Начало / Запазени/резервирани апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 203 от 280

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ

В блок: Албиция Божур Виола Гладиола

А БЛОК «Албиция»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 1 Двустаен
с 41,35м2 двор
«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,35м2 двор
 Резервиран
А.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
А.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 8 Двустаен«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 13 Двустаен«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 23 Двустаен«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 32 Двустаен«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 37 Двустаен«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 42 Двустаен«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
А.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.Б 4
Двустаен
с 19,5м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,5м2 двор
 Продаден
А.Б 5 Двустаен
с 41,12м2 двор
«Б»първиЮгоизток80,03 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
А.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден

Б БЛОК «Божур»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 1 Двустаен
с 41,12м2 двор
«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
Б.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Б.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 8 Двустаен«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 13 Двустаен«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Не се продава
Б.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Не се продава
Б.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 23 Двустаен«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 32 Двустаен«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 37 Двустаен«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 42 Двустаен«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Резервиран
Б.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Не се продава
Б.Б 5 Двустаен
с 41,95м2 двор
«Б»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,95м2 двор
 Продаден
Б.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 1 Двустаен
с 41,76м2 двор
«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,76м2 двор
 Продаден
В.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 8 Двустаен«А»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.А 13 Двустаен«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 23 Двустаен«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 32 Двустаен«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 37 Двустаен«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 42 Двустаен«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Резервиран
В.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.Б 5 Двустаен
с 41,12м2 двор
«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
В.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 1 Двустаен
с 41,12м2 двор
«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
Г.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 8 Двустаен«А»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.А 13 Двустаен«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 23 Двустаен«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 32 Двустаен«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 37 Двустаен«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 42 Двустаен«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Г.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.Б 5 Двустаен
с 41,35м2 двор
«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,35м2 двор
 Резервиран
Г.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти