Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Всички апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

Двустайни: Свободни Закупени

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А4Двустаен
с 28,6м2 двор
«А»първиЮгозапад68,52 м2
+ 28,6м2 двор
58300 € Свободен
А5Двустаен
с 55,66м2 двор
«А»първиЗапад74,34 м2
+ 55,66м2 двор
63200 € Свободен
А6Двустаен«А»вториИзток72,66 м259900 € Свободен
А7Двустаен«А»вториЮгоизток68,53 м256900 € Свободен
А10Двустаен«А»вториЮгозапад68,35 м2 Продаден
А11Двустаен«А»вториЗапад74,28 м2 Продаден
А12Двустаен«А»третиИзток72,47 м259900 € Свободен
А13Двустаен«А»третиЮгоизток68,44 м257300 € Свободен
А16Двустаен«А»третиЮгозапад67,88 м2 Продаден
А17Двустаен«А»третиЗапад75,06 м2 Резервиран
А18Двустаен«А»четвъртиИзток73,41 м261300 € Свободен
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток68,71 м258000 € Свободен
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад67,87 м2 Продаден
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад75,21 м263300 € Свободен
А24Двустаен«А»петиИзток72,65 м260800 € Свободен
А25Двустаен«А»петиЮгоизток67,99 м2 Резервиран
А28Двустаен«А»петиЮгозапад67,87 м2 Продаден
А29Двустаен«А»петиЗапад74,56 м262800 € Свободен
А30Двустаен«А»шестиИзток73,16 м261200 € Свободен
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток68,44 м257900 € Свободен
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад68,29 м2 Продаден
А35Двустаен«А»шестиЗапад74,62 м262800 € Свободен
А36Двустаен«А»седмиИзток72,94 м260990 € Свободен
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток68,50 м257900 € Свободен
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад68,35 м2 Продаден
А41Двустаен«А»седмиЗапад74,66 м2 Продаден
А42Двустаен«А»осмиИзток72,91 м260900 € Свободен
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток68,53 м257990 € Свободен
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад68,49 м2 Продаден
А47Двустаен«А»осмиЗапад74,98 м262990 € Свободен
А48Двустаен«А»деветиИзток73,41 м261300 € Свободен
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток68,57 м257990 € Свободен
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад68,53 м260890 € Свободен
А53Двустаен«А»деветиЗапад74,56 м262800 € Свободен
А54Двустаен«А»десетиИзток72,80 м260800 € Свободен
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток68,57 м257990 € Свободен
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад68,47 м2 Продаден
А59Двустаен«А»десетиЗапад75,21 м263300 € Свободен
А60Двустаен«А»единадесетиИзток73,10 м2 Резервиран
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток69,03 м258500 € Свободен
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад68,92 м261200 € Свободен
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад75,06 м263000 € Свободен
Б1Двустаен
с 18,16м2 двор
«Б»първиЮгоизток67,59 м2
+ 18,16м2 двор
56900 € Свободен
Б2Двустаен
с 40,72м2 двор
«Б»първиЮгоизток83,27 м2
+ 40,72м2 двор
72400 € Свободен
Б4Двустаен
с 25,8м2 двор
«Б»първиЮгозапад61,05 м2
+ 25,8м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 26,05м2 двор
«Б»първиЮгозапад60,44 м2
+ 26,05м2 двор
 Продаден
Б6Двустаен
с 23,24м2 двор
«Б»първиИзток-Запад71,89 м2
+ 23,24м2 двор
61890 € Свободен
Б7Двустаен«Б»вториЮгоизток78,87 м264900 € Свободен
Б10Двустаен«Б»вториЮгозапад61,13 м2 Продаден
Б11Двустаен«Б»вториЮгозапад60,86 м2 Продаден
Б12Двустаен«Б»вториИзток-Запад71,18 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиЮгоизток78,03 м263990 € Свободен
Б16Двустаен«Б»третиЮгозапад60,50 м2 Продаден
Б17Двустаен«Б»третиЮгозапад60,36 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиИзток-Запад71,69 м261500 € Свободен
Б19Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток78,65 м266800 € Свободен
Б22Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад60,72 м2 Продаден
Б23Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад60,42 м2 Продаден
Б24Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад71,25 м262700 € Свободен
Б25Двустаен«Б»петиЮгоизток78,65 м266800 € Свободен
Б28Двустаен«Б»петиЮгозапад60,72 м2 Продаден
Б29Двустаен«Б»петиЮгозапад60,42 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиИзток-Запад71,52 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»шестиЮгоизток78,65 м266800 € Свободен
Б34Двустаен«Б»шестиЮгозапад60,54 м2 Продаден
Б35Двустаен«Б»шестиЮгозапад60,33 м2 Продаден
Б36Двустаен«Б»шестиИзток-Запад71,25 м2 Продаден
Б37Двустаен«Б»седмиЮгоизток78,65 м266800 € Свободен
Б40Двустаен«Б»седмиЮгозапад61,09 м2 Продаден
Б41Двустаен«Б»седмиЮгозапад60,86 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиИзток-Запад71,35 м2 Продаден
Б43Двустаен«Б»осмиЮгоизток77,92 м265900 € Свободен
Б46Двустаен«Б»осмиЮгозапад60,76 м2 Продаден
Б47Двустаен«Б»осмиЮгозапад60,55 м2 Продаден
Б48Двустаен«Б»осмиИзток-Запад70,82 м2 Продаден
Б49Двустаен«Б»деветиЮгоизток77,86 м2 Продаден
Б52Двустаен«Б»деветиЮгозапад60,32 м2 Продаден
Б53Двустаен«Б»деветиЮгозапад60,15 м2 Продаден
Б54Двустаен«Б»деветиИзток-Запад70,63 м2 Продаден
Б55Двустаен«Б»десетиЮгоизток78,19 м265900 € Свободен
Б58Двустаен«Б»десетиЮгозапад60,79 м2 Продаден
Б59Двустаен«Б»десетиЮгозапад60,57 м2 Резервиран
Б60Двустаен«Б»десетиИзток-Запад71,06 м2 Продаден
Б61Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток78,62 м265900 € Свободен
Б64Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад61,11 м2 Резервиран
Б65Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад60,47 м2 Резервиран
Б66Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад71,06 м262700 € Свободен

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 55,66м2 двор
«А»първиИзток74,42 м2
+ 55,66м2 двор
62990 € Свободен
А2Двустаен
с 28,6м2 двор
«А»първиЮгоизток68,38 м2
+ 28,6м2 двор
59900 € Свободен
А6Двустаен«А»вториИзток74,34 м259990 € Свободен
А7Двустаен«А»вториЮгоизток68,48 м2 Продаден
А10Двустаен«А»вториЮгозапад68,59 м257800 € Свободен
А11Двустаен«А»вториЗапад73,10 м258900 € Свободен
А12Двустаен«А»третиИзток74,82 м2 Продаден
А13Двустаен«А»третиЮгоизток68,35 м2 Продаден
А16Двустаен«А»третиЮгозапад68,53 м258400 € Свободен
А17Двустаен«А»третиЗапад73,10 м2 Резервиран
А18Двустаен«А»четвъртиИзток75,06 м263500 € Свободен
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток68,49 м2 Продаден
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад68,57 м260200 € Свободен
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад73,41 м262000 € Свободен
А24Двустаен«А»петиИзток75,06 м263600 € Свободен
А25Двустаен«А»петиЮгоизток68,29 м2 Продаден
А28Двустаен«А»петиЮгозапад68,44 м260200 € Свободен
А29Двустаен«А»петиЗапад73,41 м262000 € Свободен
А30Двустаен«А»шестиИзток74,51 м263500 € Свободен
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток68,38 м2 Продаден
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад68,46 м260800 € Свободен
А35Двустаен«А»шестиЗапад73,49 м262600 € Свободен
А36Двустаен«А»седмиИзток74,43 м265900 € Свободен
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток68,42 м2 Продаден
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад68,40 м260800 € Свободен
А41Двустаен«А»седмиЗапад72,84 м261990 € Свободен
А42Двустаен«А»осмиИзток75,21 м2 Продаден
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток68,33 м2 Продаден
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад68,71 м260900 € Свободен
А47Двустаен«А»осмиЗапад72,84 м261990 € Свободен
А48Двустаен«А»деветиИзток74,98 м2 Продаден
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток68,47 м260800 € Свободен
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад67,98 м260500 € Свободен
А53Двустаен«А»деветиЗапад72,91 м261990 € Свободен
А54Двустаен«А»десетиИзток74,88 м263600 € Свободен
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток67,88 м260800 € Свободен
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад67,98 м260500 € Свободен
А59Двустаен«А»десетиЗапад72,95 м262000 € Свободен
А60Двустаен«А»единадесетиИзток74,65 м263600 € Свободен
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток67,88 м260400 € Свободен
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад68,57 м260890 € Свободен
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад72,91 м261990 € Свободен
Б1Двустаен
с 23,24м2 двор
«Б»първиИзток-Запад70,41 м2
+ 23,24м2 двор
61800 € Свободен
Б2Двустаен
с 26,05м2 двор
«Б»първиЮгоизток61,07 м2
+ 26,05м2 двор
 Продаден
Б3Двустаен
с 25,8м2 двор
«Б»първиЮгоизток61,24 м2
+ 25,8м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 46,16м2 двор
«Б»първиЮгозапад83,69 м2
+ 46,16м2 двор
73000 € Свободен
Б6Двустаен
с 22,73м2 двор
«Б»първиЮгозапад61,92 м2
+ 22,73м2 двор
54800 € Свободен
Б7Двустаен«Б»вториИзток-Запад71,35 м2 Продаден
Б8Двустаен«Б»вториЮгоизток60,83 м2 Продаден
Б9Двустаен«Б»вториЮгоизток60,92 м2 Продаден
Б12Двустаен«Б»вториЮгозапад79,17 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиИзток-Запад71,74 м2 Продаден
Б14Двустаен«Б»третиЮгоизток60,81 м2 Продаден
Б15Двустаен«Б»третиЮгоизток60,79 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиЮгозапад77,58 м266400 € Свободен
Б19Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад71,89 м2 Продаден
Б20Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток60,57 м2 Продаден
Б21Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток60,80 м2 Продаден
Б24Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад78,65 м268800 € Свободен
Б25Двустаен«Б»петиИзток-Запад71,53 м2 Продаден
Б26Двустаен«Б»петиЮгоизток60,15 м2 Продаден
Б27Двустаен«Б»петиЮгоизток60,32 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиЮгозапад78,65 м268800 € Свободен
Б31Двустаен«Б»шестиИзток-Запад71,53 м2 Резервиран
Б32Двустаен«Б»шестиЮгоизток60,55 м2 Продаден
Б33Двустаен«Б»шестиЮгоизток60,76 м2 Продаден
Б36Двустаен«Б»шестиЮгозапад78,37 м268700 € Свободен
Б37Двустаен«Б»седмиИзток-Запад71,25 м2 Продаден
Б38Двустаен«Б»седмиЮгоизток61,19 м2 Продаден
Б39Двустаен«Б»седмиЮгоизток60,93 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиЮгозапад78,64 м2 Резервиран
Б43Двустаен«Б»осмиИзток-Запад71,50 м2 Продаден
Б44Двустаен«Б»осмиЮгоизток60,33 м2 Продаден
Б45Двустаен«Б»осмиЮгоизток60,53 м2 Резервиран
Б48Двустаен«Б»осмиЮгозапад78,06 м268700 € Свободен
Б49Двустаен«Б»деветиИзток-Запад70,85 м2 Продаден
Б50Двустаен«Б»деветиЮгоизток60,33 м2 Продаден
Б51Двустаен«Б»деветиЮгоизток60,54 м2 Продаден
Б54Двустаен«Б»деветиЮгозапад78,03 м268700 € Свободен
Б55Двустаен«Б»десетиИзток-Запад70,95 м2 Продаден
Б56Двустаен«Б»десетиЮгоизток60,55 м2 Продаден
Б57Двустаен«Б»десетиЮгоизток60,59 м2 Резервиран
Б60Двустаен«Б»десетиЮгозапад77,97 м268700 € Свободен
Б61Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад70,91 м261890 € Свободен
Б62Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток60,47 м2 Резервиран
Б63Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток60,72 м2 Резервиран
Б66Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад78,05 м268700 € Свободен

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 36,58м2 двор
«А»първиЮг-Север75,71 м2
+ 36,58м2 двор
64600 € Свободен
А2Двустаен
с 26,01м2 двор
«А»първиЮг67,72 м2
+ 26,01м2 двор
59500 € Свободен
А5Двустаен«А»вториЮг-Север74,97 м262600 € Свободен
А6Двустаен«А»вториЮг67,56 м257800 € Свободен
А8Двустаен«А»вториСеверозапад79,82 м266900 € Свободен
А9Двустаен«А»третиЮг-Север75,59 м262800 € Свободен
А10Двустаен«А»третиЮг67,56 м257800 € Свободен
А12Двустаен«А»третиСеверозапад79,67 м266900 € Свободен
А13Двустаен«А»четвъртиЮг-Север74,82 м263900 € Свободен
А14Двустаен«А»четвъртиЮг67,58 м259500 € Свободен
А16Двустаен«А»четвъртиСеверозапад79,59 м267800 € Свободен
А17Двустаен«А»петиЮг-Север75,21 м263900 € Свободен
А18Двустаен«А»петиЮг67,66 м259500 € Свободен
А20Двустаен«А»петиСеверозапад79,21 м267800 € Свободен
А21Двустаен«А»шестиЮг-Север74,84 м263900 € Свободен
А22Двустаен«А»шестиЮг67,66 м259500 € Свободен
А24Двустаен«А»шестиСеверозапад79,13 м267800 € Свободен
А25Двустаен«А»седмиЮг-Север75,11 м263900 € Свободен
А26Двустаен«А»седмиЮг67,57 м259500 € Свободен
А28Двустаен«А»седмиСеверозапад79,10 м267800 € Свободен
А29Двустаен«А»осмиЮг-Север74,87 м263900 € Свободен
А30Двустаен«А»осмиЮг67,56 м259500 € Свободен
А32Двустаен«А»осмиСеверозапад79,26 м267800 € Свободен
А33Двустаен«А»деветиЮг-Север74,86 м263900 € Свободен
А34Двустаен«А»деветиЮг67,66 м259500 € Свободен
А36Двустаен«А»деветиСеверозапад79,11 м267800 € Свободен
А37Двустаен«А»десетиЮг-Север74,82 м266900 € Свободен
А38Двустаен«А»десетиЮг67,66 м262400 € Свободен
А40Двустаен«А»десетиСеверозапад79,09 м270500 € Свободен
А41Двустаен«А»единадесетиЮг-Север74,80 м266900 € Свободен
А42Двустаен«А»единадесетиЮг67,66 м262400 € Свободен
А44Двустаен«А»единадесетиСеверозапад79,13 м270500 € Свободен
Б1Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг-Север74,17 м2
+ 29,29м2 двор
62900 € Свободен
Б2Двустаен
с 29,29м2 двор
«Б»първиЮг76,13 м2
+ 29,29м2 двор
64800 € Свободен
Б3Двустаен
с 36,39м2 двор
«Б»първиЮг-Север76,36 м2
+ 36,39м2 двор
64900 € Свободен
Б4Двустаен«Б»вториЮг-Север74,18 м261600 € Свободен
Б5Двустаен«Б»вториЮг76,19 м263600 € Свободен
Б7Двустаен«Б»третиЮг-Север73,87 м261600 € Свободен
Б8Двустаен«Б»третиЮг75,97 м263600 € Свободен
Б10Двустаен«Б»четвъртиЮг-Север73,65 м262900 € Свободен
Б11Двустаен«Б»четвъртиЮг75,61 м264600 € Свободен
Б13Двустаен«Б»петиЮг-Север73,65 м262600 € Свободен
Б14Двустаен«Б»петиЮг75,68 м264600 € Свободен
Б16Двустаен«Б»шестиЮг-Север73,75 м262800 € Свободен
Б17Двустаен«Б»шестиЮг75,91 м264600 € Свободен
Б19Двустаен«Б»седмиЮг-Север73,95 м262900 € Свободен
Б20Двустаен«Б»седмиЮг75,90 м264600 € Свободен
Б22Двустаен«Б»осмиЮг-Север73,75 м262900 € Свободен
Б23Двустаен«Б»осмиЮг75,83 м2 Продаден
Б25Двустаен«Б»деветиЮг-Север73,91 м2 Продаден
Б26Двустаен«Б»деветиЮг75,75 м2 Продаден
Б28Двустаен«Б»десетиЮг-Север73,76 м2 Продаден
Б29Двустаен«Б»десетиЮг75,72 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»единадесетиЮг-Север73,73 м265900 € Свободен
Б32Двустаен«Б»единадесетиЮг75,69 м267900 € Свободен
В3Двустаен
с 26,01м2 двор
«В»първиЮг67,56 м2
+ 26,01м2 двор
59400 € Свободен
В4Двустаен
с 39,06м2 двор
«В»първиЮг-Север71,86 м2
+ 39,06м2 двор
59900 € Свободен
В5Двустаен«В»вториСевероизток79,03 м265600 € Свободен
В7Двустаен«В»вториЮг67,58 м257900 € Свободен
В8Двустаен«В»вториЮг-Север71,95 м259900 € Свободен
В9Двустаен«В»третиСевероизток79,13 м265900 € Свободен
В11Двустаен«В»третиЮг67,57 м257900 € Свободен
В12Двустаен«В»третиЮг-Север71,86 м259900 € Свободен
В13Двустаен«В»четвъртиСевероизток79,15 м267500 € Свободен
В15Двустаен«В»четвъртиЮг67,77 м259800 € Свободен
В16Двустаен«В»четвъртиЮг-Север72,00 м261500 € Свободен
В17Двустаен«В»петиСевероизток79,16 м267500 € Свободен
В19Двустаен«В»петиЮг67,82 м259800 € Свободен
В20Двустаен«В»петиЮг-Север72,08 м261500 € Свободен
В21Двустаен«В»шестиСевероизток79,13 м267500 € Свободен
В23Двустаен«В»шестиЮг67,66 м259800 € Свободен
В24Двустаен«В»шестиЮг-Север71,95 м261500 € Свободен
В25Двустаен«В»седмиСевероизток79,13 м267500 € Свободен
В27Двустаен«В»седмиЮг67,76 м259800 € Свободен
В28Двустаен«В»седмиЮг-Север71,99 м261500 € Свободен
В29Двустаен«В»осмиСевероизток79,13 м267500 € Свободен
В31Двустаен«В»осмиЮг67,66 м2 Продаден
В32Двустаен«В»осмиЮг-Север72,02 м261500 € Свободен
В33Двустаен«В»деветиСевероизток79,29 м267500 € Свободен
В35Двустаен«В»деветиЮг67,72 м2 Продаден
В36Двустаен«В»деветиЮг-Север71,97 м261500 € Свободен
В37Двустаен«В»десетиСевероизток79,14 м270500 € Свободен
В39Двустаен«В»десетиЮг67,72 м262400 € Свободен
В40Двустаен«В»десетиЮг-Север72,12 м264500 € Свободен
В41Двустаен«В»единадесетиСевероизток79,29 м270600 € Свободен
В43Двустаен«В»единадесетиЮг68,06 м262700 € Свободен
В44Двустаен«В»единадесетиЮг-Север72,08 м264500 € Свободен
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти