Минерална вода във всеки апартамент

Начало / Всички апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

В блок: 1 2 3

На етаж: 123456789101112

Тристайни: Свободни Закупени

В целия комплекс: Всички Свободни Закупени

plus БЛОК «1»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А1Тристаен
с 23,44м2 двор
«А»първиЮгоизток96,04 м2
+ 23,44м2 двор
82900 € Свободен
А2Тристаен
с 24,49м2 двор
«А»първиЮгоизток100,87 м2
+ 24,49м2 двор
86900 € Свободен
А3Тристаен
с 41,02м2 двор
«А»първиЮгозапад101,18 м2
+ 41,02м2 двор
 Продаден
А8Тристаен«А»вториЮгоизток100,87 м286900 € Свободен
А9Тристаен«А»вториЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А14Тристаен«А»третиЮгоизток100,87 м287900 € Свободен
А15Тристаен«А»третиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А26Тристаен«А»петиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»петиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад101,18 м2 Продаден
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток100,87 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток100,87 м2 Резервиран
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад101,18 м2 Резервиран
Б3Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,40 м2
+ 71,42м2 двор
 Продаден
Б8Тристаен«Б»вториЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б9Тристаен«Б»вториЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б14Тристаен«Б»третиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б15Тристаен«Б»третиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б20Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б21Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б26Тристаен«Б»петиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б27Тристаен«Б»петиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б32Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б33Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б38Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б39Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б44Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,69 м2 Резервиран
Б45Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б50Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б51Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,40 м2 Продаден
Б56Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б57Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,40 м2 Резервиран
Б62Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,69 м2 Продаден
Б63Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,40 м2 Продаден

plus БЛОК «2»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 40,79м2 двор
«А»първиЮгоизток101,18 м2
+ 40,79м2 двор
 Продаден
А4Тристаен
с 29,62м2 двор
«А»първиЮгозапад100,87 м2
+ 29,62м2 двор
 Продаден
А5Тристаен
с 29,3м2 двор
«А»първиЮгозапад96,04 м2
+ 29,3м2 двор
83900 € Свободен
А8Тристаен«А»вториЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А9Тристаен«А»вториЮгозапад100,87 м286900 € Свободен
А14Тристаен«А»третиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А15Тристаен«А»третиЮгозапад100,87 м286900 € Свободен
А20Тристаен«А»четвъртиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А21Тристаен«А»четвъртиЮгозапад100,87 м2 Резервиран
А26Тристаен«А»петиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»петиЮгозапад100,87 м287800 € Свободен
А32Тристаен«А»шестиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А33Тристаен«А»шестиЮгозапад100,87 м288400 € Свободен
А38Тристаен«А»седмиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А39Тристаен«А»седмиЮгозапад100,87 м2 Резервиран
А44Тристаен«А»осмиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А45Тристаен«А»осмиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А50Тристаен«А»деветиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А51Тристаен«А»деветиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А56Тристаен«А»десетиЮгоизток101,18 м2 Продаден
А57Тристаен«А»десетиЮгозапад100,87 м288900 € Свободен
А62Тристаен«А»единадесетиЮгоизток101,18 м2 Резервиран
А63Тристаен«А»единадесетиЮгозапад100,87 м289900 € Свободен
Б4Тристаен
с 71,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,40 м2
+ 71,42м2 двор
 Продаден
Б10Тристаен«Б»вториЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б11Тристаен«Б»вториЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б16Тристаен«Б»третиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б17Тристаен«Б»третиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б22Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б23Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б28Тристаен«Б»петиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б29Тристаен«Б»петиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б34Тристаен«Б»шестиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б35Тристаен«Б»шестиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б40Тристаен«Б»седмиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б41Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,69 м2 Продаден
Б46Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,40 м2 Продаден
Б47Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б52Тристаен«Б»деветиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б53Тристаен«Б»деветиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б58Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б59Тристаен«Б»десетиЮгозапад103,69 м2 Резервиран
Б64Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток103,40 м2 Резервиран
Б65Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,69 м2 Продаден

plus БЛОК «3»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А3Тристаен
с 63,19м2 двор
«А»първиЮгозапад105,16 м2
+ 63,19м2 двор
 Резервиран
А7Тристаен«А»вториЮгозапад105,88 м2 Резервиран
А11Тристаен«А»третиЮгозапад105,67 м2 Резервиран
А15Тристаен«А»четвъртиЮгозапад105,78 м2 Резервиран
А19Тристаен«А»петиЮгозапад105,20 м2 Резервиран
А23Тристаен«А»шестиЮгозапад105,23 м2 Резервиран
А27Тристаен«А»седмиЮгозапад105,95 м2 Резервиран
А31Тристаен«А»осмиЮгозапад105,95 м2 Резервиран
А35Тристаен«А»деветиЮгозапад105,23 м2 Резервиран
А39Тристаен«А»десетиЮгозапад105,13 м2 Резервиран
А43Тристаен«А»единадесетиЮгозапад105,19 м2 Резервиран
Б6Тристаен«Б»вториЮг-Север104,19 м288990 € Свободен
Б9Тристаен«Б»третиЮг-Север103,87 м288990 € Свободен
Б12Тристаен«Б»четвъртиЮг-Север103,51 м289990 € Свободен
Б15Тристаен«Б»петиЮг-Север103,51 м289990 € Свободен
Б18Тристаен«Б»шестиЮг-Север103,37 м291900 € Свободен
Б21Тристаен«Б»седмиЮг-Север103,15 м291900 € Свободен
Б24Тристаен«Б»осмиЮг-Север103,37 м291900 € Свободен
Б27Тристаен«Б»деветиЮг-Север103,52 м2 Продаден
Б30Тристаен«Б»десетиЮг-Север103,51 м292990 € Свободен
Б33Тристаен«Б»единадесетиЮг-Север103,51 м293990 € Свободен
Б35Тристаен«Б»дванадесетиЮг-Север186,57 м2186900 € Свободен
В2Тристаен
с 76,36м2 двор
«В»първиЮгоизток105,95 м2
+ 76,36м2 двор
 Резервиран
В6Тристаен«В»вториЮгоизток105,95 м292900 € Свободен
В10Тристаен«В»третиЮгоизток105,88 м293900 € Свободен
В14Тристаен«В»четвъртиЮгоизток105,98 м294900 € Свободен
В18Тристаен«В»петиЮгоизток105,80 м295900 € Свободен
В22Тристаен«В»шестиЮгоизток105,86 м295900 € Свободен
В26Тристаен«В»седмиЮгоизток105,65 м2 Продаден
В30Тристаен«В»осмиЮгоизток105,67 м2 Продаден
В34Тристаен«В»деветиЮгоизток105,78 м2 Продаден
В38Тристаен«В»десетиЮгоизток105,56 м2 Продаден
В42Тристаен«В»единадесетиЮгоизток105,38 м2 Резервиран
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ+»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти