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 17
Двустаен«Божур»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Не се продава
Б.А 18Двустаен«Божур»«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Не се продава
Б.А 22
Двустаен«Божур»«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 23Двустаен«Божур»«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 31
Двустаен«Божур»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 32Двустаен«Божур»«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 36
Двустаен«Божур»«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 37Двустаен«Божур»«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Резервиран
Б.А 41
Двустаен«Божур»«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 42Двустаен«Божур»«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 54
Двустаен«Божур»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.А 55Двустаен«Божур»«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Божур»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Не се продава
Б.Б 5Двустаен
с 41,95м2 двор
«Божур»«Б»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,95м2 двор
64000 € Свободен
Б.Б 8Двустаен«Божур»«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 9
Двустаен«Божур»«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 13Двустаен«Божур»«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 14
Двустаен«Божур»«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 18Двустаен«Божур»«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 19
Двустаен«Божур»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 23Двустаен«Божур»«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 24
Двустаен«Божур»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 32Двустаен«Божур»«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 33
Двустаен«Божур»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 37Двустаен«Божур»«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 38
Двустаен«Божур»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 42Двустаен«Божур»«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 43
Двустаен«Божур»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 55Двустаен«Божур»«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.Б 56
Двустаен«Божур»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 1Двустаен
с 41,76м2 двор
«Виола»«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,76м2 двор
64000 € Свободен
В.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Виола»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Виола»«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.А 7
Двустаен«Виола»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 8Двустаен«Виола»«А»вториЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 12
Двустаен«Виола»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.А 13Двустаен«Виола»«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 17
Двустаен«Виола»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 18Двустаен«Виола»«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 22
Двустаен«Виола»«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 23Двустаен«Виола»«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 31
Двустаен«Виола»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 32Двустаен«Виола»«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 36
Двустаен«Виола»«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 37Двустаен«Виола»«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 41
Двустаен«Виола»«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 42Двустаен«Виола»«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 54
Двустаен«Виола»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
В.А 55Двустаен«Виола»«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Виола»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Резервиран
В.Б 5Двустаен
с 41,12м2 двор
«Виола»«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
В.Б 8Двустаен«Виола»«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 9
Двустаен«Виола»«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 13Двустаен«Виола»«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.Б 14
Двустаен«Виола»«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 18Двустаен«Виола»«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.Б 19
Двустаен«Виола»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 23Двустаен«Виола»«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 24
Двустаен«Виола»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 32Двустаен«Виола»«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 33
Двустаен«Виола»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 37Двустаен«Виола»«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 38
Двустаен«Виола»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 42Двустаен«Виола»«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 43
Двустаен«Виола»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 55Двустаен«Виола»«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.Б 56
Двустаен«Виола»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Блок Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 1Двустаен
с 41,12м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
64000 € Свободен
Г.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Гладиола»«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.А 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Гладиола»«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.А 7
Двустаен«Гладиола»«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 8Двустаен«Гладиола»«А»вториЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.А 12
Двустаен«Гладиола»«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.А 13Двустаен«Гладиола»«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.А 17
Двустаен«Гладиола»«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м253900 € Свободен
Г.А 18Двустаен«Гладиола»«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 22
Двустаен«Гладиола»«А»петиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
Г.А 23Двустаен«Гладиола»«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 31
Двустаен«Гладиола»«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 32Двустаен«Гладиола»«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 36
Двустаен«Гладиола»«А»осмиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
Г.А 37Двустаен«Гладиола»«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 41
Двустаен«Гладиола»«А»деветиИзток-Запад67,81 м257900 € Свободен
Г.А 42Двустаен«Гладиола»«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 54
Двустаен«Гладиола»«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м257900 € Свободен
Г.А 55Двустаен«Гладиола»«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.Б 3Двустаен
с 21,86м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Гладиола»«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.Б 5Двустаен
с 41,35м2 двор
«Гладиола»«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,35м2 двор
64000 € Свободен
Г.Б 8Двустаен«Гладиола»«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 9
Двустаен«Гладиола»«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 13Двустаен«Гладиола»«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 14
Двустаен«Гладиола»«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.Б 18Двустаен«Гладиола»«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 19
Двустаен«Гладиола»«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 23Двустаен«Гладиола»«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 24
Двустаен«Гладиола»«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 32Двустаен«Гладиола»«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 33
Двустаен«Гладиола»«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 37Двустаен«Гладиола»«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.Б 38
Двустаен«Гладиола»«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 42Двустаен«Гладиола»«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 43
Двустаен«Гладиола»«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 55Двустаен«Гладиола»«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.Б 56
Двустаен«Гладиола»«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

☰ начин на плащане
 1. При подписване на предварителен договор внасяте начална вноска.
 2. Остатъка може да платите по два начина:
  А) след Акт 16, при прехвърляне на собствеността;
  Б) по време на строителството, като на всяка платена сума получавате до 5% отстъпка;
 3. Осигурили сме до 80% преференциално ипотечно кредитиране за наши клиенти от няколко български банки. Специални облекчени условия за българи работещи в чужбина.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

☰ 0,69 лв./м2 такса

Месечната подръжка включва:

 1. всички текущи разходи (заплати на персонал, консумативи, сметките за ток на общите части, осветление в парка, асансьорите и др.);
 2. 24 часов контрол на достъп на два контролно-пропусквателни пункта;
 3. абонамент за сервизно обслужване на асаньорите;
 4. подръжка на озеленяване на 25 000 м2 парк;
 5. почистване на стълби, стълбищни клетки, общите части и зелен парк;
 6. поддръжка на инсталациите в подземен паркинг от 20 000 м2;
 7. видео наблюдение;
 8. текуща поддръжка на инсталациите в комплекса;
 9. текуща поддръжка на басейна с гореща минерална вода;
 10. осветление на стълбища и коридори;
 11. осветление на общите части на 20 000 м2 паркова зона;
 12. осветление на подземният гараж за 640 паркоместа.
Ценообразуване

Таксата се формира на база квадратните метри посочени като «обща площ» за всеки отделен имот.

Пример

Например за двустаен апартамент от 65,02 м2 ще се плаща 44,86 лв. месечно.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

Проект на «Интерсервиз Узунови» АД

Позвънете ни: 0888 810 810
Отговаряме и на Viber