А ПОД БЛОК «Албиция»

Тип Блок Вход Обща площ Цена Статус
ППМ 1-1Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-2Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-3Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-4Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-5Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-6Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-7Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-8Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-9Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-10Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-11Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-12Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-13Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-14Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-15Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-16Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-17Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-18Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-19Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-20Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-21Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-22Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-23Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-24Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-25Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-26Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-27Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-28Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-29Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-30Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-31Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-32Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 1-33Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-34Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 1-35Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-36Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-37Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 1-38Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 1-39Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 1-40Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 1-41Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 1-42Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 1-43Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-44Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-45Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 1-46Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 1-47Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-1Подземно паркомясто«Албиция»«А»28,09 м26500 € Не се продава
ППМ 2-2Подземно паркомясто«Албиция»«А»33,70 м26500 € Свободен
ППМ 2-3Подземно паркомясто«Албиция»«А»33,70 м26500 € Резервиран
ППМ 2-4Подземно паркомясто«Албиция»«А»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 2-5Подземно паркомясто«Албиция»«А»28,09 м26500 € Резервиран
ППМ 2-6Подземно паркомясто«Албиция»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-7Подземно паркомясто«Албиция»«А»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 2-8Подземно паркомясто«Албиция»«А»28,09 м26500 € Резервиран
ППМ 2-9Подземно паркомясто«Албиция»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-10Подземно паркомясто«Албиция»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-11Подземно паркомясто«Албиция»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-12Подземно паркомясто«Албиция»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-13Подземно паркомясто«Албиция»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-14Подземно паркомясто«Албиция»«Б»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 2-15Подземно паркомясто«Албиция»«Б»36,40 м26500 € Продаден
ППМ 2-16Подземно паркомясто«Албиция»«Б»36,40 м26500 € Продаден
ППМ 2-17Подземно паркомясто«Албиция»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-18Подземно паркомясто«Албиция»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 2-19Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 2-20Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-21Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 2-22Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-23Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-24Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-25Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-26Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-27Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-28Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-29Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-30Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-31Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-32Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-33Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-34Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-35Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-36Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-37Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-38Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-39Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-40Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-41Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-42Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-43Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-44Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-45Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-46Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-47Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-48Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-49Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-50Подземно паркомясто«Албиция»«А»36,40 м26500 € Свободен
ППМ 2-51Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-52Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-53Подземно паркомясто«Албиция»«А»36,40 м26500 € Свободен
ППМ 2-54Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 2-55Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 2-56Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-1Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-2Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-3Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-4Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-5Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-6Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-7Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-8Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-9Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-10Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-11Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-12Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-13Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 3-14Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-15Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-16Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-17Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 3-42Подземно паркомясто«Албиция»«Б»40,45 м26500 € Не се продава
ППМ 3-43Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-44Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-45Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-46Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-47Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 4-1Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-2Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-50Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-51Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-52Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-53Подземно паркомясто«Албиция»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-12Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-13Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-14Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-15Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-16Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-17Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-18Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-19Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-20Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-21Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-22Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-23Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-24Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-25Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-26Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-27Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-28Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-29Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-30Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-31Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-32Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Не се продава
ППМ 12-33Подземно паркомясто«Албиция»«А»40,45 м26500 € Не се продава
ППМ 12-34Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-35Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-36Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 12-37Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-38Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 12-39Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-40Подземно паркомясто«Албиция»«А»30,90 м26500 € Свободен

Б ПОД БЛОК «Божур»

Тип Блок Вход Обща площ Цена Статус
ППМ 3-18Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-19Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-20Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-21Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-22Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-23Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-24Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-25Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-26Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-27Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-28Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-29Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-30Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-31Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-32Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-33Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 3-34Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-35Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-36Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-37Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-38Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-39Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 3-40Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 3-41Подземно паркомясто«Божур»«А»40,45 м28000 € Не се продава
ППМ 4-3Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 4-4Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Не се продава
ППМ 4-5Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Не се продава
ППМ 4-6Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 4-7Подземно паркомясто«Божур»«А»36,40 м26500 € Резервиран
ППМ 4-8Подземно паркомясто«Божур»«А»36,40 м26500 € Свободен
ППМ 4-9Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 4-10Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 4-11Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 4-12Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 4-13Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м28000 € Продаден
ППМ 4-14Подземно паркомясто«Божур»«А»28,09 м28000 € Продаден
ППМ 4-15Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 4-16Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-17Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-18Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-19Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-20Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-21Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-22Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-23Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-24Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-25Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-26Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-27Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 4-28Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 4-29Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-30Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-31Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-32Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-33Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-34Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-35Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-36Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-37Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-38Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-39Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-40Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-41Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-42Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-43Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-44Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-45Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 4-46Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-47Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 4-48Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 4-49Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 5-1Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 5-2Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-3Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 5-4Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-5Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-6Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-7Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-8Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-9Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-10Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-11Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-12Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-13Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-14Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-15Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-16Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-17Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-18Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-19Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-20Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-21Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-22Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-23Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-24Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-25Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-26Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 5-27Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-28Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 5-29Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-30Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-31Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-32Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-33Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-34Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 5-35Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 5-36Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 5-37Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 5-38Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 5-39Подземно паркомясто«Божур»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 6-1Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-2Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-3Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-4Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-5Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-6Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-7Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-8Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-9Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-10Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 6-11Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-12Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-13Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-14Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-15Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-16Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-17Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-18Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-19Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-20Подземно паркомясто«Божур»«Б»36,40 м26500 € Продаден
ППМ 6-21Подземно паркомясто«Божур»«Б»36,40 м26500 € Резервиран
ППМ 6-22Подземно паркомясто«Божур»«Б»36,40 м26500 € Резервиран
ППМ 6-23Подземно паркомясто«Божур»«Б»40,45 м26500 € Не се продава
ППМ 6-24Подземно паркомясто«Божур»«Б»29,21 м26500 € Не се продава
ППМ 6-25Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-26Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-27Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-28Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-29Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-30Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-31Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-32Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-33Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-34Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-35Подземно паркомясто«Божур»«Б»30,90 м26500 € Свободен

В ПОД БЛОК «Виола»

Тип Блок Вход Обща площ Цена Статус
ППМ 6-36Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-37Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-38Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-39Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-40Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-41Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-42Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-43Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-44Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-45Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-46Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-47Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 6-48Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-49Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-50Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 6-51Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ПГ 7-1Подземен гараж«Виола»«Б»48,18 м212000 € Резервиран
ПГ 7-2Подземен гараж«Виола»«Б»48,74 м212000 € Резервиран
ПГ 7-3Подземен гараж«Виола»«Б»48,65 м212000 € Продаден
ПГ 7-4Подземен гараж«Виола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 7-5Подземен гараж«Виола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 7-6Подземен гараж«Виола»«А»48,65 м212000 € Продаден
ПГ 7-7Подземен гараж«Виола»«А»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 7-8Подземен гараж«Виола»«А»50,51 м212000 € Продаден
ППМ 7-1Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-2Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-3Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-4Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-5Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 7-6Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 7-7Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 7-8Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 7-9Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 7-10Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 7-11Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-12Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-13Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-14Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-15Подземно паркомясто«Виола»«А»40,45 м26500 € Не се продава
ППМ 7-16Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-17Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-18Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-19Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-20Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-21Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-22Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-23Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-24Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 7-25Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-26Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-27Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-28Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 7-29Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 8-1Подземно паркомясто«Виола»«Б»44,49 м26500 € Свободен
ППМ 8-2Подземно паркомясто«Виола»«Б»44,49 м26500 € Свободен
ППМ 8-3Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-4Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-5Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-6Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-7Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-8Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-9Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-10Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-11Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-12Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-13Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-14Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-15Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 8-16Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-17Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-18Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-19Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-20Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-21Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-22Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-23Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-24Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-25Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-26Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-27Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-28Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-29Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-30Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-31Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-32Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-33Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-34Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-35Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-36Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-37Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-38Подземно паркомясто«Виола»«А»29,21 м26500 € Не се продава
ППМ 8-39Подземно паркомясто«Виола»«А»42,02 м26500 € Продаден
ППМ 8-40Подземно паркомясто«Виола»«А»36,40 м26500 € Свободен
ППМ 8-41Подземно паркомясто«Виола»«А»36,40 м26500 € Продаден
ППМ 8-42Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-43Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 8-44Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-45Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-46Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-47Подземно паркомясто«Виола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 8-48Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м28000 € Продаден
ППМ 8-49Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 8-50Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 8-51Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 8-52Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 8-53Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 8-54Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 8-55Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Резервиран
ППМ 9-9Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-10Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 9-11Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-12Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 9-13Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-14Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 9-15Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-16Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-17Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Резервиран
ППМ 9-18Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 9-19Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Не се продава
ППМ 9-20Подземно паркомясто«Виола»«Б»28,09 м26500 € Не се продава
ППМ 9-21Подземно паркомясто«Виола»«Б»40,45 м28000 € Не се продава
ППМ 9-22Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-23Подземно паркомясто«Виола»«Б»30,90 м28000 € Резервиран
ПГ 9-5Подземен гараж«Виола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 9-6Подземен гараж«Виола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 9-7Подземен гараж«Виола»«Б»48,65 м212000 € Свободен
ПГ 9-8Подземен гараж«Виола»«Б»48,74 м212000 € Резервиран
ПГ 9-9Подземен гараж«Виола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 9-10Подземен гараж«Виола»«Б»49,21 м212000 € Свободен

Г ПОД БЛОК «Гладиола»

Тип Блок Вход Обща площ Цена Статус
ППМ 9-1Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 9-2Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 9-3Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 9-4Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 9-5Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-6Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 9-7Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 9-8Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 9-24Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 9-25Подземно паркомясто«Гладиола»«А»40,45 м26500 € Не се продава
ППМ 9-26Подземно паркомясто«Гладиола»«А»40,45 м26500 € Не се продава
ППМ 9-27Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-28Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 9-29Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ПГ 9-1Подземен гараж«Гладиола»«А»48,94 м212000 € Свободен
ПГ 9-2Подземен гараж«Гладиола»«А»48,74 м212000 € Свободен
ПГ 9-3Подземен гараж«Гладиола»«А»48,74 м212000 € Резервиран
ПГ 9-4Подземен гараж«Гладиола»«А»48,65 м212000 € Продаден
ППМ 10-1Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 10-2Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-3Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 10-4Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-5Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-6Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-7Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-8Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-9Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-10Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-11Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-12Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-13Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-14Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-15Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Резервиран
ППМ 10-16Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-17Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-18Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-19Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-20Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-21Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-22Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-23Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-24Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-25Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-26Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-27Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-28Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-29Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-30Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-31Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-32Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-33Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-34Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-35Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-36Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 10-37Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 10-38Подземно паркомясто«Гладиола»«А»33,37 м26500 € Свободен
ППМ 10-39Подземно паркомясто«Гладиола»«А»33,37 м26500 € Свободен
ППМ 10-40Подземно паркомясто«Гладиола»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-41Подземно паркомясто«Гладиола»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-42Подземно паркомясто«Гладиола»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-43Подземно паркомясто«Гладиола»«А»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-44Подземно паркомясто«Гладиола»«А»28,09 м28000 € Продаден
ППМ 10-45Подземно паркомясто«Гладиола»«А»28,09 м28000 € Продаден
ППМ 10-46Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»28,09 м28000 € Продаден
ППМ 10-47Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-48Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-49Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-50Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»28,09 м26500 € Свободен
ППМ 10-51Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»28,09 м26500 € Продаден
ППМ 10-52Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»34,27 м26500 € Свободен
ППМ 10-53Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»34,27 м26500 € Свободен
ППМ 10-54Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»28,09 м26500 € Не се продава
ППМ 10-55Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»40,45 м26500 € Не се продава
ППМ 11-1Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-2Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-3Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-4Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-5Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-6Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-7Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Не се продава
ППМ 11-8Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-9Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-10Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-11Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-12Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-13Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 11-14Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 11-15Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м28000 € Продаден
ППМ 11-16Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м28000 € Резервиран
ППМ 11-17Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 11-18Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-19Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 11-20Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 11-21Подземно паркомясто«Гладиола»«А»30,90 м26500 € Свободен
ПГ 11-1Подземен гараж«Гладиола»«Б»49,52 м212000 € Продаден
ПГ 11-2Подземен гараж«Гладиола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 11-3Подземен гараж«Гладиола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 11-4Подземен гараж«Гладиола»«Б»48,65 м212000 € Продаден
ПГ 11-5Подземен гараж«Гладиола»«Б»48,74 м212000 € Продаден
ПГ 11-6Подземен гараж«Гладиола»«Б»48,74 м212000 € Резервиран
ПГ 11-7Подземен гараж«Гладиола»«Б»48,65 м212000 € Продаден
ПГ 11-8Подземен гараж«Гладиола»«Б»48,74 м212000 € Свободен
ПГ 11-9Подземен гараж«Гладиола»«А»48,74 м212000 € Свободен
ПГ 11-10Подземен гараж«Гладиола»«А»48,65 м212000 € Свободен
ПГ 11-11Подземен гараж«Гладиола»«А»48,74 м212000 € Свободен
ПГ 11-12Подземен гараж«Гладиола»«А»48,74 м212000 € Свободен
ПГ 11-13Подземен гараж«Гладиола»«А»48,65 м212000 € Свободен
ПГ 11-14Подземен гараж«Гладиола»«А»48,74 м212000 € Свободен
ПГ 11-15Подземен гараж«Гладиола»«А»48,45 м212000 € Свободен
ППМ 12-1Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-2Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-3Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-4Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-5Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-6Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-7Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-8Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-9Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-10Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-11Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-41Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 12-42Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-43Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Свободен
ППМ 12-44Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
ППМ 12-45Подземно паркомясто«Гладиола»«Б»30,90 м26500 € Продаден
Начало / Паркинг /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти

☰ начин на плащане
 1. При подписване на предварителен договор внасяте начална вноска.
 2. Остатъка може да платите по два начина:
  А) след Акт 16, при прехвърляне на собствеността;
  Б) по време на строителството, като на всяка платена сума получавате до 5% отстъпка;
 3. Осигурили сме до 80% преференциално ипотечно кредитиране за наши клиенти от няколко български банки. Специални облекчени условия за българи работещи в чужбина.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

☰ 0,69 лв./м2 такса

Месечната подръжка включва:

 1. всички текущи разходи (заплати на персонал, консумативи, сметките за ток на общите части, осветление в парка, асансьорите и др.);
 2. 24 часов контрол на достъп на два контролно-пропусквателни пункта;
 3. абонамент за сервизно обслужване на асаньорите;
 4. подръжка на озеленяване на 25 000 м2 парк;
 5. почистване на стълби, стълбищни клетки, общите части и зелен парк;
 6. поддръжка на инсталациите в подземен паркинг от 20 000 м2;
 7. видео наблюдение;
 8. текуща поддръжка на инсталациите в комплекса;
 9. текуща поддръжка на басейна с гореща минерална вода;
 10. осветление на стълбища и коридори;
 11. осветление на общите части на 20 000 м2 паркова зона;
 12. осветление на подземният гараж за 640 паркоместа.
Ценообразуване

Таксата се формира на база квадратните метри посочени като «обща площ» за всеки отделен имот.

Пример

Например за двустаен апартамент от 65,02 м2 ще се плаща 44,86 лв. месечно.

Разбрах

Имате ли още въпроси?
Позвънете ни: +359 888 810810
Пишете ни: vcp.office@isu.bg

Проект на «Интерсервиз Узунови» АД

Позвънете ни: 0888 810 810
Отговаряме и на Viber