Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Всички апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

Двустайни: Свободни Закупени

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А4Двустаен
с 28,51м2 двор
«А»първиЮгозапад71,82 м2
+ 28,51м2 двор
 Продаден
А5Двустаен
с 55,13м2 двор
«А»първиЗапад76,36 м2
+ 55,13м2 двор
 Продаден
А6Двустаен«А»вториИзток77,27 м2 Продаден
А7Двустаен«А»вториЮгоизток72,72 м2 Продаден
А10Двустаен«А»вториЮгозапад72,63 м2 Продаден
А11Двустаен«А»вториЗапад77,38 м2 Продаден
А12Двустаен«А»третиИзток77,16 м2 Продаден
А13Двустаен«А»третиЮгоизток72,65 м2 Продаден
А16Двустаен«А»третиЮгозапад72,05 м2 Продаден
А17Двустаен«А»третиЗапад78,43 м2 Продаден
А18Двустаен«А»четвъртиИзток77,81 м2 Продаден
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток73 м2 Продаден
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад72,14 м2 Продаден
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад78,53 м2 Продаден
А24Двустаен«А»петиИзток77,2 м2 Продаден
А25Двустаен«А»петиЮгоизток72,1 м2 Продаден
А28Двустаен«А»петиЮгозапад72,05 м2 Продаден
А29Двустаен«А»петиЗапад77,96 м2 Продаден
А30Двустаен«А»шестиИзток77,47 м2 Продаден
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток72,28 м2 Продаден
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад72,3 м2 Продаден
А35Двустаен«А»шестиЗапад77,63 м2 Продаден
А36Двустаен«А»седмиИзток76,24 м2 Продаден
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток72,32 м2 Продаден
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад72,31 м2 Продаден
А41Двустаен«А»седмиЗапад77,16 м2 Продаден
А42Двустаен«А»осмиИзток77,6 м2 Резервиран
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток72,4 м2 Продаден
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад72,44 м2 Продаден
А47Двустаен«А»осмиЗапад77,78 м2 Продаден
А48Двустаен«А»деветиИзток77,42 м2 Продаден
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток72,45 м2 Продаден
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад72,53 м2 Продаден
А53Двустаен«А»деветиЗапад77,42 м2 Продаден
А54Двустаен«А»десетиИзток77,09 м2 Продаден
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток72,35 м2 Продаден
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад72,45 м2 Продаден
А59Двустаен«А»десетиЗапад78,15 м2 Продаден
А60Двустаен«А»единадесетиИзток77,24 м2 Продаден
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток72,95 м2 Продаден
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад72,9 м2 Продаден
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад78,02 м2 Продаден
Б1Двустаен
с 18,58м2 двор
«Б»първиЮгоизток71,45 м2
+ 18,58м2 двор
 Продаден
Б2Двустаен
с 40,82м2 двор
«Б»първиЮгоизток87,34 м2
+ 40,82м2 двор
 Продаден
Б4Двустаен
с 25,71м2 двор
«Б»първиЮгозапад64,04 м2
+ 25,71м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 26,17м2 двор
«Б»първиЮгозапад64,08 м2
+ 26,17м2 двор
 Продаден
Б6Двустаен
с 23,05м2 двор
«Б»първиИзток-Запад75,55 м2
+ 23,05м2 двор
 Продаден
Б7Двустаен«Б»вториЮгоизток84,5 м2 Продаден
Б10Двустаен«Б»вториЮгозапад65,55 м2 Продаден
Б11Двустаен«Б»вториЮгозапад65,42 м2 Продаден
Б12Двустаен«Б»вториИзток-Запад75,96 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиЮгоизток83,17 м2 Продаден
Б16Двустаен«Б»третиЮгозапад64,72 м2 Продаден
Б17Двустаен«Б»третиЮгозапад64,74 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиИзток-Запад76,73 м2 Продаден
Б19Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток84,14 м2 Продаден
Б22Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад64,91 м2 Продаден
Б23Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад64,71 м2 Продаден
Б24Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад75,99 м2 Продаден
Б25Двустаен«Б»петиЮгоизток84,37 м2 Продаден
Б28Двустаен«Б»петиЮгозапад64,89 м2 Продаден
Б29Двустаен«Б»петиЮгозапад64,71 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиИзток-Запад76,51 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»шестиЮгоизток83,98 м2 Продаден
Б34Двустаен«Б»шестиЮгозапад64,51 м2 Продаден
Б35Двустаен«Б»шестиЮгозапад64,29 м2 Продаден
Б36Двустаен«Б»шестиИзток-Запад75,69 м2 Продаден
Б37Двустаен«Б»седмиЮгоизток83,79 м2 Продаден
Б40Двустаен«Б»седмиЮгозапад65,02 м2 Продаден
Б41Двустаен«Б»седмиЮгозапад64,83 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиИзток-Запад75,53 м2 Продаден
Б43Двустаен«Б»осмиЮгоизток82,9 м2 Продаден
Б46Двустаен«Б»осмиЮгозапад64,62 м2 Продаден
Б47Двустаен«Б»осмиЮгозапад64,52 м2 Продаден
Б48Двустаен«Б»осмиИзток-Запад75,2 м2 Продаден
Б49Двустаен«Б»деветиЮгоизток82,84 м2 Продаден
Б52Двустаен«Б»деветиЮгозапад64,19 м2 Продаден
Б53Двустаен«Б»деветиЮгозапад64,02 м2 Продаден
Б54Двустаен«Б»деветиИзток-Запад75,17 м2 Продаден
Б55Двустаен«Б»десетиЮгоизток83,19 м2 Продаден
Б58Двустаен«Б»десетиЮгозапад64,83 м2 Продаден
Б59Двустаен«Б»десетиЮгозапад64,66 м2 Продаден
Б60Двустаен«Б»десетиИзток-Запад75,47 м2 Продаден
Б61Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток83,84 м2 Продаден
Б64Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад65,06 м2 Продаден
Б65Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад64,49 м2 Продаден
Б66Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад75,59 м2 Продаден

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 55,13м2 двор
«А»първиИзток76,42 м2
+ 55,13м2 двор
 Продаден
А2Двустаен
с 28,51м2 двор
«А»първиЮгоизток71,71 м2
+ 28,51м2 двор
 Продаден
А6Двустаен«А»вториИзток77,36 м2 Продаден
А7Двустаен«А»вториЮгоизток72,74 м2 Продаден
А10Двустаен«А»вториЮгозапад72,8 м2 Продаден
А11Двустаен«А»вториЗапад77,61 м2 Продаден
А12Двустаен«А»третиИзток77,93 м2 Продаден
А13Двустаен«А»третиЮгоизток72,61 м2 Продаден
А16Двустаен«А»третиЮгозапад72,7 м2 Продаден
А17Двустаен«А»третиЗапад77,8 м2 Продаден
А18Двустаен«А»четвъртиИзток78,41 м2 Продаден
А19Двустаен«А»четвъртиЮгоизток72,78 м2 Продаден
А22Двустаен«А»четвъртиЮгозапад72,79 м2 Продаден
А23Двустаен«А»четвъртиЗапад77,79 м2 Продаден
А24Двустаен«А»петиИзток78,39 м2 Продаден
А25Двустаен«А»петиЮгоизток72,62 м2 Продаден
А28Двустаен«А»петиЮгозапад72,63 м2 Продаден
А29Двустаен«А»петиЗапад77,79 м2 Продаден
А30Двустаен«А»шестиИзток77,24 м2 Продаден
А31Двустаен«А»шестиЮгоизток72,29 м2 Продаден
А34Двустаен«А»шестиЮгозапад72,3 м2 Продаден
А35Двустаен«А»шестиЗапад77,96 м2 Продаден
А36Двустаен«А»седмиИзток77,17 м2 Продаден
А37Двустаен«А»седмиЮгоизток72,37 м2 Продаден
А40Двустаен«А»седмиЮгозапад72,29 м2 Продаден
А41Двустаен«А»седмиЗапад77,38 м2 Продаден
А42Двустаен«А»осмиИзток78,13 м2 Продаден
А43Двустаен«А»осмиЮгоизток72,25 м2 Продаден
А46Двустаен«А»осмиЮгозапад72,62 м2 Продаден
А47Двустаен«А»осмиЗапад77,23 м2 Продаден
А48Двустаен«А»деветиИзток77,76 м2 Продаден
А49Двустаен«А»деветиЮгоизток72,3 м2 Продаден
А52Двустаен«А»деветиЮгозапад71,78 м2 Продаден
А53Двустаен«А»деветиЗапад77,58 м2 Продаден
А54Двустаен«А»десетиИзток77,62 м2 Продаден
А55Двустаен«А»десетиЮгоизток71,67 м2 Продаден
А58Двустаен«А»десетиЮгозапад71,68 м2 Продаден
А59Двустаен«А»десетиЗапад76,97 м2 Продаден
А60Двустаен«А»единадесетиИзток77,46 м2 Продаден
А61Двустаен«А»единадесетиЮгоизток71,71 м2 Продаден
А64Двустаен«А»единадесетиЮгозапад72,33 м2 Продаден
А65Двустаен«А»единадесетиЗапад77,44 м2 Продаден
Б1Двустаен
с 23,05м2 двор
«Б»първиИзток-Запад73,92 м2
+ 23,05м2 двор
 Продаден
Б2Двустаен
с 26,17м2 двор
«Б»първиЮгоизток64,63 м2
+ 26,17м2 двор
 Продаден
Б3Двустаен
с 25,71м2 двор
«Б»първиЮгоизток64,59 м2
+ 25,71м2 двор
 Продаден
Б5Двустаен
с 45,85м2 двор
«Б»първиЮгозапад87,32 м2
+ 45,85м2 двор
 Продаден
Б6Двустаен
с 23,23м2 двор
«Б»първиЮгозапад71,91 м2
+ 23,23м2 двор
 Продаден
Б7Двустаен«Б»вториИзток-Запад75,88 м2 Продаден
Б8Двустаен«Б»вториЮгоизток65,08 м2 Продаден
Б9Двустаен«Б»вториЮгоизток65,11 м2 Продаден
Б12Двустаен«Б»вториЮгозапад84,51 м2 Продаден
Б13Двустаен«Б»третиИзток-Запад76,71 м2 Продаден
Б14Двустаен«Б»третиЮгоизток65,06 м2 Продаден
Б15Двустаен«Б»третиЮгоизток65,11 м2 Продаден
Б18Двустаен«Б»третиЮгозапад83,03 м2 Продаден
Б19Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад76,76 м2 Продаден
Б20Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток64,96 м2 Продаден
Б21Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток65,16 м2 Продаден
Б24Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад84,18 м2 Продаден
Б25Двустаен«Б»петиИзток-Запад76,61 м2 Продаден
Б26Двустаен«Б»петиЮгоизток64,32 м2 Продаден
Б27Двустаен«Б»петиЮгоизток64,49 м2 Продаден
Б30Двустаен«Б»петиЮгозапад84,35 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»шестиИзток-Запад75,98 м2 Продаден
Б32Двустаен«Б»шестиЮгоизток64,5 м2 Продаден
Б33Двустаен«Б»шестиЮгоизток64,6 м2 Продаден
Б36Двустаен«Б»шестиЮгозапад83,32 м2 Резервиран
Б37Двустаен«Б»седмиИзток-Запад75,67 м2 Продаден
Б38Двустаен«Б»седмиЮгоизток65,15 м2 Продаден
Б39Двустаен«Б»седмиЮгоизток64,7 м2 Продаден
Б42Двустаен«Б»седмиЮгозапад83,84 м2 Продаден
Б43Двустаен«Б»осмиИзток-Запад76,09 м2 Продаден
Б44Двустаен«Б»осмиЮгоизток64,28 м2 Продаден
Б45Двустаен«Б»осмиЮгоизток64,51 м2 Продаден
Б48Двустаен«Б»осмиЮгозапад83,07 м2 Продаден
Б49Двустаен«Б»деветиИзток-Запад75,23 м2 Продаден
Б50Двустаен«Б»деветиЮгоизток64,28 м2 Продаден
Б51Двустаен«Б»деветиЮгоизток64,49 м2 Продаден
Б54Двустаен«Б»деветиЮгозапад83,04 м2 Продаден
Б55Двустаен«Б»десетиИзток-Запад75,52 м2 Продаден
Б56Двустаен«Б»десетиЮгоизток64,45 м2 Продаден
Б57Двустаен«Б»десетиЮгоизток64,47 м2 Продаден
Б60Двустаен«Б»десетиЮгозапад83,22 м2 Продаден
Б61Двустаен«Б»единадесетиИзток-Запад75,01 м2 Продаден
Б62Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток64,47 м2 Продаден
Б63Двустаен«Б»единадесетиЮгоизток64,57 м2 Продаден
Б66Двустаен«Б»единадесетиЮгозапад82,69 м2 Продаден

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Двустаен
с 36,83м2 двор
«А»първиЮг-Север79,01 м2
+ 36,83м2 двор
 Продаден
А2Двустаен
с 26,11м2 двор
«А»първиЮг71 м2
+ 26,11м2 двор
 Резервиран
А5Двустаен«А»вториЮг-Север79,15 м2 Продаден
А6Двустаен«А»вториЮг71,58 м2 Продаден
А8Двустаен«А»вториСеверозапад84,6 м2 Продаден
А9Двустаен«А»третиЮг-Север79,68 м2 Продаден
А10Двустаен«А»третиЮг71,58 м2 Продаден
А12Двустаен«А»третиСеверозапад84,52 м2 Продаден
А13Двустаен«А»четвъртиЮг-Север79,03 м2 Продаден
А14Двустаен«А»четвъртиЮг71,61 м2 Продаден
А16Двустаен«А»четвъртиСеверозапад84,45 м2 Резервиран
А17Двустаен«А»петиЮг-Север79,53 м2 Продаден
А18Двустаен«А»петиЮг71,65 м2 Резервиран
А20Двустаен«А»петиСеверозапад84,08 м2 Продаден
А21Двустаен«А»шестиЮг-Север78,56 м2 Резервиран
А22Двустаен«А»шестиЮг71,22 м2 Резервиран
А24Двустаен«А»шестиСеверозапад83,3 м2 Продаден
А25Двустаен«А»седмиЮг-Север78,76 м2 Резервиран
А26Двустаен«А»седмиЮг71,2 м2 Продаден
А28Двустаен«А»седмиСеверозапад82,96 м2 Продаден
А29Двустаен«А»осмиЮг-Север79,04 м2 Продаден
А30Двустаен«А»осмиЮг71,16 м2 Продаден
А32Двустаен«А»осмиСеверозапад83,68 м2 Продаден
А33Двустаен«А»деветиЮг-Север78,4 м2 Продаден
А34Двустаен«А»деветиЮг71,32 м2 Продаден
А36Двустаен«А»деветиСеверозапад83,13 м2 Продаден
А37Двустаен«А»десетиЮг-Север78,35 м2 Продаден
А38Двустаен«А»десетиЮг71,33 м2 Продаден
А40Двустаен«А»десетиСеверозапад83,36 м2 Продаден
А41Двустаен«А»единадесетиЮг-Север78,55 м2 Продаден
А42Двустаен«А»единадесетиЮг71,34 м2 Продаден
А44Двустаен«А»единадесетиСеверозапад83,38 м2 Продаден
Б1Двустаен
с 25,11м2 двор
«Б»първиЮг-Север77,53 м2
+ 25,11м2 двор
 Продаден
Б2Двустаен
с 29,38м2 двор
«Б»първиЮг79,64 м2
+ 29,38м2 двор
 Продаден
Б3Двустаен
с 37,19м2 двор
«Б»първиЮг-Север79,96 м2
+ 37,19м2 двор
 Продаден
Б4Двустаен«Б»вториЮг-Север78,59 м2 Продаден
Б5Двустаен«Б»вториЮг80,72 м2 Продаден
Б7Двустаен«Б»третиЮг-Север78,23 м2 Продаден
Б8Двустаен«Б»третиЮг80,68 м2 Резервиран
Б10Двустаен«Б»четвъртиЮг-Север77,97 м2 Продаден
Б11Двустаен«Б»четвъртиЮг80,09 м2 Резервиран
Б13Двустаен«Б»петиЮг-Север78 м2 Продаден
Б14Двустаен«Б»петиЮг80,1 м2 Продаден
Б16Двустаен«Б»шестиЮг-Север77,67 м2 Продаден
Б17Двустаен«Б»шестиЮг80,05 м2 Продаден
Б19Двустаен«Б»седмиЮг-Север77,93 м2 Продаден
Б20Двустаен«Б»седмиЮг80,05 м2 Продаден
Б22Двустаен«Б»осмиЮг-Север77,66 м2 Продаден
Б23Двустаен«Б»осмиЮг79,98 м2 Продаден
Б25Двустаен«Б»деветиЮг-Север77,89 м2 Продаден
Б26Двустаен«Б»деветиЮг79,85 м2 Продаден
Б28Двустаен«Б»десетиЮг-Север77,71 м2 Продаден
Б29Двустаен«Б»десетиЮг79,82 м2 Продаден
Б31Двустаен«Б»единадесетиЮг-Север0 м2 Продаден
Б32Двустаен«Б»единадесетиЮг0 м2 Продаден
В3Двустаен
с 26,1м2 двор
«В»първиЮг70,61 м2
+ 26,1м2 двор
 Продаден
В4Двустаен
с 23,32м2 двор
«В»първиЮг-Север74,86 м2
+ 23,32м2 двор
 Продаден
В5Двустаен«В»вториСевероизток83,58 м2 Продаден
В7Двустаен«В»вториЮг71,31 м2 Продаден
В8Двустаен«В»вториЮг-Север75,98 м2 Продаден
В9Двустаен«В»третиСевероизток83,65 м2 Продаден
В11Двустаен«В»третиЮг71,36 м2 Продаден
В12Двустаен«В»третиЮг-Север75,73 м2 Продаден
В13Двустаен«В»четвъртиСевероизток83,76 м2 Продаден
В15Двустаен«В»четвъртиЮг71,73 м2 Резервиран
В16Двустаен«В»четвъртиЮг-Север75,99 м2 Продаден
В17Двустаен«В»петиСевероизток83,72 м2 Продаден
В19Двустаен«В»петиЮг71,43 м2 Продаден
В20Двустаен«В»петиЮг-Север76,14 м2 Продаден
В21Двустаен«В»шестиСевероизток83,23 м2 Продаден
В23Двустаен«В»шестиЮг70,99 м2 Продаден
В24Двустаен«В»шестиЮг-Север75,54 м2 Продаден
В25Двустаен«В»седмиСевероизток83,25 м2 Продаден
В27Двустаен«В»седмиЮг71,17 м2 Продаден
В28Двустаен«В»седмиЮг-Север75,67 м2 Продаден
В29Двустаен«В»осмиСевероизток83,32 м2 Резервиран
В31Двустаен«В»осмиЮг73,33 м2 Продаден
В32Двустаен«В»осмиЮг-Север75,84 м2 Продаден
В33Двустаен«В»деветиСевероизток83,39 м2 Продаден
В35Двустаен«В»деветиЮг71,43 м2 Продаден
В36Двустаен«В»деветиЮг-Север75,89 м2 Резервиран
В37Двустаен«В»десетиСевероизток84,25 м2 Продаден
В39Двустаен«В»десетиЮг70,98 м2 Продаден
В40Двустаен«В»десетиЮг-Север75,42 м2 Продаден
В41Двустаен«В»единадесетиСевероизток83,07 м2 Продаден
В43Двустаен«В»единадесетиЮг71,56 м2 Продаден
В44Двустаен«В»единадесетиЮг-Север78,38 м2 Продаден
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти