Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Продадени и резервирани апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

Тристайни: Всички Свободни

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Тристаен
с 23,44м2 двор
«А»първиЮгоизток96,04 м2
+ 23,44м2 двор
 Резервиран
А2Тристаен
с 24,49м2 двор
«А»първиЮгоизток100,87 м2
+ 24,49м2 двор
 Продаден
А3Тристаен
с 41,02м2 двор
«А»първиЮгозапад101,18 м2
+ 41,02м2 двор
 Продаден
А8Тристаен«А»вториЮгоизток100,87 м2 Продаден
А9Тристаен«А»вториЮгозапад101,18 м2 Продаден
А14Тристаен«А»третиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А15Тристаен«А»третиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А26Тристаен«А»петиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»петиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад101,18 м2 Продаден
Б3Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,40 м2
+ 71,42м2 двор
 Продаден
Б8Тристаен«Б»вториЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б9Тристаен«Б»вториЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б14Тристаен«Б»третиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б15Тристаен«Б»третиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б20Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б21Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б26Тристаен«Б»петиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б27Тристаен«Б»петиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б32Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б33Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б38Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б39Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б44Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б45Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б50Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б51Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б56Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б57Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б62Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б63Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,40 м2 Продаден

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 40,79м2 двор
«А»първиЮгоизток101,18 м2
+ 40,79м2 двор
 Продаден
А4Тристаен
с 29,62м2 двор
«А»първиЮгозапад100,87 м2
+ 29,62м2 двор
 Продаден
А5Тристаен
с 29,3м2 двор
«А»първиЮгозапад96,04 м2
+ 29,3м2 двор
 Продаден
А8Тристаен«А»вториЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А9Тристаен«А»вториЮгозапад100,87 м2 Продаден
А14Тристаен«А»третиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад100,87 м2 Резервиран
А26Тристаен«А»петиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»петиЮгозапад100,87 м2 Продаден
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад100,87 м2 Продаден
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад100,87 м2 Резервиран
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад100,87 м2 Продаден
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад100,87 м2 Резервиран
Б4Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,40 м2
+ 71,42м2 двор
 Продаден
Б10Тристаен«Б»вториЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б11Тристаен«Б»вториЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б16Тристаен«Б»третиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б17Тристаен«Б»третиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б22Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б23Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б28Тристаен«Б»петиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б29Тристаен«Б»петиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б34Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б35Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б40Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б41Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б46Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б47Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б52Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б53Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б58Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б59Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б64Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б65Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,69 м2 Продаден

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 63,19м2 двор
«А»първиЮгозапад105,16 м2
+ 63,19м2 двор
 Резервиран
А7Тристаен«А»вториЮгозапад105,88 м2 Резервиран
А11Тристаен«А»третиЮгозапад105,67 м2 Резервиран
А15Тристаен«А»четвъртиЮгозапад105,78 м2 Резервиран
А19Тристаен«А»петиЮгозапад105,20 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»седмиЮгозапад105,95 м2 Резервиран
А35Тристаен«А»деветиЮгозапад105,23 м2 Резервиран
А39Тристаен«А»десетиЮгозапад105,13 м2 Резервиран
А43Тристаен«А»единадесетиЮгозапад105,19 м2 Резервиран
Б6Тристаен«Б»вториЮг-Север104,19 м2 Продаден
Б9Тристаен«Б»третиЮг-Север103,87 м2 Продаден
Б12Тристаен«Б»четвъртиЮг-Север103,51 м2 Продаден
Б15Тристаен«Б»петиЮг-Север103,51 м2 Продаден
Б21Тристаен«Б»седмиЮг-Север103,15 м2 Резервиран
Б24Тристаен«Б»осмиЮг-Север103,37 м2 Резервиран
Б27Тристаен«Б»деветиЮг-Север103,52 м2 Продаден
Б30Тристаен«Б»десетиЮг-Север103,51 м2 Резервиран
Б33Тристаен«Б»единадесетиЮг-Север103,51 м2 Резервиран
Б35Тристаен«Б»дванадесетиЮг-Север186,57 м2 Резервиран
В2Тристаен
с 76,36м2 двор
«В»първиЮгоизток105,95 м2
+ 76,36м2 двор
 Продаден
В6Тристаен«В»вториЮгоизток105,95 м2 Продаден
В10Тристаен«В»третиЮгоизток105,88 м2 Продаден
В14Тристаен«В»четвъртиЮгоизток105,98 м2 Резервиран
В18Тристаен«В»петиЮгоизток105,80 м2 Продаден
В22Тристаен«В»шестиЮгоизток105,86 м2 Продаден
В26Тристаен«В»седмиЮгоизток105,65 м2 Продаден
В30Тристаен«В»осмиЮгоизток105,67 м2 Продаден
В34Тристаен«В»деветиЮгоизток105,78 м2 Продаден
В38Тристаен«В»десетиЮгоизток105,56 м2 Продаден
В42Тристаен«В»единадесетиЮгоизток105,38 м2 Продаден
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти