Начало / Запазени/резервирани апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 152 от 152

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 236 от 280

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 24 от 24

В блок: Албиция Божур Виола Гладиола

покажи свободните

А БЛОК «Албиция»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
А.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
А.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,87 м2 Продаден
А.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,74 м2 Продаден
А.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
А.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,91 м2 Продаден
А.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,72 м2 Продаден
А.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,95 м2 Продаден
А.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,67 м2 Продаден
А.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,25 м2 Резервиран
А.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
А.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Продаден
А.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Продаден
А.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
А.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток102,74 м2 Продаден
А.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток102,50 м2 Продаден
А.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,64 м2 Продаден
А.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
А.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток102,63 м2 Продаден
А.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,78 м2 Продаден
А.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
А.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
А.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,17 м2 Продаден

Б БЛОК «Божур»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Б.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«А»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Резервиран
Б.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,32 м2 Продаден
Б.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,58 м2 Не се продава
Б.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,64 м2 Продаден
Б.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,78 м2 Продаден
Б.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,84 м2 Продаден
Б.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,88 м2 Продаден
Б.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,11 м2 Продаден
Б.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Б.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
Б.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
Б.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток103,06 м2 Продаден
Б.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,55 м2 Продаден
Б.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
Б.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,67 м2 Продаден
Б.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,02 м2 Продаден
Б.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,04 м2 Продаден
Б.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Б.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,2 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
В.А 5 Тристаен
с 96,81м2 двор
«А»първиИзток-Запад-Юг92,32 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
В.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 26 Тристаен«А»шестиЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 30 Тристаен«А»седмиЮгозапад102,64 м2 Продаден
В.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 35 Тристаен«А»осмиЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 40 Тристаен«А»деветиЮгозапад102,91 м2 Продаден
В.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 45 Тристаен«А»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгозапад102,84 м2 Продаден
В.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад102,1 м2 Продаден
В.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
В.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
В.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
В.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
В.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,73 м2 Продаден
В.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,74 м2 Продаден
В.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,08 м2 Продаден
В.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,19 м2 Продаден
В.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,04 м2 Продаден
В.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад102,07 м2 Резервиран

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,87 м2 Продаден
Г.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад103,04 м2 Продаден
Г.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 30 Тристаен«А»седмиЮгозапад103,19 м2 Резервиран
Г.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Г.А 40 Тристаен«А»деветиЮгозапад102,87 м2 Резервиран
Г.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Г.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгозапад102,5 м2 Резервиран
Г.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад102,05 м2 Резервиран
Г.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Г.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад91,78 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Г.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,407 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,84 м2 Продаден
Г.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,68 м2 Продаден
Г.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад102,92 м2 Резервиран
Г.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Г.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Г.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Резервиран
Г.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 152 от 152

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 236 от 280

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 24 от 24