Начало / Запазени/резервирани апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 211 от 280

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ

В блок: Албиция Божур Виола Гладиола

покажи свободните

А БЛОК «Албиция»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 1 Двустаен
с 41,35м2 двор
«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,35м2 двор
 Резервиран
А.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
А.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
А.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
А.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 8 Двустаен«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,87 м2 Продаден
А.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 13 Двустаен«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,74 м2 Продаден
А.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 23 Двустаен«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
А.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 32 Двустаен«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,91 м2 Продаден
А.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 37 Двустаен«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,72 м2 Продаден
А.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 42 Двустаен«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,95 м2 Продаден
А.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,67 м2 Продаден
А.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,25 м2 Резервиран
А.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
А.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
А.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Продаден
А.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Продаден
А.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
А.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.Б 4
Двустаен
с 19,5м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,5м2 двор
 Продаден
А.Б 5 Двустаен
с 41,12м2 двор
«Б»първиЮгоизток80,03 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
А.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток102,74 м2 Продаден
А.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток102,50 м2 Продаден
А.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,64 м2 Продаден
А.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток102,63 м2 Продаден
А.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Резервиран
А.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,78 м2 Продаден
А.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
А.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
А.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
А.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,17 м2 Продаден

Б БЛОК «Божур»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 1 Двустаен
с 41,12м2 двор
«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
Б.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Б.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Б.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,32 м2 Продаден
Б.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 8 Двустаен«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 13 Двустаен«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,58 м2 Не се продава
Б.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Не се продава
Б.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Не се продава
Б.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Не се продава
Б.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 23 Двустаен«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 32 Двустаен«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,64 м2 Продаден
Б.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 37 Двустаен«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,78 м2 Продаден
Б.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 42 Двустаен«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Резервиран
Б.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,84 м2 Продаден
Б.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,88 м2 Продаден
Б.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,11 м2 Продаден
Б.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Б.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
Б.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Не се продава
Б.Б 5 Двустаен
с 41,95м2 двор
«Б»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,95м2 двор
 Продаден
Б.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
Б.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток103,06 м2 Продаден
Б.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,55 м2 Продаден
Б.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
Б.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,67 м2 Продаден
Б.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,02 м2 Продаден
Б.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,04 м2 Продаден
Б.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Резервиран
Б.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Б.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,2 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 1 Двустаен
с 41,76м2 двор
«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,76м2 двор
 Продаден
В.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
В.А 5 Тристаен
с 96,81м2 двор
«А»първиИзток-Запад-Юг92,32 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
В.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 8 Двустаен«А»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.А 13 Двустаен«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 23 Двустаен«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 26 Тристаен«А»шестиЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 30 Тристаен«А»седмиЮгозапад102,64 м2 Продаден
В.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 32 Двустаен«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 35 Тристаен«А»осмиЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 37 Двустаен«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 40 Тристаен«А»деветиЮгозапад102,91 м2 Продаден
В.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 42 Двустаен«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 45 Тристаен«А»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгозапад102,84 м2 Продаден
В.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад102,1 м2 Продаден
В.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Резервиран
В.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
В.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.Б 5 Двустаен
с 41,12м2 двор
«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
В.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
В.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
В.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,73 м2 Продаден
В.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,74 м2 Продаден
В.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,08 м2 Продаден
В.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,19 м2 Продаден
В.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,04 м2 Продаден
В.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
В.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад102,07 м2 Резервиран

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 1 Двустаен
с 41,12м2 двор
«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
Г.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,87 м2 Продаден
Г.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 8 Двустаен«А»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад103,04 м2 Продаден
Г.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 23 Двустаен«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 32 Двустаен«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 37 Двустаен«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Г.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 42 Двустаен«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Г.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Г.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Г.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад91,78 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Г.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,407 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.Б 5 Двустаен
с 41,35м2 двор
«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,35м2 двор
 Резервиран
Г.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,84 м2 Продаден
Г.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,68 м2 Продаден
Г.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад102,92 м2 Резервиран
Г.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Г.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Г.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Резервиран
Г.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти